Download
hinduisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hinduisme PowerPoint Presentation

Hinduisme

418 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hinduisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hinduisme ”Den evige religion”

 2. Templer i India

 3. Tempel i Norge

 4. Gudene i Sanatan Mandir

 5. Ganesha tempel

 6. Den guddommelige ku

 7. Elven Ganges blir til

 8. Hinduismens ritualer: • Storparten av ritualene forgår i hjemmene. • Mange har alter hjemme og gjør puja morgen og kveld ved bruk av en gude statue eller bilde. • Ritualer før barn blir født, når det blir født, utdannelses ritualer, voksen ritualer og tilslutt ”det siste offer” som er kremeringsritualet. (16 totalt).

 9. Rituelle bad.

 10. Guden Shivaratri kjøres gjennom gatene for sitt årlige bad i Ganges

 11. Sita er tatt til fange og må befries!

 12. Parvati utfører askese for å få Shiva forelsket i seg.

 13. Ganesha mister hode i kamp med Shiva

 14. Ganesha får nytt hode.

 15. Familie bilde av Shiva, Parvati, Ganesha og Skanda.