html5-img
1 / 23

Historie výpočetní techniky

Historie výpočetní techniky. Předchůdci počítačů. Abakus - přibližně před 5 000 lety - používal se dodnes - dřevěná nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky („calculli“) – odtud název kalkulačka. Abacus. Zpracování čísel. prsty kamínky, větvičky, čáry v hlíně

zada
Télécharger la présentation

Historie výpočetní techniky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Historie výpočetní techniky

 2. Předchůdci počítačů Abakus - přibližně před 5 000 lety - používal se dodnes - dřevěná nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky („calculli“) – odtud název kalkulačka

 3. Abacus

 4. Zpracování čísel • prsty • kamínky, větvičky, čáry v hlíně • vynález písma • knihtisk • počítací stroje – mechanické • kalkulačky • počítače

 5. Předchůdci počítačů • Wilhem Schickard – 1623 první mechanický počítací stroj • ozubená kolečka určená původně pro hodiny –„počítací hodiny“ • sčítání a odčítání šesticiferných čísel – Jan Kepler – astronomie • Blais Pascal – Pascaline 1645 • Joseph Marie Jacquard – 1805 děrný štítek • Charles Babbage – 1825 – poháněn parou, sestaven 1991

 6. první mechanický počítací stroj

 7. Elektromechanické počítací stroje (1890-1945) • Herman Hollerith – sčítací stroj – děrný štítek, bankovní sektor • 1924 – vznik IBM (International Bussines Machine)

 8. Historie počítačů Nultá generace: elektromechanické počítače využívající většinou relé 1. Německo 1941 – ZEUS Z1 – Z4 – zničen při náletu 2. USA 1943 –MARK I a II – ve spolupráci s IBM –využit pro výpočty pro první atomovou bombu Velká Británie – Alan Turing 3. Československo 1957 – SAPO – SAmočinný POčítač

 9. SAPO

 10. Historie počítačů První generace • ENIAC – 1944 – USA – elektronky (analogový) • 18 000 elektronek, 10 000 kondenzátorů, 7000 odporů (rezistorů), 1300 relé • chlazen dvěma leteckými motory • plocha asi 150 m² a váha cca 40 tun • vydržel v provozu až několik hodin, pak se musel opravit a mohlo se opět "počítat„ • strojový kód, jednoduché (strojově závislé) programovací jazyky • děrné štítky, děrné pásky • magnetické páskové a magnetické bubnové paměti

 11. Elektronka

 12. John von Neumann • paměť, procesor (řadič, aritmeticko-logická jednotka), vstupní a výstupní zařízení • dvojková soustava • univerzální počítač • dle jeho koncepce – 1951 Edvac – elektronkový, digitální

 13. Historie počítačů Druhá generace • IBM 1401 • UNIVAC – 1951 – tranzistor • první sériově vyráběný počítač • operační rychlost – několik tisíc operací za sekundu • v této generaci začínají vznikat operační systémy a první programovací jazyky (COBOL, FORTRAN) • zavádění systémů pro dálkový přenos dat a terminálů (systémy rezervací letenek, jízdenek)

 14. Tranzistor tranzistor – Bellovy laboratoře – Nobelova cena 1947

 15. Historie počítačů Třetí generace • počítače třetí a vyšších generací jsou vybudovány na integrovaných obvodech, které na svých čipech integrují velké množství tranzistorů • tři stupně integrace: • SSI (malá integrace obvodů) • MSI (střední integrace obvodů) • LSI (velká integrace obvodů) • IBM 360 • Operační rychlost se pohybovala zpravidla v několika desítkách až stech tisících operací za sekundu.

 16. Integrovaný obvod Kilbyho první integrovaný obvod z germania První počítač, postavený čistě na integrovaném obvodu - PDP-8

 17. Historie počítačů Čtvrtá generace • počátek je v roce 1981 - vznik PC (firma IBM) a trvá dodnes • obsahují integrované obvody střední a velké integrace (VSLI – velmi velká integrace obvodů), 1971 – mikroprocesor • malé rozměry, velká rychlost a velká kapacita paměti

 18. Procesor

 19. Historie počítačů Pátá generace • rychlost – počet logických úsudků za jednotku času • umělá inteligence - myšlenkové postupy člověka, konverzace s člověkem, automatická oprava programu, samostatné rozhodování • paralelní zpracování, multiprocesing, podobnost s biologickými neuronovými sítěmi • nová součástková základna - balistické tranzistory, supravodivé Josephsonovy obvody • počítače "non von" - opuštění von Neumannovy koncepce - paralelní počítače (paralelním zpracováním procesů)

 20. Přehled generací počítačů a jejich charakteristických vlastností • zdroj: http://historiepocitacu.cz/obecny-prehled-generaci-pocitacu.html

 21. Osobní počítače - PC • Altair 8800 – 1975 USA 1KB paměť – programování přepínači, bez klávesnice a monitoru • Apple – Steve Jobs, Steve Wozniak • 1977 Apple II – 16KB paměť, klávesnice, monitor • IBM PC – 1981 – 16KB paměť, DOS, textový editor, tabulkový procesor, 1 hra • GUI – grafické rozhraní – 1984 Apple Macintosh • 1992 MS Windows 3.1

 22. počítač Amálka • www.top500.com • www.conrad.cz

More Related