1 / 38

Rahvusvahelised suhted XX sajandil

Rahvusvahelised suhted XX sajandil. Keskriigid 1879 Saksamaa + Austria-Ungari 1882 + Itaalia - 1902 + Türgi 1905 Venemaa kaasamise katse. Antant 1893 Venemaa + Prantsusmaa 1904 Inglismaa + Prantsusmaa 1907 Venemaa + Inglismaa. Rahvusvahelised suhted. I maailmasõja eelsed kriisid.

zalman
Télécharger la présentation

Rahvusvahelised suhted XX sajandil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rahvusvahelised suhted XX sajandil

 2. Keskriigid 1879 Saksamaa + Austria-Ungari 1882 + Itaalia - 1902 + Türgi 1905 Venemaa kaasamise katse Antant 1893 Venemaa + Prantsusmaa 1904 Inglismaa + Prantsusmaa 1907 Venemaa + Inglismaa Rahvusvahelised suhted

 3. I maailmasõja eelsed kriisid • 1905 I Maroko kriis • 1911 II Maroko kriis • 1912-1913 I Balkani sõda • Serbia, Bulgaaria ja Montenegro vs Türgi • 1913 II Balkani sõda • Serbia, Montenegro, Türgi, Kreeka ja Rumeenia vs Bulgaaria

 4. Sõja algus • 28. juuni 1914 atentaat Sarajevos • 23. juuli Austria-Ungari ultimaatum Serbiale • 28. juuli Austria-Ungari kuulutab Serbiale sõja • 1. aug Saksamaa kuulutab sõja Venemaale • 3. aug Saksamaa kuulutab sõja Prantsusmaale • 4. aug Inglismaa kuulutab sõja Saksamaale • Kokku osales 34 riiki, sõjategevus üle maailma

 5. Pariisi rahukonverents • 18. jaan 1919-21. jaan 1920 • Georges Clemenceau • Woodrow Wilson • David Lloyd George • Vittorio Orlando

 6. Versailles' rahu • Saksamaakaotaskõikkolooniad • Territoriaalsedkärped • Piirangudsõjaväele • Reinijõedemilitariseeritudtsoon • Reparatsioonid

 7. Teised kaotajariigid • Austria-Ungari jagatakse kolmeks: Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia • Austria ei tohi ühineda Saksamaaga • Jugoslaavia • Reparatsioonid • Türgi territooriumi vähendamine • 1923 võimule Atatürk

 8. Rahvasteliit ÜRO eelkäija Täiskogu ja Nõukogu, keskus Genfis alalised liikmed Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapan ja USA USA ei astunud liikmeks Saksamaa liige 1926-33 NSVL liige alates 1934

 9. Reparatsioonide küsimus • Esimene sissemakse 20 mrd dollarit • Prantsusmaa: Rikkus praegu ja veel suurem rikkus tulevikus – sellised on Versailles´ lepingu tulemused • 1923 Prantsusmaa okupeeris Ruhrimaa • Hüpeinflatsioon – 15.nov 1923 maksis 1 $ 4 200 000 000 000 marka • Dawesi plaan: aastas 1 mrd, USA laen

 10. Demilitariseerimisest militariseerimiseni • 1931 Saksamaa lõpetab reparatsioonide maksmise • 1932-34 desarmeerimiskonverents • 1933 Saksamaa astub välja Rahvasteliidust • Sõjalised kulutused :

 11. Versaille´s süsteemi lammutamine • 1. märts 1935 Saarimaa liitmine Saksamaaga • 16. märts Saksamaa taastab sõjaväekohustuse • 18. juuni Saksa-Inglise mereväekokkulepe • 7. märts 1936 Saksa väed sisenevad Reini jõe demilitariseeritud tsooni • 25. okt Saksamaa-Itaalia sõjalis-poliitiline liit • 25. nov antikominternipakt

 12. Lepituspoliitika • Veebr 1938 ultimaatum Austriale • 13. märts anšluss • Sept nõudmised Tšehhoslovakkiale • 29. sept Müncheni tehing • Milline lause väljendab Teie arvates paremini Chamberlaini appaeasementi poliitikat? (Veebruar 1939) • I See poliitika viib rahu tugevnemisele • II See hoiab meid sõjast eemal kuni me taasrelvastume • III See toob diktaatoreid õhutades sõja lähemale • IV Ei oska midagi arvata

