1 / 80

TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I.

TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I. KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS. AZ ÓKORI FORRÁSANYAGOK (SZÖVEGEK) DIGITALIZÁLT VÁLTOZATAI. THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) 1972-. Projektgazda: Kaliforniai Egyetem

zeki
Télécharger la présentation

TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TÖRTÉNELEM-TUDOMÁNY I. KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS

 2. AZ ÓKORI FORRÁSANYAGOK (SZÖVEGEK) DIGITALIZÁLT VÁLTOZATAI

 3. THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) 1972- Projektgazda: Kaliforniai Egyetem Cél: a Homérosztól Bizánc elestéig (1453) terjedő időszak valamennyielérhető görög szövegének teljes feldolgozása. A TLG nem csupán egy szótár, hanem a görög szerzők művei elektronikus formában. Jelenlegi tartalom: 105 millió szó, 4000 szerző, 12 ezer mű, folyamatos frissítés. Gyarapítás: nemzetközi: 58 ország, 2000 intézménye Megjelenési forma: 1985-2003-ig CD-ROM; 2004-től online fejlesztés Elérhetősége: http://www.tlg.uci.edu/ Hozzáférés: • teljes=előfizetéssel; • válogatott TLG szabad hozzáférésű: http://www.tlg.uci.edu/demoinfo/demoauthors.php

 4. PACKARD HUMANITIES INSTITUTEprogramjai 1987- Cél: olyan eszközöket létrehozni, amelyek jól használhatók a múlt történetének, irodalmának és zenéjének kutatásában.

 5. (PHI 5.3) – latin irodalmi szövegek • Tartalom: • Latin irodalom, • Termék: PHI 5.3 adatbázis, ami a latin irodalom (ránk maradt) kezdeteitől az ezüstkorig tartalmaz szövegeket (válogatott) • a latin szövegek populáris kultúrában való jelenléte is: filmek, tetoválások, feliratok, metszetek • folytatása: CETEDOC-ban Elérhetősége: http://www.inrebus.com/index.php?entry=entry081104-201701

 6. (PHI 7) Greek Documentary Papyri andInscriptions– görög feliratok és papiruszok 1983- • fellelhető görög feliratszöveg és (nem irodalmi) papirusz digitalizálása. • A feldolgozás több párhuzamos projekt keretében történik. Pl. „Klasszikus” görög feliratokat a Cornell University kutatócsoportja dolgozta fel (Greek Epigraphy Project) Későantik és középkori görög és latin nyelvű feliratok Kopt nyelvű újszövetségi szövegek adatbázisa. Elérhetősége: http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/

 7. CETEDOC/Library of Latin Texts (CLCLT-5) Cetedoc Library of Christian Latin Texts • Eredeti cél: a Kr.u. 2 és 15. közötti időszak valamennyi patrisztikus (latin) és középlatin szövege adatbázisának létrehozása • később módosították: felvették a klasszikus és a neolatin irodalmat is. • A jelenlegi verzió Library of Latin Textscímen érhető el. • Jelenlegi cél: elektronikus formában összegyűjteni a teljes latin nyelvű irodalmat, az ókortól napjainkig. • A jelenlegi verzió tartalmazza • a klasszikus antikvitás latin irodalmának teljes anyagát (6 milllió szó), • a patrisztikus és középkori szövegek mintegy 21-21 milliószavas corpusát: • összesen 860 szerző 2800 művét.

 8. Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL–1 és BTL–2) Cél: a latin irodalom digitalizálása a köztársaság korától a késő antikvitásig (Kr.e. 300 – Kr.u. 800). A latin Teubner szövegkiadások elektronikus változata, de hiányoznak belőle a kiadások bevezetői és a kritikai apparátusok. Első kiadása, a BTL–1 CD-ROM 1999 szeptemberében jelent meg, mintegy 280 szerző 600 művét tartalmazta (több mint 66 millió szó). Ez gyakorlatilag a teljes klasszikus latin irodalom, továbbá a legfontosabb nem keresztény szerzők a Kr.u. 2. századtól a Karoling reneszánszig. A szövegek felvitelénél együttműködtek a CETEDOC adatbázis készítőivel. A jelenleg elérhető legfrissebb változat a BTL–2, ami 400 szerző 800 művét (8,5 millió szó) foglalja magába. Ez a BTL-1 szövegei mellett tartalmazza a'Grammatici Latini' és a 'Servius Grammaticus' teljes korpuszát. Az adatbázis bővítése folyamatos, a projekt honlapján az a célkitűzés olvasható,hogy afféle « referencia-adatbázisává » szeretnének válni a klasszikus és a későantik latin irodalomnak. Elérhetősége: http://www.maierphil.de/ClasPhil/teubner.htm

