Download
optika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPTIKA PowerPoint Presentation

OPTIKA

406 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OPTIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OPTIKA VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  2. ZRCADLA • ZRCADLA A ČOČKY JSOU SOUČÁSTÍ FYZIKY ZABÝVAJÍCÍ SE SVĚTLEM, SVĚTELNÝMI JEVY A PŘÍSLUŠNÝMY PŘÍSTROJI. • ZRCADLA JSME PROBÍRALI UŽ V SEDMÉ TŘÍDĚ, PROTO SI JE ZOPAKUJEME. • ZRCADLA JSOU …….? ODPOVĚDĚT ZKUSTE SAMI…. • ODPOVĚĎ: • JSOU TO VYLEŠTĚNÉ PLOCHY ROVNOMĚRNĚ ODRÁŽEJÍCÍ SVĚTLO. • JAKÉ DVA ZÁKONY JSOU SPOJENÉ S DOPADEM SLUNEČNÍHO PAPRSKU NA HRANU DVOU PROSTŘEDÍCH? • ODPOVĚĎ: • JEDNÁ SE O ZÁKON LOMU A ODRAZU. VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  3. ZRCADLA - DRUHY ZRCADEL DOPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU: K NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍKLADŮM PŘIŘAĎTE, JEDNÁ-LI SE O ROVINNÁ, DUTÁ NEBO VYPUKLÁ ZRCADLA. 1) PERISKOP; 2) ZDRCADLA NA KŘIŽOVATCE; 3) ZRCADLO V KOUPELNĚ; 4) PROMÍTACÍ PŘÍSTROJE; 5) ZPĚTNÉ ZRCÁTKO V AUTĚ. ODPOVĚĎ – 1, 3 ROVINNÁ; 2, 4, 5 – VYPUKLÁ. ZNÁŠ PŘÍKLAD VYUŽITÍ DUTÝCH ZRCADEL? VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  4. ČOČKY • Nejstarší zmínka o čočkách pochází ze starověkého Řecka. • Čočky jsou různě vytvarovaná, průhledná tělesa, která nám předměty zvětšují nebo zmenšují. • Zpravidla jsou vyrobené ze skla nebo plastu. • Každá čočka má dvě ohniska. VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  5. DRUHY ČOČEK VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  6. ČOČKY - SPOJKY • SPOJKY – • UPROSTŘED JSOU NEJSILNĚJŠÍ. • SPOJUJÍ SVĚTELNÉ PAPRSKY. • ZNAČÍ SE SYMBOLEM - ↨ DRUHY SPOJEK: DVOUVYPUKLÁ PLOSKOVYPUKLÁ DUTOVYPUKLÁ PAPÍR F´ OHNISKO f OHNISKOVÁ VZDÁLENOST VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  7. ČOČKY - ROZPTYLKY • ROZPTYLKY – • UPROSTŘED JSOU NEJTENČÍ. • SVĚTELNÉ PAPRSKY SE PO PRŮCHODU ROZBÍHAJÍ. • ZNAČÍ SE SYMBOLEM DRUHY ROZPTYLEK 4) DVOJDUTÁ 5) PLOSKODUTÁ 6) VYPUKLODUTÁ PAPÍR F´ f VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  8. ČOČKY - VYUŽITÍ VYUŽITÍ ČOČEK A) SPOJKY – LUPA, BRÝLE NA DALEKOZRAKOST. ROZPTYLKY – BRÝLE NA KRÁTKOZRAKOST. B) V PŘÍSTROJÍCH: MIKROSKOP (POUŽÍVÁ SE PRO ZVĚTŠENÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ). DALEKOHLED (POUŽÍVÁ SE PRO PŘIBLÍŽENÍ TĚLES). VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  9. VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY

  10. ZDROJE VŠECHNY OBRÁZKY NA SNÍMCÍCH 2, 3, 4, 5 A 8 JSOU PŘEVZATY Z KLIPARTU PROGAMU MICROSOFT POWERPOINT 2010 VY_32_INOVACE_17 - ZRCADLA A ČOČKY