1 / 41

SANAYİDE KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ

SANAYİDE KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ. TAŞYÜNÜ EKSPANDE POLİSTİREN CAMYÜNÜ. TAŞYÜNÜ. Genel Bilgiler : Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde bazalt taşının 1350 ° C – 1400 ° C ‘de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır.

mead
Télécharger la présentation

SANAYİDE KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SANAYİDE KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ • TAŞYÜNÜ • EKSPANDE POLİSTİREN • CAMYÜNÜ

 2. TAŞYÜNÜ Genel Bilgiler : • Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde bazalt taşının 1350 °C – 1400 °C ‘de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. • Kullanım yerine ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta , değişik kaplama malzemeleriyle şilte , levha , boru ve dökme şeklinde üretilmektedir. • Isı yalıtımı , ses yalıtımı , akustik düzenleme ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır. • Isı iletkenlik hesap değeri  = 0,040 W/mK dir • Su buharı difüzyon direnç faktörü =1 dir • Kullanım sıcaklığı –50/+700 – 750 °C arasındadır • Sıcaklık ve rutubet etkisiyle boyutu değişmez. • Zamanla bozulmaz , çürümez , küf tutmaz , korozyon ve paslanma yapmaz.Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez. • Hidroskopik ve kapiler değildir.

 3. TAŞYÜNÜ UYGULAMA ALANLARI • Sanayi Levhası • Sanayi Şiltesi • Gemi Levhası • Gemi Şiltesi • Prefabrik Boru • Dökme

 4. SANAYİ LEVHASI SL 1 ve SL 2 olmak üzere iki tipte üretilen çıplak taşyünü levhadır.Naylon ambalajlı piyasaya sunulmaktadır. Kullanım Alanları : • Sanayi Tesisleri • Proses Ekipmanları • Çelik Konstrüksiyon yapılar. (Yangın yalıtımı)

 5. SANAYİ LEVHASI

 6. SANAYİ LEVHASI Uygulama : Taşyünü sanayi levhalarının 700 °C ‘ye kadar yanmazlık özelliği , çok yüksek sıcaklıkların ısı , ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını sağlar. Levhalar , uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir saç kaplama ile örtülebileceği gibi yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir. Ayrıca levhalar , hazır panel uygulamalarında da kullanılır.

 7. SANAYİ ŞİLTESİ Tanıtım: Tip 650 , 700 ve 750 olmak üzere üç ayrı yoğunlukta üretilen rabitz teline dikili taş yünü şiltedir.Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır. Kullanım alanları: • Sanayi tesisleri • Proses ekipmanları

 8. SANAYİ ŞİLTESİ

 9. SANAYİ ŞİLTESİ Uygulama: Taş yünü sanayi şiltelerinin 700 – 750 ºC’ye kadar yanmazlık özelliği çok yüksek sıcaklığa sahip yerlierin ısı , ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar. Uygun boyutta kesilen şilteler , yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarılarak ek yerleri galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz tel içinden geçirilerek dikilir. Ek yerlerinde boşluk kalmamasına özen gösterilir. Geniş yüzeylerde şilteler m2’ye 5 – 6 adet gelecek şekilde kaynaklanmış tespit pimleri üzerine geçirilerek ve bunların uçlarına plakalar tespit edilmek suretiyle uygulanır.Bu tespit pimleri aynı zamanda saç kaplamanın da mesafe tutucusu olur.

 10. GEMİ LEVHASI Tanıtım: GL 1 , GL 2 , GL 3 ve GL 4 olmak üzere dört ayrı tipte üretilen çıplak taş yünü levhadır.Naylon ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kullanım Yerleri: • Hertürlü gemi ve deniz inşaatı • Koferdan duvarları ve diğer yangın bölmeleri • Yangın kapıları • Gemi iç tesisatı

 11. GEMİ LEVHASI

 12. GEMİ LEVHASI Uygulama: Taşyünü gemi levhalarının 700 oC’ye kadar yanmazlık özelliği , çok yüksek sıcaklığa sahip yerlerin ısı , ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar. Levhalar , uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir saç kaplama ile örtülebileceği gibi , yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir.

 13. GEMİ ŞİLTESİ Tanım: Tip 700 ve 750 olmak üzere iki ayrı yoğunlukta üretilen rabitz teline dikili taş yünü şiltedir. Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır. Kullanım alanları: • Her türlü gemi ve deniz inşaatı • Koferdam duvarları ve diğer yangın bölmeleri • Yangın kapıları • Gemi iç tesisatı

 14. GEMİ ŞİLTESİ

 15. GEMİ ŞİLTESİ Uygulama: Taş yünü gemi şiltelerinin 700-750 ºC’ ye kadar yanmazlık özelliği, çok yüksek sıcaklığa sahip yerlerin ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar. Uygun boyutta kesilen şilteler, yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarılarak ek yerleri galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz tel içinden geçirilerek dikilir. Ek yerlerinde boşluk kalmamasına özen gösterilir. Geniş yüzeylerde m2’ ye 5-6 adet gelecek şekilde kaynaklanmış tespit pimleri üzerine geçirilerek ve bunların uçlarına plakalar tespit edilmek suretiyle uygulanır. Bu tespit pimleri aynı zamanda sac kaplamanın da mesafe tutucusu olur.