 9. Patrologia Latina Database (PLD) Ld. a vallástudománynál

 10. PERSEUS ADATBÁZIS Perseus Project: 1990- Cél: olyan gyűjtemény elkészítése amely a laikusabb közönség számára is elérhető formában tartalmaz dokumentumokat az archaikus és klasszikus görög világ, a Római Birodalom, továbbá a korai modern Európa és Észak-Amerika vonatkozásában. Tartalom: • görög és latin auctorok szövegei • ezek angol fordítását), • papiruszokat, • szótárakat, • szakkönyveket és kommentárokat, • hatalmas (kb. 60000 fotóval illusztrált) régészeti anyag. Elérhetőség: http://www.perseus.tufts.edu

 11. BIBLIOGRÁFIÁK AZ ÓKORTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

 12. L'ANNÉE PHILOLOGIQUEhttp://www.annee-philologique.com/aph/ • A nyomtatott kiadásban is megjelenő ókortudományi bibliográfia webváltozata. • Jelenleg az 1924-2007 közötti kötetekben kereshetünk • több mint 400 ezer bibliográfiai tétel tartalmaz. • A rendszer felépítése a nyomtatott • kötetekhez hasonló. • Az adatbázisban többféle szempont alapján kereshetünk: modern szerzők, ókori szerzők és művek, kulcsszó, címszó, kiadó, gyűjteményes kötet címe és folyóirat címe szerint.

 13. Gnomon Onlinehttp://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html A Gnomon Online web-es változata a kurrens év bibliográfiai jegyzékét tartalmazza. CD-ROM-változata a Gnomon Bibliographische Datenbank, amelyetrendszeresen frissítenek. Az online bibliográfiában többféle szempont alapján kereshetünk: könyvek, cikkek szerzői, folyóiratok címe, kiadási helye, ideje, ókori nevek, tárgyszavak alapján.

 14. A magyar ókortudomány bibliográfiájahttp://luna.btk.ppke.hu/ • A bibliográfia tartalmazza valamennyi korábban nyomtatott változatban megjelent ókortudományi bibliográfia gyűjteményeit Az adatbázist az MTA TKI Ókortudományi Kutatócsoportja készítette. • Lehetőség van egyszerű és összetett keresésre. • Egyszerű keresést cím és szerző megadásával lehet végezni, • összetett keresésnél a címen és a szerzőn kívül lehetőség van a tárgykör, a nyelv és a megjelenési év megadására. FELADAT: A FENTI URL-CÍMEN MÁR NEM ÉRHETŐ EL, KERESSÜK MEG!!!!!

 15. FONTOSABB LINKGYŰJTEMÉNYEKAZ ÓKORTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

 16. Ókor.lap.hu,http://www.okor.lap.hu • Internet Ancient History Guide http://www.ancienthistory.ugent.be/history/iahrg/ • Ulrich Schmitzer’s KIRKE Katalog der Internet-Ressourcen für die klassische Philologie aus Erlangen http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html • Altertumswissenschaft im Internet http://www.ub.uni-konstanz.de/fi/altertumswissenschaft/fachinformation-altertumswissenschaft.html • Virtual Library - Deutsche Datenquellen: Klassische Philologie, Mittel und Neulatein Byzantinistik http://www.kirke.hu-berlin.de/vl/vlkpdt.html

 17. KÖZÉPKOR(MEDIEVISZTIKA)

 18. KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

 19. KÖZÉPKORI SZÖVEG- ÉS FORRÁSGYŰJTEMÉNYEK

 20. Armarium Labyrinthihttp://www.georgetown.edu/labyrinth/library/latin/latin-lib.html • A középkori egyháztörténet, filozófia, skolasztika, patrisztika alkotásai, eredeti latin, és sok esetben modern angol nyelven: Tertullianus; Ravennai Agnellus; Szent Ágoston műveinek hypertextes kritikai kiadásához is elirányít egy link; • A középkori egyetemek világának megismeréséhez kitűnő a grammatika curriculumának latin és angol nyelvű műveit tartalmazó gyűjtemény.

