Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K

1. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K

223 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K TD101TÜRK DİLİ -I202İL101ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ -I202 YD101İNGİLİZCE -I202 SBP101BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ202 SBP103TARIM EKONOMİSİ202 SBP105BİLGİSAYAR PROGRAMLARI223 SBP107BOTANİK202 SBP109TOPRAK BİLGİSİ202 SBP111İKLİM BİLGİSİ202 SBP113KİMYA202 SBP115MATEMATİK202

 2. 2. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K 4872001TD102TÜRK DİLİ -II202 AİL102ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ -202 YD102İNGİLİZCE –II 2 02 SBP102BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ202 SBP104GENEL MEYVECİLİK223 SBP106GENEL SEBZECİLİK223 SBP108BİTKİ FİZYOLOJİSİ303 SBP110BİTKİ BESLEME223 SBP112BİTKİ KORUMA223 SBP114SERA YAPIM TEKNİĞİ202 SBP116SERA YETİŞTİRİCİLİĞİ223

 3. 3. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K SBP201TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ223 SBP203ÜZÜMSÜ MEYVELER223 SBP205SUBTROPİK MEYVELER-I324 SBP207SULAMA VE DRENAJ202 SBP209BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI223 SBP211SÜS BİTKİLERİ223 SBP213STAJ-I041 SBP215ORGANİK TARIM -I202

 4. 4. Dönem Dersleri Ders Kodu Ders Adı T U K SBP202KÜLTÜR SEBZELERİ223 SBP204SUBTROPİK ME YVELER-II324 SBP206TROPİK MEYVELER202 SBP208BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLARI223 SBP210BİTİRME ÖDEVİ021 SBP212TARIMSAL PAZARLAMA202 SBP214STAJ-II041 SBP216ORGANİK TARIM -II223

 5. 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2006-2007 Eğitim - Öğretim yılı Güz dönemi itibarıyla Programımızda 1. Sınıfta 47 ve 2. Sınıfta 46 öğrenci olmak üzere toplam 93 öğrenci bulunmaktadır

 6. 2.1.1 Eğitim 2.1.1.1 Bölümler/Programlar 1. Teknik Programlar Bölümü • Subtropik İklim Bitkileri

 7. 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Anamur Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine Kalınören Eğitim Binası ve ME.Ü.Anamur Kültür Merkezinde sürdürmektedir. Ayrıca ilçemiz Ören beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 100 dönüm arazi ise Üniversitemize yerleşke alanı olarak tahsis edilmiş olup, teslim aşamasındadır. A. Eğitim Binası • 50 öğrenci kapasiteli 10 Derslik • 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı (16 Bilgisayarlı) • 1 adet Çok Amaçlı Teknik Derslik • Kütüphane (1386 Kitap Kapasiteli) • Internet Salonu • 500 kişi kapasiteli Kantin ve Yemekhane • Spor Alanı

 8. B. ME.Ü. Anamur Kültür Merkezi Kültür Bakanlığı Anamur Kültür Merkezi, Kültür Bakanlığı, DPT ve Maliye Bakanlığı onayı ile Üniversitemize devredilmiştir. Bu bina sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik olarak kullanılmaktadır. • 225 Kişilik Tiyatro ve Konferans Salonu • 1 Adet Prova Salonu • Kulis • 100 kişi kapasiteli Kokteyl Salonu • 2 Adet Sergi Salonu • 3 Adet Çalışma Salonu

 9. 2.3 GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü yanlarımız: • Konusunda uzman genç ve dinamik 2 öğretim üyesinin bulunması • Türkiye’de tek program olması • Subtropik iklim bitkilerinin yetiştirildiği merkezde olması • Programın, tarımsal üretimin ve tarımsal özel kuruluşlarının en yoğun olduğu yerde olması • Programımızdan mezun olan gençlerimizin çoğunun iş bulma olanaklarının olması • Mezun gençlerimizin kendi işlerini kurma olanaklarının olması

 10. Zayıf yanlarımız: • Şehir merkezine en uzak ilçe olmamız • Programa ait uygulama ve araştırma alanının bulunmaması • Ülke genelinde özellikle de muz konusunda çalışma ve araştırmaların yetersiz olması • İlçenin sosyal ve kültürel bir yönden zayıf olması • Öğretim Elemanlarının mesleki ve sosyal gelişiminin maddi ve manevi olarak desteklenmemesi • Öğretim Elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması • Eğitim Binasının fiziki imkanlarının yetersiz kalması