 13. Lepituspoliitika lõpp • 15. märts 1939 Tšehhoslovakkia hõlmamine • 23. märts Klaipeda ülevõtmine • Märtsi lõpp nõudmised Poolale • 23. aug MRP

 14. Hitleri-vastane koalitsioon 14. augustil1941 Atlandiharta • Roosevelt, Churchill • sõnastatisõjaeesmärgidjasõjajärgsemaailmakorraldusepõhimõtted: lubatitaastadakõigiriikideiseseisvus

 15. Teherani konverents nov.-dets. 1943 • Osalesid: J. Stalin (NSVL), F. D. Roosevelt (USA), W. Churchill (Suurbritannia) Otsused: • tunnustati NSVL-i piire 1941. aastaseisuga • nõutiSaksamaatingimustetakapitulatsiooni • lepitikokkuedasisessõjapidamises - nt. Stalin nõudisteiserindeavamist; NSVL nõustuspärastsõjalõppuEuroopasalustamasõjategevustJaapanivastu

 16. Jalta konverents (Krimmi konverents) 4. – 11. veebruar 1945 • Osalesid: J. Stalin (NSVL), F. D. Roosevelt (USA), W. Churchill (Suurbritannia) • NSVL, USA ja Suurbritannia jaotasid ära Teise maailmasõja järgse Euroopa ja Aasia. • nõuti Saksamaa tingimusteta kapituleerumist ja pärast sõda okupatsioonitsoonideks jagamist • määrati kindlaks ÜRO asutamiskonverentsi aeg San Franciscos 25. apr. 1945 … lepiti kokku Korea ühise okupeerimise suhtes … lääneliitlased pidid üle 5 miljoni Nõukogude Liidu kodaniku, kes olid põgenenud lääneliitlaste okupeeritud alale, NSVLi tagasi saatma

 17. Koostöö I • Aprill-juuni 1945 San Fransisco konverents, ÜRO • Julgeolekunõukogus 5 alalist (USA, NSVL, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina) ja 7 ajutist liiget, konsensus • Majandussanktsioonid ja sõjalise jõu kasutamise õigus

 18. Koostöö II • 17. juuli – 2. aug Potsdami konverents • Veebr 1947 rahulepingud kaotajatega: Saksamaa, Itaalia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria ja Soome • Uued piirid • Okupatsioonitsoonid • reparatsioonid

 19. Koostöö III • Nov 1945 – okt 1946 Nürnbergi protsess • 12 mõisteti surma (10 hukati), 3 eluaegne vanglakaristus (R. Hess suri 1987) • 1946-1948 Tokios “Kaug-Ida Nürnberg”, 7 surma

 20. Külma sõja kujunemine I • 1945 NSV Liidu nõudmised Türgile, väed Iraanis, abi kommunistidele Kreekas • Kommunistide võimule aitamine Ida-Euroopas • 5. märts 1946 Churchilli kõne Fultonis, raudne eesriie • Trumani doktriin, Marshalli plaan • 1949 VMN • 1952 Euroopa Söe- ja Teraseühendus

 21. Külma sõja kujunemine II • Veebr 1948 kommunistide võimuletulek Tšehhoslovakkias • Märts Brüsseli pakt (Inglismaa, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Luksemburg) • Juuni 1948 – mai 1949 Berliini blokaad • 4. apr 1949 NATO • Aug NSV Liit jõudis oma aatomipommini

 22. Külma sõja kujunemine III • 1. okt Hiina kodusõja lõpp, Mao Zedong • 1954 SLV NATO liikmeks • 1955 VLO, NSVL tühistas liitlaslepingud Inglismaa ja Prantsusmaaga

 23. Külm sõda Aasias • 1949 Hiina kodusõja lõpp, Mao Zedong • 1946-1954 Indo-Hiina sõda, Vietnami jagamine, Ho Chi Minh • 1950-1953 Korea sõda. Kim Il Sung

 24. Ajutine pingelangus • 1955 Genfis USA, Inglismaa, Prantsusmaa ja NSVL tippkohtumine • 1955 NSVL väed välja Austriast • 1959 Hruštšov USAs

