Download
hastanelerde kullanilan dezenfektanlar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HASTANELERDE KULLANILAN DEZENFEKTANLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HASTANELERDE KULLANILAN DEZENFEKTANLAR

HASTANELERDE KULLANILAN DEZENFEKTANLAR

376 Views Download Presentation
Download Presentation

HASTANELERDE KULLANILAN DEZENFEKTANLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HASTANELERDE KULLANILAN DEZENFEKTANLAR

 2. TEMİZLİK • SU • ENZİMATİK ÇÖZÜCÜLER • DETERJANLAR YARDIMIYLA BİR NESNEDEKİ YABANCI MATERYALİN (KİR) UZAKLAŞTIRILMASI

 3. TEMİZLİK Dezenfeksiyon Sterilizasyon

 4. STERİLİZASYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir. DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir.

 5. Dezenfeksiyon işlemi sırasında; Ortamdaki tüm mikroorganizmaların ölmesi gerekmez. Önemli olan miktarların kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi .

 6. Dezenfektanlar Etki Seviyesine Göre Üç Grupta Toplanmıştır Yüksek düzey dezenfeksiyon Orta düzey dezenfeksiyon Düşük düzey dezenfeksiyon

 7. Yüksek Düzey Dezenfeksiyon: Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu için kullanılır.

 8. Orta Düzey Dezenfeksiyon: Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlüğü bozulmamış mukozalaratemas eden malzemelerin dezenfeksiyonu bu grupta yer alır.

 9. Düşük düzey dezenfeksiyon: Normal ve bütünlüğü bozulmamış deriye temas eden nesnelerin dezenfeksiyonu bu grupta yer alır.

 10. YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON 2 aşamalıdır. Enzimatik solüsyonla ön temizlik %2 gluteraldehit ile soğuk sterilizasyon

 11. alet ön temizlik, enzimatik solüsyon

 12. ÜRÜNÜNÜN KULLANIMI ÜRÜN 1 LİTREYE 5 CC OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANIR. Aletler solüsyonun içerisine yerleştirilir. 3-5 dakika cerrahi aletler bu solüsyonun içerisinde bekletilir. Temizlenen aletler solüsyondan çıkartılır. Musluk suyu ile durulanır.Temiz bir bez yardımıyla kurulanır

 13. SUPER-ON %2 GLUTARALDEHİTADR • %2 oranında glutaraldehit ve korozyon inhibitörü içerir

 14. ALET DEZENFEKTANISUPER-ON-%2Gluteraldehit Solüsyonu

 15. ALET DEZENFEKTANISUPER-ON-%2Gluteraldehit Solüsyonu

 16. Alkol bazlı el antiseptiği

 17. Ellerde gözle görülür kirlenme varsa mutlaka eller yıkanmalıdır • Asla ıslak ele uygulanılmamalıdır • Solüsyon bittikçe yada azaldıkça üzerine ekleme yapılmamalıdır • Asla eldiven üzerine uygulanılmamalıdır

 18. YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI 20

 19. YER VE YÜZEY DEZENFEKTANIYÜKSEK RİSKLİ ALANLAR İÇİN • Yerlerin, • duvarların, • cihazların temizlenmesive dezenfeksiyonu

 20. NASIL HAZIRLANMALIDIR? • SURFANIOS 8L suya 20ml oranında hazırlanır • Doz pompasının bir basımı 20 ml verir • Temizlik ve dezenfeksiyonu aynı anda sağlar.

 21. ÇAMAŞIR SUYU KLİNİKLER İÇİN KAN VE VUCUT SIVILARI İLE KİRLENME VARSA 1/10 ORANINDA Kan ve vucut sıvılarıyla kirlenme yoksa DEZENFEKSİYON İÇİN 1/100 ORANINDA HAZIRLANIR. ÖNCELİKLE MEKANİK TEMİZLİĞİNİN YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR.

 22. HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

 23. spreyleme • Kullanılacak yüzeyde kaba kir var ise mutlaka öncesinde temizlik işlemi yapılmalıdır. • Damlacıklar ile temas halinde olmayan yüzeyler dezenfekte olmaz. SİLME + SPREY + SİLME