Hoofdstuk 4 : De aardrotatie - PowerPoint PPT Presentation

hoofdstuk 4 de aardrotatie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 4 : De aardrotatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 4 : De aardrotatie

play fullscreen
1 / 51
Hoofdstuk 4 : De aardrotatie
775 Views
Download Presentation
adelie
Download Presentation

Hoofdstuk 4 : De aardrotatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 4 : De aardrotatie

 2. Schijnbewegingen Schijnbeweging van de zon boven de horizon

 3. Schijnbewegingen Schijnbare draaiing van de sterrenhemel

 4. Zin van de rotatie ? Tegenwijzerzin (gezien vanaf het noordelijk halfrond) Draaiing van de aarde om haar as Orlando Orlando 12u in Orlando 18u in Orlando

 5. Aardrotatie : kenmerken • Rotatie van west naar oost (tegenwijzerzin) • Duur van 1 omwenteling : 24 uren • Berekening van de baansnelheid van een punt op de evenaar : lengte evenaar : ongeveer 40 000 km baansnelheid : 40 000 km in 24u = ??? km/u 1666 km/u

 6. Siderische dag of sterrendag ongeveer 23u 56 min Zonnedag gemiddeld 24u

 7. WEETJE ! De snelheid waarmee de aarde om haar as draait is niet constant, maar neemt over het algemeen heel langzaam af, als gevolg van de getijdenwerking. De dag wordt dus steeds langer met een toename van ongeveer 1,7 milliseconde per eeuw. Sedimentlagen in de ondergrond wijzen erop dat zo'n 620 miljoen jaar geleden een dag slechts 21,9 uur lang was.

 8. WEETJE ! Daarnaast wisselt de omwentelingssnelheid van de aarde soms van dag tot dag door de massaverdeling van de aarde. Krimpen de oceanen of de atmosfeer wat in door afkoeling, dan gaat de aarde wat sneller draaien als gevolg van de wet van behoud van impulsmoment. Om de klok juist te laten lopen moet af en toe een schrikkelseconde ingelast worden.

 9. Gevolgen van de aardrotatie Afwisseling van dag en nacht

 10. Gevolgen van de aardrotatie Afplatting van de aarde  geen perfecte bolvorm

 11. Gevolgen van de aardrotatie Afbuiging van de wind (Coriolis-effect)

 12. WEETJE ! Het corioliseffect is genoemd naar de Franse ingenieur Gustave-Gaspard Coriolis die het in 1835 voor het eerst beschreef, is de verklaring voor de afbuiging van de baan van een voorwerp dat beweegt binnen een roterend systeem. Het is vooral duidelijk bij de beweging van de wolkenmassa's rond een lagedrukgebied, die niet recht naar het centrum van dit lagedrukgebied stromen maar er omheen beginnen te cirkelen, op het noordelijk halfrond tegen de wijzers van de klok in, op het zuidelijk halfrond met de wijzers van de klok mee.

 13. Coriolis-effect

 14. Coriolis-effect op de aarde

 15. PLAATSBEPALING

 16. Parallellen

 17. Parallellen 90° NB O° breedte 90° ZB

 18. Meridianen van Greenwich

 19. Meridianen Lengte westerlengte tot 180 ° oosterlengte tot 180 °

 20. Gradennet = het geheel van parallellen en meridianen Globe Kaart

 21. Oefeningen • Zoek de coördinaten op van de volgende steden : • Greenwich: • Wellington: • New York: • Bagdad: • Tokio: 51° N O° W 41° S 175° E 42° N 74° W 33° N 45° E 36° N 140° E

 22. Tijdsindeling op aarde Afwisseling van dag en nacht De zon kan slechts één helft van de aardbol op een bepaald moment belichten. De andere helft zit in de schaduw.

 23. Blijft de zon gedurende de dag altijd op dezelfde hoogte ? Neen, de zon komt ‘s morgens op, zit ‘s middags op haar hoogste punt en zakt ‘s avonds weer onder de horizon.

 24. Tijdsindeling op aarde voormiddag CULMINATIEHOOGTE Hoek zon-horizon Z O Zon komt op avond N W Zonsondergang

 25. Welk gevolg heeft dit voor de hoek tussen de zon en het horizonvlak ? De hoek wordt ‘s morgens groter tot die ‘s middags zijn maximum bereikt = de culminatiehoogte. Daarna wordt de hoek weer kleiner waarna de zon uiteindelijk weer onder de horizon verdwijnt.

