Download
jan szczepanik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Szczepanik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan Szczepanik

Jan Szczepanik

369 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jan Szczepanik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jan Szczepanik

 2. Krótkie informacje biograficzne Wynalazca zwany „polskim Edisonem” i „galicyjskim geniuszem”. urodził się 13 czerwca 1872 w Rudnikach k. Mościsk, zmarł 18 kwietnia 1926 w Tarnowie .

 3. Wspomnienie córki

 4. Dokonał wielu drobnych wynalazków w rozmaitych dziedzinach, wynalazł np. fotosculptor przyrząd pomocny przy kopiowaniu rzeźb(1899), jedwabny pancerz kulochronny (1901), caloridul — samoczynny regulator ciągu kominowego w paleniskach kotłowych (1901). Ta niespotykana w dziejach naszej techniki wszechstronność zjednała mu miano ,,polskiego Edisona".

 5. Maszyna tkacka Prymitywne krosna ubogich tkaczy zostały zamienione na udoskonalone maszyny tkackie. Szczepanik zastosował po raz pierwszy metodę elektro-fotograficzno-optyczną w powstawaniu tkaniny gobelinowej. Rozwiązania jego budziły podziw oryginalnością i niezwykłą inwencją twórczą.

 6. Teletroskop  Aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pośrednictwem elektryczności. Wynalazek ten odpowiadał głównym założeniom i zasadom współczesnych urządzeń telewizyjnych.

 7. Kamizelka kuloodporna Podobno obita nią kareta króla Hiszpanii wytrzymała atak zamachowca (inne źródła podają, że był to pancerz kuloodporny, zrobiony z tej tkaniny). Z wdzięczności król obdarował wynalazcę orderem.

 8. Fotografia barwna Wynalazca skonstruował kamery filmowe i projektory do zdjęć barwnych. Na l Polskiej Wystawie Fotograficznej, która odbyła się w Krakowie w 1901 roku były eksponowane w sali Szczepanika, obok innych osiągnięć technicznych także aparat fotograficzny i rzutnik do zdjęć naturalnych. W 1928 roku w Stanach Zjednoczonych firma Kodak zaczęła sprzedawać film barwny "Kodacolor" produkowany według metody Szczepanika. 

 9. Kamera O wiele ciekawsze efekty przyniosła praca Szczepanika nad filmem barwnym. W tym celu skonstruował kilka kamer. Zakładał przy tym,że kamera ma "widzieć" świat podobnie jak ludzkie oko.

 10. Wynalazki Jana Szczepanika brały się z potrzeby serca, jego chęci niesienia pomocy ludziom. Był on szczególnie uczulony na biedę ludzką i pragnął swoimi wynalazkami nieść bliźnim ulgę w ciężkiej, znojnej pracy. Chciał, by jego wynalazki odciążały człowieka od nadmiernej pracy, a zarazem umożliwiały jej lepsze wykonanie. Nie wszyscy jednak doceniali jego poświęcenie i wynalazczość.

 11. Zmarł przedwcześnie, w pełni sił twórczych, 18 kwietnia 1926 r. w Tarnowie