Download
n sbl dning epistaxis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Näsblödning/Epistaxis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Näsblödning/Epistaxis

Näsblödning/Epistaxis

755 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Näsblödning/Epistaxis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Näsblödning/Epistaxis Cecilia Ahlström Emanuelsson USIL

  2. Främre näsblödningar

  3. Bakre näsblödningar • n=43 • 80% från laterala näsväggen • 20% septala Thornton. Laryngoscope 2005;115(4):588-90 • n=19 • 73% från septum • 27% frånlaterala näsväggen de Almeida. Rev.Bras.Oto 2005;71

  4. ”Egenbehandling” • Snyt rent i näsan • Stoppa upp en hårt packad bomullstuss indränkt i matolja eller näsdroppar i näsan • Sitt med huvudet framåtlutat och tryck hårt över näsvingarna i 10 min utan att släppa taget • Sug på isbitar, lägg ispåse mot näsan och pannan

  5. ”Etsning” ”Kromsyrepärlor” • Cr(VI)oxid (CrO3) • Ospecifik irriterande effekt på slemhinnor • Exponering  övre luftvägsbesvär obstruktiva besvär septumperforation kontaktallergi • CARCINOGENT-lungcancer

  6. ”Bränna i näsan” • Bedöva/blodstilla - lokal anestetika m adrenalin • Torrt • Kromsyrepärla alternativt Lapis/silvernitrat • Neutralisera-NaCl • Bomullssudd m paraffin • 1v-1mån mellan sidorna • DIATERMIPINCETT

  7. Efter Före CAE SK-kurs 08

  8. Merocel tamponad • Polyvinyl acetat (PVA) • Steril komprimerad förpackning • Sprutar in NaCl • Vätskan gör att tamponaden sväller • Porerna i PVA mindre än trombocyterna  blödningen stoppas genom koagulering

  9. Rapid Rhino • Uppblåsbar tamponad med ett hydrokolloidlager på utsidan av ballongen • God förutsättning för aktiva aggregation av trombocyter • Finns i olika storlekar

  10. Varmvattensköljning • Bakre tamponad • Ligatur på Spenopalatina artär • Embolisering