 25. Suessi kriis I • 1952 Egiptuses võimule G. A. Nasser • 1956 Egiptusest ainuparteiline sotsialistlik islamiriik • 26. juuli Suessi kanali riigistamine

 26. Suessi kriis II • 29. okt Iisraeli sissetung • 31. okt Inglismaa ja Prantsusmaa pommitavad Egiptust • 5. nov dessant • 6. nov vaherahu

 27. Suessi kriis III • 1958 Egiptus Suessi ametlik omanik • 1958-61 Ühendatud Araabia Vabariik • Nasser 1964-1970 Mitteühinemisliiga peasekretär • 1957 Eisenhoweri doktriin

 28. Berliini kriis • 1955 Saksamaade iseseisvumine • Hallsteini doktriin • 1958 NSVL nõuab Lääne-Berliini ühendamist SDV-ga • 13. aug 1961 Berliini müür

 29. Kuuba kriis I • 1. jaan 1959 Kuubas võimule F. Castro • maareform, tootmiskooperatiivid • jaan 1961 USA katkestas Kuubaga diplomaatilised sidemed • 1961 Kuuba ainuparteiliseks • apr Castro vastaste purustamineSigade Lahes

 30. Kuuba kriis II • 1962 NSVL kekmaaraketid Kuubale • 22. okt USA poolne karantiin Kuuba ümber • 28. okt NSVL teatas rakettide äraviimisest • 20. nov lõpetati karantiin • “kuum liin”

 31. Vietnami sõda I • 1941 Vietnami sõltumatuse liiga e viet-minh, ees Ho Chi Minh • 2. sept 1945 Vietnami Demokraatlik Vabariik • 1946-1954 Indo-Hiina sõda • 1954 Genfi rahu, Vietnami jagamine

 32. Vietnami sõda II • doominoteooria • aug 1964 Tonkingi lahe intsident • 1964-1973 Vietnami sõda • 1972 USA väed lahkusid, sõda vietnamiseerus • 27. jaan 1973 Berliini rahu, riik jääb jagatuks

 33. Vietnami sõda III • jaan 1975 kommunistide üldpealetung • 30. apr Saigon kapituleerus • 1976 Vietnami Sotsialistlik Vabariik • 1975 kommunistid võimule Laoses ja Kambodžas

 34. Pingelõdvendus • 1966 SLV uus idapoliitika • W. Brandt • 1972 Nixon Moskvas, 1973 Brežnev USAs • 1973 Helsinki tippkohtumine • 1975 lõppdokument “Rahu, julgeoleku ja koostöö nimel” • 33 Euroopa riiki, USA ja Kanada • Piiride tunnustamine, kaubandussuhted, inimõigused • OSCE

 35. Tuumarelv • USA 1945 • NSVL 1949 • Suurbritannia 1952 • Prantsusmaa 1960 • Hiina 1964 • India 1974 • Pakistan 1998 • Põhja-Korea, Iisrael

 36. Relvastuse piiramine • 1963 keelati tuumakatsed maa peal, vees ja õhus • 1972 • kokkulepe raketitõrjesüsteemide osas • SRP-1 • 2400 kandurit • viieks aastaks • 1979 SRP-2 • 2250 kandurit • Ei ratifitseeritud

 37. Uus pinge kasv • 1979 • NSVL väed Afganistani • 1979 NATO otsus paigutada Lääne-Euroopasse keskmaaraketid • 1981 Reagani ametisseastumine • 1983 • USA tähesõdade programm • Euro-rakettide paigaldamine • Konfliktid Angolas, Somaalias, Kambodžas, Nicaraguas

 38. Külma sõja lõpp • märts 1985 – võimule M. S. Gorbatšov • perestroika ja glasnost • nov – Gorbatšovi aj Reagani esimene kohtumine • kahepoolsed suhted, relvastuse vähendamine, piirkondlikud konfliktid • dets 1987 – USA-NSVL tuumarelvastuse kokkulepe • 1988 – loobumine Brežnevi doktriinist • sametrevolutsioonid Ida-Euroopa riikides • veebr 1989 – NSVL viib väed välja Afganistanist • 1990 – NSVL alustab vägede väljaviimist Ida-Euroopast • 19. aug 1991 – augustiputš • 21. dets NSVL saadeti laiali • SRÜ

More Related