 16. DÖKME Tanıtım: Bağlayıcısız taş yünü elyafdır. 20 kg’ lık naylon torbalarda piyasaya sunulmaktadır. Kullanım alanları • Düzgün olmayan yüksek sıcaklıktaki yüzeyler. • Çift cidarlı kaplar • Laboratuvar cihazları ve elektrikli ev aletleri

 17. DÖKME Uygulama: Taş yünü sanayi şilte ve levhalarının kullanılamayacağı yüzeyi düzgün olmayan bölgelere tıkma usulüyle doldurulur. Diğer yalıtım malzemeleriyle doldurulamayan boşluklardan kaynaklanabilecek ısı kayıplarına mani olur. Ayrıca yapı elemanlarından elektrik kablosu ve tesisat geçişlerinde yangın yalıtımı maksadıyla da kullanılır.

 18. EKSPANDE POLİSTİREN Genel Bilgiler : • Yerli olarak temin edilen polistiren hammaddesinin , su buharı ile teması sonucu , hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gazının granülleri şişirmesi ve birbirine yapışması sonucu meydana gelmektedir. • Kullanım yerine ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta , değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha ve kalıp olarak üretilebilmektedir. • Isı yalıtımı ve ambalaj maksadıyla kullanılmaktadır. • Isı iletkenlik hesap değeri  = 0,040 W/mK dir • Su buharı difüzyon direnç faktörü =20 - 250 dir • Kullanım sıcaklığı –50/+75 °C arasındadır • Kapiler emiciliği yoktur. • Asit ve baz kimyasallara dirençli olmasına karşın , baca gazları , metan grubu gazları , benzin grubu , eter , ester ve amin grubu kimyasallara karşı hassastır. • Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

 19. EKSPANDE POLİSTİREN UYGULAMA ALANLARI • İZOPOR LEVHA • İZOPOR – T

 20. İZOPOR LEVHA Tanıtım: Blok halde üretilen ve daha sonra rezistans teli ile istenilen boyutlarda kesilebilen ekspande polistiren levhadır. Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır. Kullanım alanları: • Dış duvarlar • Soğuk hava depoları • Ticari buzdolapları • Soğutma sistemli araçlar • Dekorasyon işleri

 21. İZOPOR LEVHA

 22. İZOPOR LEVHA Soğuk hava deposu ısı yalıtımı: İzopor levhalar; ısı yalıtım özelliği, basma mukavemetinin yüksek olması ve çok düşük sıcaklıklarda kullanım imkanı nedeniyle soğuk depoların ısı yalıtımında kullanılan en doğru ürünlerden biridir. Uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, buhar kesicinin mutlaka izopor levhaların sıcak tarafa bakan yüzüne gelmesidir. Soğuk hava depolarının duvar yalıtımında, duvar iç yüzeyine buhar kesici malzeme olarak izosu bitümlü örtüler şallümo uygulaması ile yapıştırıldıktan sonra izopor levhalar m2’ ye 6 adet gelecek şekilde yalıtım dübelleri ile tepit edilir. • Betonarme döşeme • Tesviye şapı • İzosu su yalıtımı • İzopor • Betonarme döşeme • Yapıştırma harcı • Döşeme kaplaması

 23. İZOPOR LEVHA

 24. İZOPOR-T Tanıtım: Özel olarak kalıp halde üretilerek kapalı gözenekli hücre yapısı kazandırılan ekspande polistiren levhadır. Naylon ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kullanım alanları: • Toprak altı dış duvarlar. • Soğuk hava depoları

 25. İZOPOR – T

 26. İZOPOR-T Soğuk hava deposu ısı yalıtımı: Soğuk hava depolarında özellikle yapı fiziği şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. Soğutma, ısıtmaya göre çok daha pahalı olduğundan, bir soğuk hava deposunun verimliliği, etkin bir ısı yalıtımına ve doğru yerde kullanılan buhar kesiciye bağlıdır. İzopor-T levhalar; ısı yalıtım özelliği, basma mukavemetinin yüksek olması ve çok düşük sıcaklıklarda kullanım imkanı nedeni ile soğuk hava depolarının ısı yalıtımında kullanılan en doğru ürünlerden biridir. Uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, buhar kesicinin mutlaka izopor-T levhaların sıcak tarafa bakan yüzüne gelmesidir.

