Download
hinduisme 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hinduisme 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hinduisme 2013

Hinduisme 2013

335 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hinduisme 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hinduisme 2013 Fjernøsten i elevnært perspektiv

 2. Hvad er JyllandsPostens mening?

 3. Kvindesyn

 4. ”Indisk forår” i verdens største demokrati Massevoldtægt kan blive starten på et ”indisk forår” (Politiken 2013)

 5. Almen dannelse udvikles i en gymnasial undervisning, der omfatter de almene dele af de videnskaber og fag, som samfundet har adgang til og brug for med henblik på elevernes modning og refleksion over deres eget forhold til medmennesker og omverden (Haue, 2003, 9-10) Almendannelse i 2005 reformen

 6. ”Eksemplarisk” og ”orienterende undervisning” …er ikke modsætninger. Det gælder om at etablere et produktivt forhold mellem de to undervisningsprincipper og at gøre dette forhold tilgængeligt for eleverne. (Klafki, 1985/2001) Dobbelt åbning: Jeg åbner mig for verden og verden åbner sig for mig. (Klafki, 1985/2001) Wolfgang Klafki (1927-)

 7. Dannelse i gymnasiet Material dannelse: ”Du skal lære det og det indhold” Den objektive dannelse, den fagviden, der skal formidles. Formal dannelse:” Du skal lære at kunne det og det” Den subjektive dannelse, udviklingen af evnerne, metoderne til at (ud) danne sig, ikke specifikke tema’er. Kategorial dannelse: ” Du skal lære noget – fagets kategorier og grundbegreber - som er væsentligt at vide og som du kan bruge til noget”: selvbestemmelse, medbestemmelse og solilaritet

 8. Læreplanen i religion • Eleverne tilegner sig forudsætninger for at tage stilling til og agere i forhold til de udfordringer, som religioner udgør i en moderne national og global sammenhæng.

 9. Intro til hinduisme • Brug det første kvarter på at opfange duften, lyden og synet af Indien. • www.religion.dk/hinduisme (udefra) • http://londonmandir.baps.org/ (indefra) • http://hinduismen.dk/ (indefra) • Afslut med en quiz: • http://quizland.com/hinduism.htm Lærermateriale: iBog: Religion og tradition i et globaliseret Indien, Guxi Maria Abel, 2010

 10. Terminologi Hermed en masse begreber indenfor hinduisme, som du ikke kender, men som du bør kende, når forløbet er slut. Prøv vha. jeres bog og links på nettet at finde ud af, hvad de enkelte ord betyder, og hvor de hører hjemme.

 11. Vedaerne • Purushahymnen (Rig Veda X 90) • Det vediske offerritual (Rig Veda 125, 4-6) • Ægteskabsannoncer http://hindu.matrimonialsindia.com/#1 http://hindu-matrimonial.simplymarry.com/ • Danske tamiler foretrækker kasteægteskab, Information, 2009.

 12. Ægteskab - statistik

 13. Kvinder i de klassiske tekster Manu (ca. 100 evt.) ”Kvinder skal holdes i ære af deres fædre, brødre, ægtefæller og svogre”. "Dag og nat skal kvinder holdes i afhængighed af deres families mandlige medlemmer, og de må holdes under kontrol, så at de ikke falder for sansenydelser".

 14. Kvinder i Puranaerne Sita: Ramas hustru. Den ideelle hustru. Lakshmi: Vishnus hustru, gudinde for lykke og skønhed

 15. Upanishaderne Atman, brahman, karma, samsara, moksha, yoga. http://www.yoga.dk/

 16. Bhagavatgita • Krig og pacifisme

 17. Krigen som allegori Gandhi’s yndlingscitat fra Bhagavad Gita 2.55: Krishna sagde: ”Når han opgiver alle ønsker, Oh Arjuna, som hidrører fra sindet, og han er tilfreds i sig selv alene i kraft af selvet, da siges han at være fast i indsigten”.

 18. Hindutempel i London (1995)

 19. Hinduisme i Danmark Peace love and harmony Tamilske hinduer i Brande

 20. http://allindiacongress.com/index.php http://bjp.org Religion og Politik

 21. Forslag til emner Ganesha Hinduer i DK Sai Baba Gandhi Hindu templet i London BJP Kvindesyn Kastesystemet Arrangerede ægteskaber Produktkrav Lav et fokuseret oplæg på 10 minutter. Sørg for, at det er forståeligt og spændende for kammeraterne. Brug minimum 3 billeder og ca. 10 linjer tekst I skal referere til det, I har lært. Læg jeres materiale i Lectio: både tekster, billeder og egne noter. I behøver ikke inkludere alle jeres pointer i oplægget. Oplæg om hinduisme

 22. Forløbet afsluttes med en test • 1. Hvilket materiale skabes verden af ifølge den skabelsesmyte vi har læst • 2. Hvornår er Vedaerne skrevet • 3. Hvornår er Upanishaderne skrevet • 4. Hvornår er Bhagavadgita skrevet • 5. Hvad var målet med den religiøse praksis i Vedaerne • 6. Hvad var målet med den religiøse praksis i Upanishaderne • 7. Hvad var målet med den religiøse praksis i Bhagavadgita • 8. Hvordan kommer man ud af samsara i Upanishaderne • 9. Hvordan kommer man ud af samsara i Bhagavadgita • 10. Nævn hovedpersonerne i Bhagavatgita. Hvad er deres status og funktion • 11. Hvad betyder karma • 12. Hvad betyder samsara • 13. Hvad betyder atman • 14. Hvad betyder brahman • 15. Hvad betyder yoga • 17. Hvad betyder moksa • 18. I hvilken tekstgruppe bliver kastevæsenet introduceret: • 19. Hvor mange kaster er der (varna og jati) • 20: Hvordan bruger Gandhi de religiøse tekster. Hvilke lægger han vægt på • 21. Hvordan bruger RSS og BJP de religiøse skrifter. Hvad lægger de vægt på?

 23. God fornøjelse med hinduisme Grundbog til hinduisme: Hinduismen, Allan Poulsen, Systime, 2012. Bhagavadgita Ny dansk oversættelse 2009. GG Munk, BW Olesen og K Pedersen, Forlaget Gammelmark