Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZIKALNA OPTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIZIKALNA OPTIKA

FIZIKALNA OPTIKA

715 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZIKALNA OPTIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 FIZIKALNA OPTIKA

 2. INTERFERENCIJA SVJETLOSTI Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 3. DESTRUKTIVNA INTERFERENCIJA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Pomak u fazi za l/2,3l/2,... ,(2k+1)l/2 Koherentni izvori – održavanje stalnog pomaka u fazi

 4. KONSTRUKTIVNA INTERFERENCIJA Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Pomak u fazi za nl Koherentni izvori – održavanje stalnog pomaka u fazi

 5. Koherentni valovi • frekvencije valova jednake i razlika • faza valova stalna Koherentni izvori - ako stvaraju koherentne izvore Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Interferencijski uzorak - daju ga samo koherentni izvori

 6. Poseban slučaj interferencije – stojni val Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 7. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 8. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 čvorovi stojnog vala trbusi stojnog vala

 9. YOUNGOV POKUS INTERFERENCIJE Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 interferentni uzorak na zastoru (prikaz pokusa u “tlocrtu”)

 10. A mjesto konstruktivne interferencije B mjesto destruktivne interferencije Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Interferentni uzorak dobiven od 2 vibrirajuća izvora valova na površini vode Uzorak analogan onom iz Youngova pokusa Serway R.A., Jewett J.W. Physics for scientists and engineer

 11. INTERFERENCIJA VALOVA SVJETLOSTI Izvori valova: I1 , I2 Amplitude valova : a1 , a2 Frekvencija w Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Elongacije u točki A udaljenoj od obaju izvora Za brzinu vrijedi

 12. INTERFERENCIJA VALOVA SVJETLOSTI Budući da je svjetlost val u kojem titra električno odnosno magnetno polje: Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Vektori električnog polja elektromagnetnog vala

 13. INTERFERENCIJA VALOVA SVJETLOSTI Vektori električnog polja elektromagnetnog vala Za jednake amplitude Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Superpozicija valova u točki A

 14. INTERFERENCIJA VALOVA SVJETLOSTI Superpozicija valova u točki A Trigonometrijske transformacije Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Titranje u A jednako kao u izvorima (sinusoidalno)

 15. UVJET ZA SVJETLO Titranje u A Maksimalna vrijednost amplitude nastaje kada vrijedi: Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Prema definiciji vrijedi

 16. UVJET ZA TAMU Titranje u A Minimalna vrijednost amplitude nastaje kada vrijedi: Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Prema definiciji vrijedi

 17. OPTIČKA RAZLIKA PUTEVA (HODA) UVJET SVJETLA TJ. KONSTRUKTIVNE INTERFERENCIJE UVJET TAME TJ. DESTRUKTIVNE INTERFERENCIJE Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 OPTIČKA RAZLIKA PUTEVA (HODA) d

 18. GEOMETRIJSKA I OPTIČKA RAZLIKA PUTEVA M x1 1 x2 Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 D geometrijska D = x2 - x1 2 OPTIČKA d = n(x2 - x1) n – indeks loma sredstva u kojem je M

 19. GEOMETRIJSKA I OPTIČKA RAZLIKA PUTEVA konstruktivna interferencija svjetla točka x1 1 Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 S x2 2 x2 = x1

 20. GEOMETRIJSKA I OPTIČKA RAZLIKA PUTEVA sin Q = d S x1 svjetlo konstruktivna interferencija 1 x2 Q Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 d 2 x2 - x1 = l, 2l, 3l ... kl kl

 21. GEOMETRIJSKA I OPTIČKA RAZLIKA PUTEVA sinQ = 2 d T tama destruktivna interferencija x1 1 x2 Q Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 d 2 l/2, 3l/2, 5l/2 ... l (2k+1)/2 (2k+1) l

 22. YOUNGOV POKUS Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 interferentni uzorak na zastoru (prikaz pokusa u “tlocrtu”)

 23. sin Q = sin Q = 2 d d RED INTERFERENCIJE k (2k+ 1)l kl Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 što je red interferencije viši, intenzitet svjetlih pruga je manji

 24. Lokalizirane pruge interferencije - boje tankih listića Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Tanak sloj ulja na vodi Svjetlost svake valne duljne trpi konstruktivnu interferenciju na slojevima ulja različitih debljina.

 25. Lokalizirane pruge interferencije - boje tankih listića Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 26. Lokalizirane pruge interferencije - boje tankih listića tama nastala destruktivnom interferencijom Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

 27. Odbijanje mehaničkih valova - na čvrstom kraju upadni val F Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 prepreka (zid) odbijeni val F Pri odbijanju na čvrstom kraju val trpi pomak u fazi za l/2 (brijeg postaje dol).

 28. Odbijanje mehaničkih valova - na slobodnom kraju upadni val F Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 odbijeni val F Pri odbijanju na slobodnom kraju val nema pomaka u fazi(brijeg u brijeg).

 29. Odbijanje svjetlosti na optički gušćem sredstvu n upadni val svjetlosti Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 n odbijeni val svjetlosti Pri odbijanju na sredstvu veće optičke gustoće (većeg n ) val svjetlosti odbija se kao mehanički val od čvrstog kraja - ima pomak u fazi za l/2.

 30. ODBIJANJE SVJETLOSTI NA OPTIČKI RIJEĐEM SREDSTVU n upadni val svjetlosti Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 n odbijeni val svjetlosti Pri odbijanju na sredstvu manjeoptičke gustoće (manjeg n ) val svjetlosti odbija se kao mehanički val od slobodnog kraja - tj. bez pomaka u fazi.

 31. l , l Valna duljina svjetlosti kod loma svjetlosti Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Pri ulasku u optički gušće sredstvo (zbog smanjenja brzine svjetlosti) smanjuje se l n = c/v = cT/vT = lv/ls lv = 2ls Npr. n = 2 lv/ls = 2 (l u sredstvu kraći, “gušći”) lv =

 32. Geometrijska razlika putova zraka 1 i 2 1 put: 2y 2 put: x D = 2y - x Interferencija na tankom prozirnom sloju n > n’ Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Optička razlika putova zraka 1 i 2 refleksija zrake 1 u B: nema pomaka u fazi refleksija zrake 2 u C: pomak u fazi za l/2 (x → x + l/2) lom zrake 1 u A: u listiću su l kraće n puta, na 2y ima n puta više valova 2y→2yn

 33. Interferencija na tankom prozirnom sloju D = 2y - x n > n’ d = 2yn – (x + l/2) Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Za d = l, 2l, 3l ... kl konstruktivna interferencija, svjetlo Za d = l/2, 3l/2, ... (2k+1)l/2 destruktivna interferencija, tama

 34. Interferencija na tankom prozirnom sloju u Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Debljina listića d n > n’ l Zakon loma:

 35. Interferencija na tankom prozirnom sloju u u u u l l Debljina listića d n > n’ l Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Iz Iz Iz

 36. Interferencija na tankom prozirnom sloju Optička razlika putova zraka 1 i 2 (izražena pomoću d, nr ,u ) Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012 Za d = l, 2l, 3l ... kl konstruktivna interferencija, svjetlo Za d = l/2, 3l/2, ... (2k+1)l/2 destruktivna interferencija, tama

 37. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012