Download
historie v po etn techniky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historie výpočetní techniky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historie výpočetní techniky

Historie výpočetní techniky

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Historie výpočetní techniky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historie výpočetní techniky

 2. Předchůdci počítačů Abakus - přibližně před 5 000 lety - používal se dodnes - dřevěná nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky („calculli“) – odtud název kalkulačka

 3. Abacus

 4. Zpracování čísel • prsty • kamínky, větvičky, čáry v hlíně • vynález písma • knihtisk • počítací stroje – mechanické • kalkulačky • počítače

 5. Předchůdci počítačů • Wilhem Schickard – 1623 první mechanický počítací stroj • ozubená kolečka určená původně pro hodiny –„počítací hodiny“ • sčítání a odčítání šesticiferných čísel – Jan Kepler – astronomie • Blais Pascal – Pascaline 1645 • Joseph Marie Jacquard – 1805 děrný štítek • Charles Babbage – 1825 – poháněn parou, sestaven 1991

 6. první mechanický počítací stroj

 7. Elektromechanické počítací stroje (1890-1945) • Herman Hollerith – sčítací stroj – děrný štítek, bankovní sektor • 1924 – vznik IBM (International Bussines Machine)

 8. Historie počítačů Nultá generace: elektromechanické počítače využívající většinou relé 1. Německo 1941 – ZEUS Z1 – Z4 – zničen při náletu 2. USA 1943 –MARK I a II – ve spolupráci s IBM –využit pro výpočty pro první atomovou bombu Velká Británie – Alan Turing 3. Československo 1957 – SAPO – SAmočinný POčítač

 9. SAPO

 10. Historie počítačů První generace • ENIAC – 1944 – USA – elektronky (analogový) • 18 000 elektronek, 10 000 kondenzátorů, 7000 odporů (rezistorů), 1300 relé • chlazen dvěma leteckými motory • plocha asi 150 m² a váha cca 40 tun • vydržel v provozu až několik hodin, pak se musel opravit a mohlo se opět "počítat„ • strojový kód, jednoduché (strojově závislé) programovací jazyky • děrné štítky, děrné pásky • magnetické páskové a magnetické bubnové paměti

 11. Elektronka

 12. John von Neumann • paměť, procesor (řadič, aritmeticko-logická jednotka), vstupní a výstupní zařízení • dvojková soustava • univerzální počítač • dle jeho koncepce – 1951 Edvac – elektronkový, digitální

 13. Historie počítačů Druhá generace • IBM 1401 • UNIVAC – 1951 – tranzistor • první sériově vyráběný počítač • operační rychlost – několik tisíc operací za sekundu • v této generaci začínají vznikat operační systémy a první programovací jazyky (COBOL, FORTRAN) • zavádění systémů pro dálkový přenos dat a terminálů (systémy rezervací letenek, jízdenek)

 14. Tranzistor tranzistor – Bellovy laboratoře – Nobelova cena 1947

 15. Historie počítačů Třetí generace • počítače třetí a vyšších generací jsou vybudovány na integrovaných obvodech, které na svých čipech integrují velké množství tranzistorů • tři stupně integrace: • SSI (malá integrace obvodů) • MSI (střední integrace obvodů) • LSI (velká integrace obvodů) • IBM 360 • Operační rychlost se pohybovala zpravidla v několika desítkách až stech tisících operací za sekundu.

 16. Integrovaný obvod Kilbyho první integrovaný obvod z germania První počítač, postavený čistě na integrovaném obvodu - PDP-8

 17. Historie počítačů Čtvrtá generace • počátek je v roce 1981 - vznik PC (firma IBM) a trvá dodnes • obsahují integrované obvody střední a velké integrace (VSLI – velmi velká integrace obvodů), 1971 – mikroprocesor • malé rozměry, velká rychlost a velká kapacita paměti

 18. Procesor

 19. Historie počítačů Pátá generace • rychlost – počet logických úsudků za jednotku času • umělá inteligence - myšlenkové postupy člověka, konverzace s člověkem, automatická oprava programu, samostatné rozhodování • paralelní zpracování, multiprocesing, podobnost s biologickými neuronovými sítěmi • nová součástková základna - balistické tranzistory, supravodivé Josephsonovy obvody • počítače "non von" - opuštění von Neumannovy koncepce - paralelní počítače (paralelním zpracováním procesů)

 20. Přehled generací počítačů a jejich charakteristických vlastností • zdroj: http://historiepocitacu.cz/obecny-prehled-generaci-pocitacu.html

 21. Osobní počítače - PC • Altair 8800 – 1975 USA 1KB paměť – programování přepínači, bez klávesnice a monitoru • Apple – Steve Jobs, Steve Wozniak • 1977 Apple II – 16KB paměť, klávesnice, monitor • IBM PC – 1981 – 16KB paměť, DOS, textový editor, tabulkový procesor, 1 hra • GUI – grafické rozhraní – 1984 Apple Macintosh • 1992 MS Windows 3.1

 22. počítač Amálka • www.top500.com • www.conrad.cz