1 / 9

ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN

ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN. Bert Breukers 16 september 2010 Doetinchem. Opdrachtgevers ROZ. Werkzaam voor * (inwoners van) 22 gemeenten in Twente en Achterhoek --  1 miljoen inwoners * UWV * regio * ministeries van SZW en EZ * provincies * private opdrachtgevers.

zinna
Télécharger la présentation

ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN Bert Breukers 16 september 2010 Doetinchem

  2. Opdrachtgevers ROZ Werkzaam voor * (inwoners van) 22 gemeenten in Twente en Achterhoek -- 1 miljoen inwoners * UWV * regio * ministeries van SZW en EZ * provincies * private opdrachtgevers

  3. Dienstverlening Ondernemersadvisering Startersadvisering en begeleiding Financiering Microfinanciering Schuldhulpverlening Administratie Scholing en opleiding Coaching

  4. Gevestigde ondernemers adviesgesprek inzet coach workshops en trainingen tijdelijke inkomensondersteuning (her)financiering

  5. Bbz gevestigden(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) Tijdelijke inkomensondersteuning (12 maanden) Bedrijfskapitaal voor nieuwe investeringen Financiering (maximaal € 178.000,--) Advisering, begeleiding, scholing en coaching Schuldhulpverlening

  6. Staatsgarantie Borgstellingsregeling (staatsgarantie) microfinanciering Alle ondernemers max € 35.000 garantie (6 jaar) Krediet via Rabobank of ABN AMRO Bank Advisering, begeleiding, scholing en coaching

  7. Liquiditeitsprobleem Tijdig contact! Inventarisatie en analyse probleem Gezamenlijk zoeken naar financieringsoplossingen Schuldhulpverlening

  8. Coaching Coachpool: 40 coaches Ervaren mentoren die hun sporen in het bedrijfsleven of in de coaching verdiend hebben.

  9. Meer info Hier en nu na afloop www.roztwente.nl

More Related