 27. CAM YÜNÜ • Yerli olarak temin edilen , inorganik hammadde olan silis kumunun 1200 oC – 1250 oC ‘de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. • Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta , değişik kaplama malzemeleri ile şilte , levha , boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. • Isı yalıtımı , ses yalıtımı ve akustik düzenleme sağlamaktadır. • Isı iletkenlik hesap değeri =0,040 W/mK ‘ dir. • Su buharı difüzyon direnç faktörü =1’dir. • Kullanım sıcaklığı –50 / +250 oC aralığındadır. Bağlayıcısız cam ürünler 500 oC’ye kadar kullanılabilmektedir.Ayrıca –200 oC / +450 oC aralığında kullanılan özel camyünü ürünler de üretilmektedir. • Sıcakğa ve rutubete maruz kalması halinda dahi , boyutlarında bir değişme olmaz. • Zamanla bozulmaz , çürümez , küf tutmaz , korozyon ve paslanma yapmaz.Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez. • Higroskopik ve kapiler değildir.

 28. CAMYÜNÜ UYGULAMA ALANLARI • AKUSTİK • KLİMA ŞİLTESİ • KLİMA LEVHASI • PREFABRİK BORU • KOLLEKTÖR ŞİLTE VE LEVHASI

 29. AKUSTİK Tanıtım: Bir yüzü cam tülü, bir yüzü akrilen kaplı siyah cam yünü şilte. İzocam akustik piyasaya bobin etrafına sarılarak rulo halinde ve naylon ambalajlarda sunulmakta, açıldığında levha formunu almaktadır. Kullanım alanları: • Havalandırma ve klima kanallarının içten ses ve ısı yalıtımında

 30. AKUSTİK

 31. KLİMA ŞİLTESİ Tanıtım : Bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şiltedir. Şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm. bindirme payı bulunmaktadır. Kullanım alanları : • Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımında

 32. KLİMA ŞİLTESİ

 33. KLİMA ŞİLTESİ Uygulama: Levhalar uygulanmadan önce kanalların uygulama yapılacak yüzeyleri , toz veya yağ kalmayacak şekilde temizlenmeli. Kendinden yapışkanlı özel tespit pimleri sayesinde hızlı ve kolay bir uygulama sağlanır. Klima şiltelerinin kesim şekli , uygulanacak kanalın formuna göre farklılık gösterir.

 34. KLİMA LEVHASI Tanıtım: Bir yüzü siyah camtülü veya alüminyum folyo kaplı camyünü levhadır. Kullanım Alanları: • Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımında • Havalandırma ve klima kanallarının içten ısı ve ses yalıtımında

 35. KLİMA LEVHASI

 36. KLİMA LEVHASI Uygulama: Levhalar uygulanmadan önce kanalların uygulama yapılacak yüzeyleri, toz veya yağ kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Uygulamanın maksadına göre çıplak, alüminyum folyo kaplı veya cam tülü kaplı klima levhası seçimine karar verilir. Kanalların dışardan ısı yalıtımı uygulamalarında, soğuk kanal yalıtımı yapılacaksa mutlaka yoğuşma riskine karşı alüminyum folyo kaplı levhalar kullanılmalıdır. Levhalar alüminyum folyolu yüzeyi dışa gelecek şekilde uygulanır. Kanallarda hem ısı, hem de ses yalıtımının istendiği durumda ise içten cam tülü kaplı klima levhası uygulaması tercih edilmelidir. Bu durumda levhalar, cam tülü kaplı yüzü içe bakacak şekilde kanal iç yüzeyine uygulanır.

 37. KOLLEKTÖR ŞİLTE VE LEVHASI Tanıtım: Güneş kollektörü için özel ebatlarda üretilen cam yünü şilte ve levhadır. İstenilen durumda özel olarak siyah renkte de imal edilebilmektedir. Kullanım alanları: • Kollektörlerde güneş ışınımı gelmeyen alt ve yan yüzeyler. • Sıcak suyun depolandığı hacimler.

 38. KOLLEKTÖR ŞİLTE VE LEVHASI

 39. KOLLEKTÖR ŞİLTE VE LEVHASI Uygulama: • Güneş kollektörlerinde yalıtım: Güneş kollektörlerinin ısı yalıtım uygulamalarında kollektör şilte ve levhaları birlikte kullanılmaktadır. Yutucu yüzeyden gövde içine doğru ışıma ile meydana gelen ısı kayıplarını önlemek ve seçici yüzeye geri yansıtmak amacı ile alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte ve levhaları kullanmakla mümkündür. Sıcak su depolarında yalıtım: Sıcak su deposu yüzeylerinden taşınım ve ışınım yoluyla meydana gelen ısı kayıplarına karşı kollektör şiltesi kullanılmaktadır. Depo yalıtımında uygulanacak kalınlık 10 cm’ den az olmamalıdır.

 40. SANAYİDE ISI YALITIMI Hazırlayanlar : EMRE UNCU ÜMİT GÜMÜŞ YÜCEL GÜNDOĞAN KAYNAK:

More Related