TALENT IN ACTIE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TALENT IN ACTIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TALENT IN ACTIE

play fullscreen
1 / 12
TALENT IN ACTIE
444 Views
Download Presentation
zarola
Download Presentation

TALENT IN ACTIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TALENT IN ACTIE

  2. Hoe Talent herkennen? TALENT

  3. TALENT

  4. TALENT

  5. TALENT TALENT TALENT TALENT

  6. In kaart brengen van talent van leerlingen of studenten is de krachtigste hefboom voor ontwikkeling Benut en stimuleer groei en weerbaarheid in het omgaan met punten, beoordelingen en (niet) behaalde leerresultaten

  7. Besteed veel meer aandacht aan de betrokkenheid en het welbevinden van studenten De zoektocht naar talent start bij de schooldirectie en bij de docenten: Hoe zit het met jouw talent?

  8. Zoek naar het zien van jongeren in wisselende contexten Zodat talent, vermogen, en wie die jongere echt is naar buiten kan komen Zodat de relatie tussen jou en die jongere verandert Waardoor nog meer betrokkenheid ontstaat op ontwikkeling bij jou en die jongere En zo groei en ontwikkeling ontstaat

  9. dewulf@kessels-smit.be www.kessels-smit.be www.ikkiesvoormijntalent.be GSM: 0496/618439