 26. Hoe hoger de zon, Hoe korter de schaduwen Lengte schaduw

 27. Zon op hoogste punt in Brussel => ook op hoogste punt in Nîmes Besluit : De stand van de zon is gelijk voor alle plaatsen die op eenzelfde meridiaan liggen !

 28. Vroeger of later ? MIDDAGLIJN ochtend avond

 29. Tijdzones Hoeveel uurgordels ? 24 Hoeveel graden lengte per uurgordel ? 360° 24 = 15 ° per uurgordel 15° lengte

 30. Tijdzones GMT MET OET nulmeridiaan GMT +1 GMT + 2

 31. Tijdzones GMT of UT Westelijke richting : 1 uur per uurgordel aftrekken Oostelijke richting : 1 uur per uurgordel bijtellen nulmeridiaan

 32. Per uurgordel naar het oosten wordt het een uur later.Per uurgordel naar het westen wordt het een uur vroeger.

 33. Conventionele tijd GMT MET Verbreking uurgordels owv politieke of economishe redenen

 34. België zou volgens zijn geografische ligging de GMT tijdzone moeten gebruiken, maar… België heeft er voor gekozen om samen met heel wat andere Europese landen de MET tijd te gebruiken. WEETJE ! Hierdoor lopen wij eigenlijk 1 uur vooruit op de tijd volgens de stand van de zon !

 35. Zomertijd - Wintertijd wintertijd naar zomertijd zomertijd naar wintertijd 1 uur vooruit draaien 1 uur terug draaien 27 maart 2011 31 oktober 2010

 36. Tijdzones

 37. Opdrachten Brussel : 14u New York : ?

 38. Opdrachten Brussel : 14u New York : 14u – 6u = 8u

 39. Opdrachten Zaventem : 6u 50 Reisduur : 15u40 min L.A. : ?

 40. Opdrachten Zaventem : 6u 50 Reisduur : 15u40 min L.A. : 6u50 + 15u40 = 22u30 (Belgische tijd) 22u30 – 9u = 13u30 (lokale tijd in LA)

 41. Oefeningen op tijdzones • Dhr Vandromme vertrekt om 6u50 met zijn privé-jet van op Zaventem naar Los Angeles. Na een reis van 15u40min zet hij zijn jet aan de grond. Op welk tijdstip lokale tijd is hij daar geland ? • Om 16u (LA-time) vliegt hij van daaruit naar New York voor een meeting met Al Gore over klimaatsopwarming. Na een vlucht van 5u50min landt hij veilig in New York. Hoe laat is het in New York bij zijn aankomst daar ?

 42. Datumgrens 180° oostwaarts 180° westwaarts Datumgrens + 12 uren - 12 uren

 43. De internationale datumgrens is een imaginaire lijn die voor het merendeel op de 180e lengtegraad ligt. De lijn heeft uit praktische en politieke overwegingen een niet-rechte vorm om Rusland en enkele eilanden in de Grote Oceaan te ontwijken. WEETJE ! Tot 1995 liep de internationale datumgrens dwars door Kiribati en deelde het eilandenrijk in twee delen. De plaatselijke overheden aan weerszijden van de datumlijn konden slechts met elkaar communiceren op de dagen dat het aan beide zijden een werkdag was.

 44. WEETJE ! GMT = Greenwich Mean Time 7° 30’ W tot 7°30’ E Het moment dat in Greenwich de zon op haar hoogste punt in de hemel staat is het twaalf uur. De aanduiding is dan 12.00 GMT. Een andere standaard is UTC (Universal Time Coordinated). Deze tijd is vrijwel gelijk aan GMT, maar is gebaseerd op Internationale Atoomtijd. Zodra beide standaarden meer dan 0,9 seconde uit de pas lopen, wordt in UTC en alle lokale tijden op de wereld een extra schrikkelseconde toegevoegd.

 45. MET = Midden-Europese Tijd In het Engels : CET = Central European Time 7°30’ E en 22°30’ E Een uur later dan in de GMT zone => GMT +1