Download
hinduisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hinduisme PowerPoint Presentation

Hinduisme

451 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hinduisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hinduisme

 2. Hindusimens historie • Har ulike, men veldig gamle røtter. • Indussivilisasjonen 3000-1700 f.Kr • Indoeuropeiske innvandrere ca. 1500 f.Kr • Ingen bestemt grunnlegger. • Nøkkelordet er MANGFOLD

 3. Ulike perioder i hinduismen Vedisk periode: • Læren om en evig verdensorden. • Verdensorden: lover og regler for alt og alle. Disse reglene må følges, hvis ikke blir det kaos. • Ofringer til guder og gudinner ble viktig. • Menneskene delt i klasser: prester, krigere, bønder og handelsmenn og tjenere.

 4. Asketiske grupper: • 700-tallet f.Kr • Asket: en som ikke bryr seg om materielle ting. • Yoga og meditasjon. • Menneskene gjenfødt mange ganger (reinkarnasjon) • Karma – msk handlinger og følgene av disse • Samsara - gjenfødelse • Moksha - frelse

 5. Bhaktibevegelsen: • Hengivelse • En hovedgud. Vishnu og Shiva. • Alle kunne bli frigjort fra gjenfødelse gjennom tilbedelse. • Puja- ritual • Templer • Gudestatuer • pilgrimsferder

 6. Tantrisme • 800 e. Kr • Tantra (tekster) • Gud er en forening av det kvinnelige og det mannlige. • Mennesket har en usynlig kropp med flere energisentra. • Kan oppnå enhet med gud gjennom meditasjon.

 7. Skrifter i hinduismen • Veda – tekster som er åpenbart fra Gud. Alle periodene bygger på denne tekstgruppen. • Bhagavadgita – Herrens sang (Bhakti) • Tantra

 8. Mangfoldet i hinduismen • Tilbedelse av lokale landsbyguder. • Forskjellige filosofiske retninger. • Templer for ulike guder. • Asketiske bevegelser. • Ulike guruer. • Tre hovedretninger.

 9. Vishnuismen • Den største retningen.(70%) • Tilbedelse av Vishnu eller to av hans former; Krishna og Rama. • Guden som opprettholder verden. • Avatarer (nedstigninger) Krishna

 10. Shivaismen • Nest største retningen. (28%) • Shiva en gud full av motsetninger. • Både asket og familiefar. • Et voldsomt sinne, ødelegger det som kommer i hans vei. Ganesha – sønn til Shiva

 11. Shaktismen • Gudinnen som hovedgud. • De ulike gudinnene former av Gudinnen. • Hinduismen eneste religion som forstår gud som kvinne. • 2% hører til denne retningen. Kali

 12. Hinduistisk arkitektur • Templene er forskjellige. • Bolig for gudene. • Senteret er et lite mørkt rom med åpning mot øst. • Et tårn over rommet. • Alle tempel er firkantet. • Ofte rikt utsmykket. Hindutempel i Bergen