 11. Fırsatlar: • Anamur ilçesi; uygun iklim, toprak ve topoğrafya açısından Subtropik ve tropik meyvelerin üretim üssü olabilir • Üniversitemizin ilçede sahip olduğu 100 dönümlük arazi üzerinde uygulama, araştırma ve üretim yapabilir • Mezunlarımıza sektörde kariyer imkanı sağlanabilir • Muz ve çileğin dışında alternatif bir çok egzotik meyve yetiştiriciliği yapılabilir. Bu yolla üreticilere alternatif bitki desenleri sunularak ilçeye ekonomik anlamda artı bir değer kazandırılabilir • İlçenin var olan değerleri kullanılarak eko-turizm yapılabilir

 12. Tehditler: • Sınavsız gelen öğrencilerin eğitim kalitesini düşürmeleri • Diğer ürünlerde de olduğu gibi tarımsal ürünlerde gün geçtikçe dışa bağımlılığın artması • Tarımsal üretimde risklerin çokluğu • Kotaların sıfırlanması ile tarımsal üretimden kaçışın başlama riski

 13. 2.4.Varsayımlar • Programda verilen eğitimin daha da pekiştirilmesi amacıyla muz, çilek, sebze ve tropik meyve seralarının yaptırılması • Bu seralarda yöre için uygun çeşit, verim ve adaptasyon çalışmalarının yapılması • Üreticilere ekonomik anlamda alternatif ürünlerin sunulması • Program öğrencileri için uygulama alanı içinde barınma imkanının yaratılması

 14. 3. Stratejik Plan 3.1.Misyon Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle, gelişen dış çevre koşullarına karşı ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan, okul sanayi işbirliği içerisinde sektörün istediği nitelikte ara eleman yetiştirmek. Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkan,çağdaş,demokrat ve laik öğrenciler yetiştirmek. 3.2.Vizyon Türkiye’de ve bölgede tarım sektörüne nitelikli eleman yetiştiren öncü ve etkin eğitim kurumlarından biri olmak, Hızlı gelişen teknolojiyi takip etmek, Eğitimde Toplam Kaliteyi yakalamak, Özgür ve objektif bilimin öncülünde sorgulayan, düşünen ve kendini sürekli yenileyen kuşaklar yetiştirmek

 15. 3.3. Değerler – İlkeler • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık • Çağdaş • Yenilikçi • Analitik düşünme yeteneğine sahip • Dinamik • Şeffaf • Toplumsal Sorumluluk sahibi • İdealist • Objektif • Duyarlı • Hoşgörülü • Dürüst

 16. 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Stratejik Amaç - 1 • Nitelikli ara işgücü yetiştirmek Stratejik Faaliyetler • Programın uygulama ve araştırma imkanlarını arttırmak • Tam donanımlı seralar oluşturmak • Alternatif ürün çalışması yapmak • AB sürecinde tarımsal faaliyette oluşabilecek çeşitliliğe göre yeni iş alanlarına uygun ara elemanın yetiştirilmesi için sertifika programlarının uygulanması • Ülkedeki mesleki birliklerle ve özel sektörle ilişkileri geliştirerek mezunlara iş olanakları sağlamak

 17. Stratejik Amaç – 2 • Ülkede tek olan program özelliğimizi koruyarak mezunlarımızı aranılan eleman haline getirmek Stratejik Faaliyetler • Programın teknik imkanlarını arttırmak • Yerel yönetimle işbirliğini artırmak • ETKO ile işbirliğine gidilerek sertifika programlarının sürekliliğini sağlamak • Mezun ve işe yerleşmiş olan öğrencilerimizle diyaloğu arttırıp yeni mezun olacak gençlerimize iş imkanları sağlamak

 18. Stratejik Amaç – 3 • Alanında uzman, eğitim kalitesi yüksek ve ÖSS’de öncelikli tercih edilen bir program olmak Stratejik Faaliyetler • Programın reklam ve tanıtımında interneti etkin bir şekilde kullanmak • Yörenin ve özel sektörün eleman sıkıntısı çektiği alanlara yönelik olarak yeni programlar açmak • Yerel yönetimle işbirliği yaparak ilçede öğrencilere sağlanan imkanları artırmak • Yerli ve yabancı eğitim kurumlarının eğitimlerini sürekli takip etmek

 19. 4.İzleme ve Değerlendirme 4.1.Performans Göstergeleri Oluşturulması • Programımız mezunlarının çoğu işe yerleşmiştir • Programımızda 2006 yılında ETKO ile işbirliği içinde EUREPGAP ve ORGANİK TARIM sertifika programları düzenlenmiştir • Antalya’daki modern üretim tesisleri ve seralar her yıl yeni öğrencilerle ziyaret edilmekte öğrencilerin özel sektörle iletişimi sağlanmaktadır. • Özel sektörün eleman talebi devam etmektedir. • Tarımsal fuarlar ve örnek üretim bahçeleri sık sık ziyaret edilmektedir.