Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feelings PowerPoint Presentation

Feelings

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Feelings

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Feelings

  2. Positive feelings • I feelgood. • I am feeling on the top of theworld. • I am feeling overthemoon. • I feelawesome. • I am as fit as a fiddle. • I amright as rain.

  3. Translation • Cítím se dobře. • Cítím se skvěle. • Cítím se v sedmém nebi. • Cítím se skvěle. • Jsem zdravý jako řípa. • Cítím se úplně skvěle.

  4. Negative feelings • I am feeling undertheweather. • So, so • I feel blue. • I am in a badmood. • I am a bit out of sorts. • I am a bit of colour. • I feellikedeathwarmedme up. • I am not 100 %. • Itbugsme.

  5. Translation • Necítím se ve své kůži. • Jde to. • Je mi smutno. • Mám špatnou náladu. • Mám špatnou náladu. • Necítím se dobře, něco na mě leze. • Jakoby na mě sáhla smrt. • Nejsem úplně fit. • Štve mě to.

  6. Recovering • I am on themend = I amgettingoverit. • I ampullingthrough. • I amgettingback on my foot.

  7. Translation • Zotavuji se. • Zlepšuje se to. • Zotavuji se.

  8. Make a decisionifit is a goodnewsor a badnews • She is on themend. • He didn´tpullthroughtheoperation. • She is feeling out of sorts. • Itbugsme. • I feellike a deathwarmedme up.

  9. Solution • Goodnews. • Badnews. • Badnews. • Badnews. • Badnews.

  10. Resources • Oxford wordskills – Idioms and phrasalverbsAdvanced • Ruth Gairns, StuartRedman • Oxford University Press 2011