1 / 11

Jan Szczepanik

Jan Szczepanik. Krótkie informacje biograficzne. Wynalazca zwany „polskim Edisonem” i „galicyjskim geniuszem”. urodził się 13 czerwca 1872 w Rudnikach k. Mościsk, zmarł 18 kwietnia 1926 w Tarnowie. Wspomnienie córki.

zayit
Télécharger la présentation

Jan Szczepanik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jan Szczepanik

 2. Krótkie informacje biograficzne Wynalazca zwany „polskim Edisonem” i „galicyjskim geniuszem”. urodził się 13 czerwca 1872 w Rudnikach k. Mościsk, zmarł 18 kwietnia 1926 w Tarnowie .

 3. Wspomnienie córki

 4. Dokonał wielu drobnych wynalazków w rozmaitych dziedzinach, wynalazł np. fotosculptor przyrząd pomocny przy kopiowaniu rzeźb(1899), jedwabny pancerz kulochronny (1901), caloridul — samoczynny regulator ciągu kominowego w paleniskach kotłowych (1901). Ta niespotykana w dziejach naszej techniki wszechstronność zjednała mu miano ,,polskiego Edisona".

 5. Maszyna tkacka Prymitywne krosna ubogich tkaczy zostały zamienione na udoskonalone maszyny tkackie. Szczepanik zastosował po raz pierwszy metodę elektro-fotograficzno-optyczną w powstawaniu tkaniny gobelinowej. Rozwiązania jego budziły podziw oryginalnością i niezwykłą inwencją twórczą.

 6. Teletroskop  Aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pośrednictwem elektryczności. Wynalazek ten odpowiadał głównym założeniom i zasadom współczesnych urządzeń telewizyjnych.

 7. Kamizelka kuloodporna Podobno obita nią kareta króla Hiszpanii wytrzymała atak zamachowca (inne źródła podają, że był to pancerz kuloodporny, zrobiony z tej tkaniny). Z wdzięczności król obdarował wynalazcę orderem.

 8. Fotografia barwna Wynalazca skonstruował kamery filmowe i projektory do zdjęć barwnych. Na l Polskiej Wystawie Fotograficznej, która odbyła się w Krakowie w 1901 roku były eksponowane w sali Szczepanika, obok innych osiągnięć technicznych także aparat fotograficzny i rzutnik do zdjęć naturalnych. W 1928 roku w Stanach Zjednoczonych firma Kodak zaczęła sprzedawać film barwny "Kodacolor" produkowany według metody Szczepanika. 

 9. Kamera O wiele ciekawsze efekty przyniosła praca Szczepanika nad filmem barwnym. W tym celu skonstruował kilka kamer. Zakładał przy tym,że kamera ma "widzieć" świat podobnie jak ludzkie oko.

 10. Wynalazki Jana Szczepanika brały się z potrzeby serca, jego chęci niesienia pomocy ludziom. Był on szczególnie uczulony na biedę ludzką i pragnął swoimi wynalazkami nieść bliźnim ulgę w ciężkiej, znojnej pracy. Chciał, by jego wynalazki odciążały człowieka od nadmiernej pracy, a zarazem umożliwiały jej lepsze wykonanie. Nie wszyscy jednak doceniali jego poświęcenie i wynalazczość.

 11. Zmarł przedwcześnie, w pełni sił twórczych, 18 kwietnia 1926 r. w Tarnowie

More Related