Download
utstilling p via nordica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utstilling på Via Nordica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utstilling på Via Nordica

Utstilling på Via Nordica

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Utstilling på Via Nordica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UtstillingpåVia Nordica Høstmøtet i Helsingfors 24. oktober 2007

 2. Diskusjon om utstillingen i plenum: • Liv foreslår at vi snur helt rundt og i stedet presenterer våre resultater fra prosjektarbeidet under de 4 overskriftene i Via Nordica ”Mennesket i sentrum”, trafikksikkerhet etc. Kobling mot seminarene. • Svært splittet holdning i utvalget, man opplever at dette er abeidskrevende og at vi har meget med seminarene, og at det derfor er et poeng å samle innsatsen om hovedmålene. • Eric: Bruke utstillingen til å reklamere for våre seminar. • 4 posters + 1 pc? • Ulf foreslår at han leder arbeidet med utstillingen, Ellen er underarbeider. Under forutsetning at han har prosjektleder ansvar • Viktig at vi kan beslutte utstillingens utforming og holde dette fast pga arbeidsmengde og behov for forutsigbarhet • Dropper det elektroniske wyteboardet. • Anneli: Bringe mennesker inn på standen gjennom foto • Frode: hvordan understreker vi at vi er et it utvalg? Posters vs. skjerm , stillbilder i sakte skifting, sml. Gammel og ny it utstyr • Hva er kjernen i utvalgets arbeid? Trevliga fotos med snygg musikk (Wresvig etc) • Formidler mellom organisasjon, menneskene og systemene.

 3. Fra sommermøtet:

 4. Terjes ideer ”Det er vanskelig å spå om fremtiden” • Fint med en teknologisk spennende sak som drar fx: ny mobiltelefon (lbs), motor, bil e.l. • Ikke pc’er og ledninger men elektronisk wyteboard • Fazer – Nordsjøhavnen • Nordisk snop/godis/slik i plastrør • Miljøutvikling?

 5. Deltagere: • Terje – permisjon til mai 2008 • Dan - borte til våren 2008 • Lennart • Jørgen • Søren • Ulf (leder) • Ellen

 6. Status • Arbeidet har vært preget av utskiftinger og det er vanskelig å finne en rød tråd eller bærende ide • En utstilling er arbeidskrevende • Tidligere utstillinger har vært dårlig besøkt

 7. Behov • Avklare samarbeidet med NVF53 • Finne en bærende ide • Vaktlister

 8. Brainstorming fra 24.oktober Ubemannet stand: • Den enkelte besøkende skriver sin mening om hvordan det kommer til å bli i fremtiden med for eksempel: • Vegforvaltningssystemer/ it i vegsektoren • Bruk av it til å avhjelpe klimautfordringen • Hvordan klimaspørsmålet kommer til å påvirke vegsektoren og hvordan dette kan løses

 9. Forts.: • Man legger igjen et visittkort eller lignende og blir dermed med i trekning om noe • NB! Det er viktig at den infoen vi mottar blir formidlet på en eller annen måte!

 10. Status • Dan skal lage plansjer (trykket matriell, bekreftet 241007) • Eric har 4 banner fra sist (se bilder) • Ellen har en prosess med å få låne en Think med fullt it-utstyr

 11. Banner fra Via Nordica 2004 - 1

 12. Banner fra Via Nordica 2004 - 2

 13. Banner fra Via Nordica 2004 - 3

 14. Banner fra Via Nordica 2004 - 4