 21. Electronic Text Centerhttp://etext.lib.virginia.edu A Virginiai Egyetem, Charlottesville, USA elektronikus szövegtára. Tartalmaz • Latin: Római és korakeresztény szerzők művei http://etext.lib.virginia.edu/latin.html • Angol: Középkori angol irodalom (Chaucer, Gower, Langland művei) • Német : • a Trieri Egyetemmel együttműködésben középkori ófelnémet szövegek

 22. IntraTexthttp://www.intratext.com/ Digitális szövegtár, eredeti nyelven olvasható és részben letölthető források, irodalmi alkotások. Több alszekciója van: Collections - Latina - Italiana - Religiosa - Scientifica - Varia

 23. A legfontosabb linkgyűjtemények, webportálok a medievisztikához • CAPITULUM: Középkori Egyháztörténeti Munkacsoport Linkgyűjteménye http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/ • NETSERF The Internet Connection for Medieval Resources (ismeretterjesztő) http://www.netserf.org/ • Manchester Medieval Portal • Manchester Medieval Sources http://www.medievalsources.co.uk/ • Medieval History: Useful Links Oxfordi Egyetem http://www.history.ox.ac.uk/links/medieval.htm • Academic Info Medieval History Gateway - Directory of Online Resources http://www.academicinfo.net/histmed.html • Mittelalter: Allgemeine Links http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de/?q=links/links.htm

 24. BIBLIOGRÁFIÁK, BIBLIOGRÁFIAI SEGÉDLETEK

 25. Brepolis Medieval Encyclopaedias and BibliographiesThe International Medieval Bibliography IMB-Online • A Brepolis Kiadó digitális adatbázisa, • CD-ROM, vagy http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/ • Az európai középkorra (450-1500) és a medievisztika tudományára vonatkozó interdiszciplináris bibliográfiai adatbázis (régészet, filozófia-,nyelv-, irodalom-, zene-, művészettörténet). • előfizetéses, egyes hazai könyvtárak termináljairól elérhető.

 26. A határtudományok szakterületeinek tematikus bibliográfiái • EgyháztörténetBiographisch-bibliographisches Kirchenlexikon http://www.bautz.de/bbkl • Filozófia Stanford Encyclopedia of Philosophy • http://plato.stanford.edu/ Középkori kéziratok bibliográfiája • Institut de recherche et d'histoire des textes http://www.irht.cnrs.fr/ • Research Bibliographies on the Political and Social History of Western Europe, 800-1200 City University New York http://urban.hunter.cuny.edu/~thead/biblios.htm

 27. Referensz kiadványok, enciklopédiák, lexikonok

 28. ORB Online Reference Book for Medieval Studies • Az egyik legjobban használható medievisztikai referensz-mű-, enciklopédia-, bibliográfia- oldal. • Teljes szövegű középkori forrásokat, forrásrészleteket és hasznos linkeket is tartalmaz • Elérhetőség: http://www.the-orb.net/

 29. The Encyclopedia of World History • A Bartleby Elektronikus Könyvtárban található e-book. http://www.bartleby.com/67/ • Alapvetően kronologikus, és elsősorban személyekre koncentrál. • Tartalmaz dinasztikus, genealógiai adatokat és családfákat is.

 30. Brepolis Medieval Encyclopaedias and BibliographiesLexikon des Mittelalters • Brepolis CD-ROM, ill. LexMA-Online • A Brepols kiadó digitális adatbázisa, a medievisztikában mindmáig meghatározó, német történettudomány által készített szakenciklopédia. • Előfizetéses, egyes hazai könyvtárak termináljairól elérhető: Információ: Online elérhetősége: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503532974-1

 31. Internetes folyóiratok, periodikumok elektronikus/digitalizált változatai

 32. AETAShttp://www.aetas.hu • A tanulmányok az 1996/1-es számtól teljes szöveggel olvashatóak, a legfrissebb számok pdf-formátumban.

 33. Históriahttp://www.historia.hu • Archívum: az összes régi szám, 1979-tól tartalomjegyzék, az 1999/09-10-es számtól teljes szöveggel, html-ben.

