Download
f dselsakupunktur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fodselsakupunktur kurs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fodselsakupunktur kurs

Fodselsakupunktur kurs

1044 Views Download Presentation
Download Presentation

Fodselsakupunktur kurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fødselsakupunktur Den komplette utdannelsen

 2. Fødselsakupunktur er å behandle: • Gravide • Fødende • Nybakte mødre

 3. Du vil lære ALT!

 4. Den norske jordmorforening Stiftet 1908 Tidsskriftet for Jordmorforeningen Om nettopp dette kurset: De som har tatt det er aktive med akupunktur i avdelingen Referanse: • http://www.jordmorforeningen.no/jm/Tidsskrift-for-jordmoedre/Tema/2005/Akupunktur/Akupunktur-i-jordmorfaget

 5. BENYTTERAKUPUNKTUR

 6. Historie • Første kurs ble holdt i 2001 ved Levanger sykehus

 7. Populært • Denne utdannelsen har inkludert omkring: • 1000 jordmødre • 50 gynekologer

 8. Norsk Sykepleierforbund • Godskriver denne utdannelsen med 30 timer som meritterende for godkjenning til • Klinisk spesialist i sykepleie • Spesialsykepleie

 9. GODSKREVET

 10. Sykehus • Kurs har blitt holdt ved sykehus i hele Norge • Kurset har også blitt holdt i Kinaog Mexico

 11. Foreleser Nils Erik Volden • Akupunktør på fulltid siden 1993 • Foreleser i kinesisk medisinsk vitenskap siden 1993 • Holdt akupunkturkurs for Jordmødre siden 2001 • Skrevet fagboken • Helsefag – kinesisk medisinsk vitenskap

 12. Foreleser Nils Erik Volden fortsetter… • Arbeider for tiden ved: • Instituto de CienciasMédicas Chinas • Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin • Utdannet ved bl.a.: • North European College of Additive Medicine • 2 år deltid • Den norske alternative helseskole • 3 år deltid • China Academy of TraditionalChineseMedicine • 2 år fulltid • NTNU, psykologisk institutt: Hovedfag i helsefag • 7,5 år fulltid

 13. Den norske jordmorforening Stiftet 1908 Tidsskriftet for Jordmorforeningen Om nettopp dette kurs: • Jordmødrene som har gått på Voldens kurs er: • Glødende • Entusiastiske • Inspirerte Referanse: • http://www.jordmorforeningen.no/jm/Tidsskrift-for-jordmoedre/Tema/2005/Akupunktur/Akupunktur-i-jordmorfaget

 14. INSPIRERTE

 15. Selve utdannelsen • Oppdelt i 3 moduler: • Modul 1: 5 dager • Modul 2: 5 dager • Modul 3: 5 dager • Hver dag fra 09.00 til 18.00 • Totalt 135 undervisningstimer • Norges lengste utdannelse

 16. Du vil lære et NYTTpå gravide og fødende REDSKAP

 17. Modul 1 • En generell innføring i fødselsakupunktur • Fokus på allmennpraksis • Bruk av akupunktur i : • Alle trimestrene • Forløsning

 18. Innhold i denne modulen: • Grunnteori fra akupunktur • TCM grunnteori (qi, yin/ yang, fem element, zang fu, meridianer, jing og xue) • Kvinnen • Ovulasjon • Menstruasjon • Hormoner • Øreakupunktur • Elektrostimulator • Nålteknikk • Teknikk • Praktiske resepter • Forsiktighetsregler

 19. Første trimester • Kvalme • Lav hcg • Gulsot • Depresjon • Spontan abort

 20. Andre trimester • Halsbrann • Åreknuter • Tarmproblem • Ryggsmerte • Bekkenproblem

 21. Tredje trimester • Diabetes • Hypertensjon • Svangerskapsforgiftning • Angst • Sen vekst • Carpal tunnel syndrom • Insomnia • Kramper • Mage smerte • Truende premature fødsel • Ødem • UVI • Hetetokter • Kort pustet

 22. Forløsning • Spontan abort • Setefødsel • Angst • Kulturelle forskjeller • Åpningsfasen • Utdrivingsfasen • Korrekt rotasjon • Økt åpning • Økte kontraksjoner • Rie svekkelse • Redusere spenninger • Placentaforløsning • Cervical modning • Indusering • Viktige punkter

 23. Barsel/ Fjerde trimester • Redusere spenninger • Ulike ammeproblem • Smerter etter forløsning • Etter veer • Strekkmerker

 24. Den norske jordmorforening Stiftet 1908 Tidsskriftet for Jordmorforeningen Om nettopp dette kurset: Voldens kurs… …matnyttig for jordmødre Referanse: • http://www.jordmorforeningen.no/jm/Tidsskrift-for-jordmoedre/Tema/2005/Akupunktur/Akupunktur-i-jordmorfaget

 25. MATNYTTIG

 26. Modul 2 • Et direkte fokus på forløsning og forløsningsrelaterte problem • Mye praksis • Presiseringer

 27. Modul 3 • Et direkte fokus på smertelindring • Repetisjon av modul 1 og 2

 28. OPPFORDRING NYTT • Tidligere • Kun arrangert av sykehus og på sykehus • Nå • Etter utallige oppfordringer er kurset åpent • Åpent betyr • Kurs nå itillegg blir arrangert utenfor sykehus

 29. Den norske jordmorforening Stiftet 1908 Tidsskriftet for Jordmorforeningen Om nettopp dette kurset: Kurset til Volden er jordmorrettet Referanse: • http://www.jordmorforeningen.no/jm/Tidsskrift-for-jordmoedre/Tema/2005/Akupunktur/Akupunktur-i-jordmorfaget

 30. JORDMORRETTET

 31. Opptakskrav, deltager må være minst ett av følgende • Offentlig godkjent Jordmor • Jordmorstudent i turnus hvis plass • Offentlig godkjent Lege • Spesialisering innen gynekologi • Allmennlege og annen spesialisering kun hvis plass • Registrert akupunktør MNNH • Brønnøysund registeret • Offentlig godkjent Bachelorgradi Akupunktur • Uteksaminert fra Akupunkturhøyskolen • Eller tilsvarende

 32. Utdanningens gjennomføring • Modul 1. • Sted: Oslo • Dato: 14. – 18. Oktober 2010 • Modul 2. • Sted: Oslo • Dato: 7. – 11. Januar 2011 • Modul 3. • Sted: Oslo • Dato: Primo April 2011

 33. Den norske jordmorforening Stiftet 1908 Tidsskriftet for Jordmorforeningen Om nettopp dette kurset: Tilgjengelighet, Kursplan og Pris gjør Voldens alternativ attraktivt Referanse: • http://www.jordmorforeningen.no/jm/Tidsskrift-for-jordmoedre/Tema/2005/Akupunktur/Akupunktur-i-jordmorfaget

 34. ATTRAKTIVT

 35. Målet med utdannelsen Å gjøre livet lettere for kvinnen og det ufødte barnet

 36. Metode • Tilby den best tenkelige opplæring innen faget fødselsakupunktur

 37. Eksklusivt Omfattende Vitenskaplig Skikkelig Praktisk med en som gløder for faget…

 38. Hvis du noen gang skal ta en slik utdanninger det nå

 39. For informasjon og påmelding Kontakt skolen på e-post: nils@tcm.no

 40. Du ønskes herved velkommen!