Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kromozom Analiz Y ntemleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kromozom Analiz Y ntemleri

Kromozom Analiz Y ntemleri

1158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kromozom Analiz Y ntemleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kromozom Analiz Yntemleri Fatma Elif epni, Aslihan Temel, N. zer Senol, Baris Eren, Murat Pekmez, zgr akir

  2. Tarihsel gelisimde sito-genetik Insan sito-genetigi, 19. yzyilin sonlarinda, kromozomlarin yapi, islev ve evrimini arastiran bir arastirma alani olarak ortaya ikmistir. Flemming 1882de ilk kromozom izimlerini yayimlamis, 1888de ise ilk kez Waldeyer kromozom terimini kullanmistir. 1955 yilinda Hsu, Ford ve Levan insan kromozomlarinin sayisinin 2n=46 oldugunu gstermistir. 1970li yillarin basinda G-, R-, C- ve NOR bantlama teknikleri basarili uygulamalarda kullanilmaya baslanmis, Bunu High-Resolution bantlama teknikleri ve FISH teknikleri izlemistir. Bu derste Fluoresan in situ Hibridizasyon ve alt tiplerini grecegiz.

  3. Kromozom Morfolojisi ve Sayisi Karyotip, bir birey veya trn kromozom morfolojisi, sayisi ve byklgn ifade eder. Idiogram: Kromozomlarin grafik olarak gsterimidir ve bir hcre iindeki lm ve gzlemlere dayanir.

  4. Bir Kromozomun Elektron Mikroskobundaki grnm

  5. Bir insan karyotipi

  6. Bir insan idiogrami

  7. Karyotipler mayotik ve mitotik kromozomlara dayanir ve kromozom bantlama yntemleri ile detayli analiz yapilabilir. Kromozomlar genelde en bykten en kge dogru siralanir.

  8. Kromozom Dnm noktalari Birincil bogum, kromozom kollarini, sentromerin pozisyonu belirler (telosentrik, metasentrik, submetasentrik ve akrosentrik). Ikincil bogum, rRNA genlerinin yerlerini belirleyen satellitlerdir. ncl bogum sadece bazi trlerde vardir ve ogunlukla soguga hassas heterokromatin blgelere benzerlik gsterir.

  9. Mitotik Karyotip Analizi Kromozom sayisi Kromozom morfolojisi Heterokromatin ve eukromatin Kromozom bantlama Etiketleme (in situ hibridizasyon)

  10. Mayotik Karyotip Analizi Kromozom sayisi Kromozom morfolojisi (mitotik karyotip analizinden daha ayrintili) Heterokromatin ve eukromatin (mitotik karyotip analizinden daha ayrintili) Kromozom bantlama Etiketleme (in situ hibridizasyon) Kromozom para davranisi Gen anlatimi (kesin durumlarda)

  11. Kromozomlarin Gzlemlenmesinde Kullanilan Kimyasallar Hcre blnmesinin tesviki Hcre eslesmesi Ig ipliklerinin durdurulmasi ve kromozomlarin ayrilmasi Kromozom boyama Fitohemaglutinin Hidroksirea, ametopterin, soguk uygulamasi Kolsisin, a-bromonaftalin, hidroksikuinolin, hipotonik uygulamasi Feulgen (DNA ya zel), giemsa, karmin

  12. Kromozom bantlama tekniklerinin tarihesi Boyama veya bantlama Arastirici Yil yntemi Q-bantlama Caspersson,Zech,Johansson 1970 G-bantlama (tripsin) Seabright 1971 G- bantlama (acetic-saline) Sumner, Evans, Buckland 1971 C-bantlama Arrighi, Hsu 1971 R-bantlama (sicak ve Giemsa) Dutrillaux, Lejeune 1971 G-11 boyama Bobrow, Madan, Pearson 1972 Antikor bantlama Dev ve ark. 1972

  13. R-bantlama (fluoresans) Bobrow, Madan 1973 In vitro bantlama (aktinomisin D) Shafer 1973 T-bantlama Dutrillaux 1973 Replikasyon bantlama Latt 1973 Gms (NOR) boyama Howell, Denton Diamond 1973 Yksek Ayirici bantlama Yunis 1975 DAPI/distamisin A boyama Schweizer, Ambros 1978 Andrle Restriksiyon endonukleaz bantlama Sahasrabuddhe, Pathak 1978 Hsu

  14. Kromozom bantlama yntemlerinin temeli Q-bantlama: AT-zengin blgeler boyanir.Y kromozomu ve zel kromozomlarin sentromer ve satellitlerinde olusan esitli polimorfizmlerin ayirtedilmesinde kullanilir. G-bantlama: Yapisal anormalliklerinkolayca ayirtedilmesinde kullanilir.Koyu bantlar G-bantlaridir. C-bantlama: zellikle sentromerik blgeler boyanir.

  15. R-bantlama: GC-zengin blgeler boyanir.R bantlari koyu renk gzlenir.Flouresans R-bantlama da R bantlari sari-yesil renkte gzlenir. T-bantlama: Telomeri boyar. Gms (NOR) boyama: Nukleolar organizasyon blgeleri ve akrosentrik kromozomlarin ikincil bogumlari boyanir. DAPI/Distamisin A boyama: Insan kromozomlarinin 1., 9., 15., 16.kromozomlari, Y kromozomunun uzun kolunu boyar ve perisentrik kirilma noktalarinin belirlnmesinde kullanilir.

  16. G-bantlama ve R-bantlama rnekleri

  17. Q-Bantlama Prensip Kromozomlar florosan boyayla boyanir. Bu bantlamayla spesifik kromozomlarin ve yapisal yeni dzenlemelerin belirlenmesi saglanir. zellikle Y kromozomunun (ayni zamanda interfaz nukleusunda ki Y cisimcigininde) ve satellitlerle bagintili esitli polimorfizmlerin ve spesifik kromozomlarin sentromerlerinin ayriminda yararlidir.

  20. Kardes Kromatid Degisimi (Sister chromatid Exchange)

  21. Kardes Kromatid Degisimi Nedir? Mitozda ya da mayozda kardes kromatidler arasinda meydana gelen krosing over benzeri bir olaydir.

  22. Kardes Kromatid Degisiminin Mekanizmasi Nedir? Hcre blnmeden nce replikasyon olmaktadir, genom iki katina ikmaktadir.

  23. Kardes kromatidler iftler olusturur, Kardes Kromatidler eslestiginde degisim gereklesir. Ayni DNA dizileri baglanir ve degis tokus edilir Molekler mekanizma bilinmemektedir.

  24. Kardes Kromatid degisim testi genellikle insan periferal lenfositlerine uygulanir. G0 fazindaki hcreler, fitohemaglutinin ile blnmeye tesvik edilir. Ikinci mitozun metafazinda hcreleri durdurmak ve mitotik hcre toplamak iin, ig ipliklerini inhibe eden kolsemid ilave edilir ( 72. saatte).

  25. Iki hcre dngs boyunca arasiriciya kromatidleri ayirma firsati veren BrdU (bromo-deoxy-uridine) kltr ortamina eklenir. Sadece bir zincirde DNA BrdU almissa normal karanlik Giemsa boyamasi olur, diger zincir daha aik renkle boyanir. Eger degisim gereklestiyse, kromatid para para aik ve koyu renklerde grlr: "harlequin kromozomlari.