 34. KlióTörténettudományi szemléző folyóirathttp://www.c3.hu/~klio • 1992-95 között tartalomjegyzék, • 1996-2001 között teljes szöveggel olvashatóak a cikkek.

 35. Mult-kor • e-folyóirat http://www.mult-kor.hu/e-folyoirat.php • Magazin http://www.mult-kor.hu/magazin

 36. The Medieval Reviewhttps://scholarworks.iu.edu/dspace/ Szemléző folyóirat, 1993-tól teljes szöveggel olvasható

 37. Journal of Medieval Historyhttp://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505591/description#description • Előfizetéses

 38. Mediaevistik http://www.peterlang.net/index.cfm?vsitename=journalsdetails.cfm&vjournal=83000&vlang=e

 39. II. rész Üres lap

 40. ÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

 41. 1. Webportálok, linkgyűjtemények • Startlap: http://www.tortenelem.lap.hu • Múltkor: http://www.mult-kor.hu/ • A 18. század története portál http://history1700s.com/ • Az Oxfordi Egyetem Történeti Intézetének kora újkor portálja http://www.history.ox.ac.uk/links/earlymodern.htm • A BBC történelem portáljahttp://www.bbc.co.uk/history/

 42. 2. BIBLIOGRÁFIÁK, BIBLIOGRÁFIAI SEGÉDLETEK

 43. The Royal Historical Society BibliographyA Királyi Történeti Társaság bibliográfiájahttp://www.rhs.ac.uk/bibl/bibwel.asp • A bibliográfia csaknem 400.000 tételt tartalmaz. • Önálló tételként kereshetők cikkek és tanulmányok is. • A bibliográfia 570 folyóirat vonatkozó anyagát gyűjti össze.

 44. EUROPEAN HISTORYBIBLIOGRAPHYhttp://www.library.yale.edu/rsc/history/european/indexeurobib.html

 45. 3. Kézikönyvek, adattárak, lexikonok

 46. Pándi Lajos: Köztes-Európa 1763-1993 – térképgyűjteményhttp://terkepek.adatbank.transindex.ro/ • Az adatbázis térképei bemutatják Köztes-Európa 15 államalkotó nemzetét, • A régió birodalmainak "felállását" 1763-1815 között. • Az 1815-1878 és 1878-1914 közötti nemzeti mozgalmak ábrázolásán kívül az I. világháború, illetve az annak eredményeként konszolidálódó nemzetállamokat ábrázolják. • A későbbi időszakból a modern birodalmak koráról (1926-1945 és 1945-1989 között), Köztes-Európa második nemzeti forradalmáról és a területi változásokról adnak áttekintést.

 47. Pándi Lajos: Köztes-Európa kronológia 1756-1997http://pandi.adatbank.transindex.ro/ • A kronológia a Köztes-Európa 1763-1993 c. térképgyűjtemény mellékleteként készült. • Fő fejezetei: 1. Köztes-Európa és a birodalmak (1756-1815) 2. A nemzeti mozgalmak kontinentális győzelme és Köztes- Európa (1815-1878) 3. A nemzetállami Európa megszilárdulása és Köztes-Európa (1878-1914) 4. A köztes-európai ütközőzóna kialakulása (1914-1925) 5. Köztes-Európa és a modern birodalmak (1926-1945) 6. Köztes-Európa mint szovjetorosz védőzóna (1945-1989) 7. A köztes-európai ütközőzóna restaurálása (1989-1997)

 48. University of Texas Perry-Castaneda Könyvtár történelemi térképgyűjteményehttp://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html • Többségében 1 MB mérethatár alatti történelmi térképek igen gazdag gyűjteménye.

 49. 4. Forrásgyűjtemények

 50. Internet Modern History Sourcebookwww.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html • A forrásgyűjtemény az Internet History Sourcebooks Projekt keretében tanárok és diákok számára kínál primer forrásokat az újkori Európa, Amerika, a nyugati civilizáció és a világkultúra területéről. • A források angol nyelvre fordítva olvashatók (köztük a Nemzeti dal „The national Song of Hungary” is). • A dokumentumok tematikus egységekbe szervezve találhatók. • Az oldalról nemcsak szöveges, hanem multimédiás források is elérhetők (http://www.fordham.edu/halsall/mod/modmusic.html#MOVIES).

More Related