Czasy Studenckie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czasy Studenckie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czasy Studenckie

play fullscreen
1 / 20
Czasy Studenckie
189 Views
Download Presentation
acacia
Download Presentation

Czasy Studenckie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karol Wojtyła Czasy Studenckie

 2. W tym domu... W dwóch pokoikach z kuchnią na parterze, zamieszkał w 1938 r. Karol Wojtyła i Jego Ojciec. Stąd Karol wyruszał na zajęcia uniwersyteckie do centrum Krakowa, Stąd, wraz z ojcem, wyruszyli na wędrówkę ludów w 1939 roku, docierając aż do Sanu. Stąd Karol wędrował do pracy do kamieniołomów na Zakrzówku, a potem do fabryki Solvay. W tym domu 18 lutego 1941 r. zastał ojca nieżywego, kiedy wrócił z kupionym dla chorego lekarstwem i przygotowanym przez Aleksandrę Kydryńską obiadem.

 3. Studia i dojrzewanie duchowe 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalnez oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.

 4. Przerwa w studiach Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim.

 5. Teatr Karol Wojtyła, zanim podążył za kapłańskim powołaniem, chciał związać swoje życie z teatrem. Próbował swoich sił jako aktor, jest też autorem kilku dramatów, m.in. „Hioba” i „Przed sklepem jubilera”. W szkole średniej nastoletni Karol był zarówno świetnym uczniem, jak i uzdolnionym Aktorem. „Przed sklepem jubilera”

 6. Piłka Nożna Karol Wojtyła, będąc studentem na UJ, został kibicem Cracovii. Później w latach 50 i 60 już jako kapłan i biskup często bywał na meczach Cracovii. Również później, podczas spotkań z Polakami interesował się losami klubu. Często pytał: Jak tam moja Cracovia?

 7. Turystyczne Pasje Wędrowanie po górach to ważna część życiorysu Karola Wojtyły. Ktoś zapyta: dlaczego? Przecież odpoczywać można również  w innych miejscach. Odpowiedzi na to pytanie udzielił kiedyś sam Karol: „Tutaj łatwiej się modlić!” – Karol Wojtyła w turystyce dostrzegał szansę na zbliżenie się do  Boga, poznawanie ojczystej ziemi, jej kultury, tradycji i historii.

 8. Kapłaństwo Kapłaństwo • 1942 Październik Studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. • 1946 listopada Święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Sapiehy w kaplicy Domu Biskupiego w dzień Wszystkich Świętych.

 9. Śluby Jasnogórskie W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.

 10. Działalność Karol związał się też z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

 11. Praca W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

 12. Wojtyła Poetą Wczesną dojrzałość młodego poety ujawniają utwory powstałe podczas wojny, w tym poemat Pieśń o Bogu ukrytym, o charakterze wizyjnym i mistycznym, nawiązujący twórczo do św. Jana od Krzyża. Jako poeta Wojtyła łączył precyzję stylu oraz intelektualizm z wizyjnym charakterem ekspresji lirycznej. Tworzył poezję metafizyczną.

 13. Wiosło Kajakarstwo to obok Turystyki Górskiej druga Pasja Karola Wojtyły.

 14. W jednej z jego biografii czytamy: „ Co roku musiało też być lato – a raczej jego kilkunastodniowy skrawek na jeziorach. Na kajaki wyprawiał się z wielką regularnością, a poza tym wciąż po dawnemu: w dobranej paczce, którą tworzyli ludzie młodzi, czasami już dzieci tych, co pływali z nim w pierwszych latach. Kajaki to była polska północ”. Mazury, Warmia, Pojezierze Pomorskie.

 15. Kremówka Nie tylko po maturze, ale też za każdym razem gdy Karol Wojtyła odwiedzał Wadowice wstępował na Rynek Wadowicki by skosztować „KREMÓWKE”

 16. Koledzy Na wycieczce szkolnej. Pierwszy z lewej w 3-cim rzędzie: Karol Wojtyła.

 17. Wśród kolegów ze studiów ks. Karol Wojtyła - ostatni z prawej w 3-cim rzędzie Wśród kolegów ze studiów ks. Karol Wojtyła - ostatni z prawej w 3-cim rzędzie

 18. Wojsko W lipcu 1939 r. Karol Wojtyła był na obozie Legii Akademickiej: pierwszy na lewym skrzydle szeregu

 19. Sursum corde W góre serca

 20. PREZENTACJE PRZYGOTOWALI: Łukasz Chudy Krzysztof Gajewski Z klasy lll Li