1 / 29

Thema’s

Thema’s. Thema’s. Thema’s toepassen Vooringestelde thema’s Snel en efficiënte Je maakt een nieuw document Pagina-indeling - Thema‘s. of. Thema’s. Een lijst met Thema’s verschijnt klik op het gewenste thema Dit thema is nu beschikbaar om je document mee op te maken. Thema’s.

zofia
Télécharger la présentation

Thema’s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Thema’s

 2. Thema’s • Thema’s toepassen • Vooringestelde thema’s • Snel en efficiënte • Je maakt een nieuw document • Pagina-indeling - Thema‘s of

 3. Thema’s • Een lijst met Thema’s verschijntklik op het gewenste thema • Dit thema is nu beschikbaar om je document mee op te maken

 4. Thema’s • Kleuren van een thema wijzigen

 5. Thema’s • Kleuren van een thema wijzigen

 6. Thema’s • Lettertype van een thema wijzigen

 7. Thema’s • Stijlen van een thema toepassen

 8. Thema’s • Snelle stijlen

 9. Thema’s - Stijlen • Stijlen van een thema toepassen

 10. Thema’s - Stijlen • Stijlen galerij

 11. Thema’s Zie Dileahs – Documenten – Word Oefeningen – mini opdrachten – mini-opdracht 4 Oefening: ‘Thema’ (mini opdracht 1)

 12. Opmaakprofielenof stijlen

 13. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlen • Gemakkelijkste is met ‘Koppen’ werken • Welzeerconsequentzijn!

 14. Opmaakprofiel of stijl Goed met Stijlen werken via de Koppen Online op http://project.arteveldehs.be/module/Word/koppen/koppen.html

 15. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlen • Selecteer een tekst en pas het lettertype, grootte, kleur e.d. aan • Ga naar de Stijlen en klik op de pijl

 16. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlen • Kies: Selectie als nieuwe snelle stijl opslaan…

 17. Opmaakprofiel of stijl Nieuwe stijl aanmaken vanuit een geselecteerde nieuwe tekst Online op http://project.arteveldehs.be/module/Word/nieuwe_stijl_klas/nieuwe_stijl_klas.html

 18. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlen • Jouwstijlstaaterbij • Via Galerij van de Stijlen • Kan je eenbestaandestijlnogverderwijzigen • Rechtermuistoets op eenstijl • Wijzigen

 19. Opmaakprofielen of stijlen • Naam veranderen • Kiezen op welk profiel het gebaseerd wordt • Welk profiel krijgt volgende alinea • Veel opmaak mogelijk

 20. Opmaakprofielen of stijlen • Enkele, anderhalve en dubbele regelafstand • Alinea-afstand groter of kleiner maken • Insprong van een alinea groter of kleiner maken

 21. Opmaakprofiel of stijl Het uitzicht van je koppen veranderen Online op http://project.arteveldehs.be/module/Word/uitzicht_koppen/uitzicht_koppen.html

 22. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlen • Via Galerij van de Stijlen • Kan je een nieuwe stijl maken • Kan je de stijlen beheren

 23. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlenbeheren: • Importeren/exporteren

 24. Opmaakprofielen of stijlen • Stijlen beheren: • Je stijl kopiëren naar Normaal.dotm of naar een ander sjabloon • = ook beschikbaar bij nieuw leeg document

 25. Opmaakprofielen of stijlen • Nog andere mogelijkheden • Via Stijl wijzigen – Opmaakset – • = Voorgedefiniëerde standaard stijlsets

 26. Opmaakprofielen of stijlen Oefening: ‘Opmaakprofiel’ maken (mini opdracht 3) • Maak een nieuw profiel en geef het je naam Kenmerken van het opmaakprofiel “citaat”: • Lettertype “Tahoma”, 12 pt, cursief en vet, rood • Rand: 3 pt dikte, boven en onder, blauw, afstand tot tekst 12 pt boven en 12 pt onder • Insprong op 3 cm links en 3 cm rechts, regelafstand exact 22 pt, afstand voor en na telkens 6 pt • Met een opsommingsteken (driehoekje)

 27. Opmaakprofiel of stijl Nieuwe stijl aanmaken vanuit een bestaande tekst Online op http://project.arteveldehs.be/module/Word/nieuwe_stijl_gimp_klas/nieuwe_stijl_gimp_klas.html

 28. Opmaakprofielen of stijlen • Vertrekken van een bestaand document • Even document analyseren - klik op een titel en kijk in de Stijlen-galerij • Rechtermuistoets:Alle titels van één stijl selecteren • Nieuwe stijlen maken • Die stijlen toepassen op het hele document

 29. Opmaakprofiel of stijl • Oefening ‘stijlen automatiseren’ • Selecteer een titel • Selecteer alle items met die ‘titel’ automatisch • Verander ze in ‘KOP 1’ • Selecteer een subtitel • Selecteer alle items met die ‘titel’ automatisch • Verander ze in ‘KOP 2’ • Pas de andere koppen zelf aan (‘KOP 3’) • Bewaar het bestand in je oefenmapje Oefening: ‘oefening_web20_basis.doc’ maken (mini opdracht 5)

More Related