1 / 15

Sykdom ABC - Multippel Sclerose

Denne er en presentasjon i foredragsserien sykdom ABC

Nils
Télécharger la présentation

Sykdom ABC - Multippel Sclerose

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no Sykdom ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur Multippel sclerose (MS)

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Patologi ved MS Foreleser Nils Erik Volden • MS er en kronisk sykdom med ukjent opphav • Hovedtrekk: • Flekker i myelin kjeden er tapt i sentralnervesystemet (SNS) • Befolkning: • Oftere blant kaukasiere • Start ofte mellom 20 og 40 år; sjelden over 60 år • Litt mer vanlig hos kvinner (ca 67%) • Geografi: • Mer vanlig i nord 3

 4. Forebygging av MS Foreleser Nils Erik Volden • Kan forebygges gjennom: • Eksponering av sol i barn og ungdomstiden • Hudkreft sjeldnere i Oxford studie, men ikke i Norge • Inntak av vitamin D • Tap av myelin skjer oftest i: • Optiske nerver • Hjerne stammen • Cervical spinal nerve • De perifere nervene er relativt uberørt • Symptomene varierer med hvilken del som er påvirket 4

 5. Vanlige symptomer Optisk nerve Sløret syn/ dobbelt syn Tap av syn på et øye Spinal nerver Nummenhet, rykninger, svekkelse og tunghet av føttene Sensor tap i arm eller fot (sjelden total) El-sjokk følelse i lemmer Hjerne stammen Følelsesløs i ansiktet (CN V) Svekkelse i ansiktet (CN VII) Sløret tale Vanskelig å svelge Foreleser Nils Erik Volden 5

 6. Flere vanlige symptomer Lille hjernen (cerebellum) Sløret tale Stiv gange (koordineringsproblem) Nystagmus (Ufrivillige øyebevegelser) Svimmelhet/ Oppkast Hjernehalvdelene Eufori Forvirring Dementia Må urinere eller nølende urinering Foreleser Nils Erik Volden 6

 7. Inndeling av hjernen Myelin mangel Foreleser Nils Erik Volden 7

 8. Hva er egentlig MS? MS er en svekkelse av myelinet Nervesignal svekkes Når derfor ikke frem Stedet avgjør Symptombildet Foreleser Nils Erik Volden 8

 9. oligodendrosyttene MS er ikke bare demyelinisering! Også ødeleggelse av cellene som lager myelin (oligodendrocytene) Påvirker dermed evnen til å skape nytt myelin Axonene vil forsøke å skaffe til veie oligodendrocyter for å lage myelin Det forskes på å finne disse axonene Forskerne har funnet et molekyl kalt Neuregulin Neuregulin er tilstede i regioner hvor remyelinisering skjer Foreleser Nils Erik Volden 9

 10. Oligodendrosyttene lager myelin Foreleser Nils Erik Volden 10

 11. Akupunkturbehandling av ms Multippel sklerose (MS) er en type atropi syndrom Et svekkelses syndrom – WEI SYNDROM Tradisjonelt er det fire årsaker til MS: Invasjon av ekstern damp Tungmetaller (kvikksølv) Diett Høy seksuell aktivitet Sjokk Foreleser Nils Erik Volden 11

 12. Herba plus og ms Herba plus behandling: Renseprogram Grunnernæring Activator Nutri plus C-plus Sirkulan Sedaplus Foreleser Nils Erik Volden 12

 13. Akupunkturbehandling av ms Invasjon av ekstern damp Akupunkturpunkter: M40 spesialpunkt for damp Midt på leggen Ren12 aktiverer midtre jiao Midt på magen Lokalpunkt Triggere: Diett Høy seksuell aktivitet Sjokk Elimineres og eventuelle symptom behandles Foreleser Nils Erik Volden 13

 14. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 15. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT

More Related