html5-img
1 / 48

Ankstyvasis renesansas 15 a.

Ankstyvasis renesansas 15 a. Benoco Gocolio “Kelionė į Beatliejų”. Sienų tapyba Florencijos Medičių ir Rikardžių rūmų koplyčioje. 1459 m. Fragmentas. Ankstyvojo renesanso laikais – nuo 1430 iki 1500 m. – klestėjo visos meno šakos: architektūra, skulptūra, tapyba. .

zada
Télécharger la présentation

Ankstyvasis renesansas 15 a.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ankstyvasisrenesansas 15 a.

 2. Benoco Gocolio “Kelionė į Beatliejų”. Sienų tapyba Florencijos Medičių ir Rikardžių rūmų koplyčioje. 1459 m. Fragmentas. Ankstyvojo renesanso laikais – nuo 1430 iki 1500 m. – klestėjo visos meno šakos: architektūra, skulptūra, tapyba. 

 3. Ankstyvasis renesansas susiformavo ir suklestėjo Florencijoje (Florencijos mokykla), plėtojosi Bolonijoje, Feraroje, Sienoje (Sienos mokykla), Veronoje, kt. Italijos miestuose. Šis laikotarpis Italijoje buvo vienas sudėtingiausių, nes jo metu iškilę ir suklestėję meninės mokyklos tarp savęs konkuravo ir veikė viena kitą. 

 4. Žymesni šio laikotarpio skulptoriai: Gibertis, Donatelas, Verokjas. Pagarsėjo tapytojai: Beatas fra Andželikas, Mazačas, Botičelis, Pjetras dela Frančeskas, Fra Filipo Lipis, Mantenia, Učelas.

 5. Lorencas Gibertis 1378-1455 (Lorenzo Ghiberti) - ankstyvojo renesanso italų skulptorius, auksakalys ir menotyrininkas.

 6. 1401 m. Florencijoje buvo paskelbtas krikštyklos durų konkursas. Šį konkursą laimėjo Lorenco Giberčio projektas.  1425-52 m. Gibertis kūrė savo šedevrą – Florencijos baptisterijos trečiųjų bronzinių durų reljefus.

 7. Šias duris Mikelandželas pavadino dar ir dabar vartojamu “Rojaus vartų” vardu.

 8. Donatello 1382/86-1466 Donatelas buvo vienas universaliausių ir produktyviausių ankstyvojo renesanso menininkų ir padarė įtakos visai vėlesnei renesanso dailei. http://mkp.emokykla.lt/ars/Ars2/dailinikai/1_10/donat_did.htm

 9. “ Dovydas”. Apie 1425 – 1430 m. Bronza. Donatelo novatoriškumas labiausiai išryškėjo Dovydo skulptūroje

 10. Visa jo laikysena byloja mums apie pergalę, patirtą prieš milžiną Galijotą

 11. Dovydas yra pirmoji po ilgos pertraukos sukurta natūralaus žmogaus ūgio apnuoginta figūra.

 12. 1443 m. Donatelasiš bronzos nuliejo karvedžio Gatamelatos statulą — pavaizdavo jį raitą ir ginkluotą kaip romėnų karį. Prototipu šiai skulptūrai skulptoriuspaėmė išlikusią antikinęRomos imperatoriaus Marko Aurelijaus statulą

 13. “ Šv. Jurgis”. Apie 1415 – 1417 m. Marmuras

 14. Andrea del Verokjas, (Verrochio, Andrea del; 1435-1488 m.)

 15. Andrejas del Verokjas “Raito karo vado Kaleonio statula” Savo kūryboje skulptorius linko į dramatiškumą, siekė efekto

 16. Filippo Brunellechi1377-1446 • http://translate.google.lt/translate?hl=lt&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi&ei=vgqETrf8CYbO4QTIwpylDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DFilippo%2BBrunelleschi%26hl%3Dlt%26biw%3D1280%26bih%3D671%26prmd%3Dimvnso

 17. Filipas Brunaleskis. Florencijos katedros Kupolo architektas

 18. Bruneleskio kupolo projektas buvo novatoriškas savo inžinerinio sprendimo originalumu. Jis suprojektavo tuščiavidurį kupolą, susidedantį iš dviejų sluoksnių, kurių vidinis, padalytas į aštuonias dalis, atiliko atraminę funkciją.

 19. Pacių koplyčia

 20. Ručelų rūmai Florencijoje 1436 Ankstyvojo renesanso visuomeniniai pastatai, rūmai atrodo rūstūs ir didingi. Tokią išvaizdą pastatui suteikia griežtos geometrinės formos ir grubiai nutašyti akmeniniai blokai, vadinami rustika Stocių rūmai. Florencija

 21. Vėliau statyti rūmai įgavo elegancijos . Jau naudoti puošybiniai elementai: frontonėliai virš langų, piliastrai, kolonos, gipsiniai gėlių ir vaisių vainikai, sparnuotos nuogų berniukų figūrėlės, antikos pamėgtas akanto lapo motyvas.

 22. Šv. Andriejaus bažnyčia 1400 m.

 23. Sandro Botticeli1444/45-1510 Tapyboje jis nesprendė sudėtingų perspektyvos ir šviesotamsos problemų. Svarbiausia išraiškos priemonė jo kūryboje yra švelniai banguojanti, lanksti, sukurianti poetišką nuotaiką linija

 24. “Šventoji naktis”. Apie 1500 m. Dr. tempera.

 25. “Veneros gimimas”. Apie 1484 m. Dr. tempera.

 26. pavasaris

 27. “Šmeištas”. Apie 1495 m.

 28. Marsas ir venera

 29. Paolas Učelas, (Uccello, Paolo, tikr. P. Di Dono; 1397-1475 m.) Savo gebėjimus geriausiai įgyvendino batalinės tematikos paveiksluose. Vaizduodamas mūšius, nepamiršo perspektyvos net sudėtingiausiose kompozicijose.

 30. Paolo Učelo “Mūšis prie San Romano”. 1456 m. Medis tempera

 31. Piero della Francesca 1416-1492

 32. Pjero dela Frančesko “Krikštas” 1455 m.

 33. Fra Angeliko1400-1455

 34. Masaccio (Mazačas)1401-1428

 35. Mazačio freska “Šv. Trejybė” Florencijos bažnyčia. Apie 1427 m.

 36. Mazačio freska. 1425 – 1428 m.

 37. Andrėja Mantenija1431-1506 Garsėjo kaip meistriškai įvaldęs trimatę perspektyvą.

 38. Andreja Mantenja. “Kristus Alyvų sode”

 39. Antikai artimuose kūriniuose Mantenja ypač ištobulino kūno plastinį ir anatominį vaizdavimą Andreja Mantenja. “Miręs Kristus”

More Related