Download
chlieb pe ivo obilniny ry a cestoviny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny

Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny

557 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny

  2. Dňa 14.10.2013 začala na našej škole prebiehať súťaž Hovorme o jedle s prvou témou – Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny. Začali sme vytvorením nástenky, kde sme denne pripevňovali nové informácie a projekty k témam. S prvou témou sa na našej škole uskutočnili tieto aktivity...

  3. Každá trieda dostala takýto letáčik a vytvoril sa bojovný tím, ktorý žiakov sprevádzal celý týždeň. Začali sme cereálne... Zapojte sa s nami do týždennej súťaže! Každý deň si prines na desiatu jedlo z nášho zoznamu a cez veľkú prestávku čakaj náš bojovný tím, ktorý sa s Vami odfotí. Náš zdravý týždeň ukončíme zábavnými cvikmi. Tešíme sa na tvoju účasť!

  4. Využili sme aj školský rozhlas a naša moderátorka Klaudia oboznámila žiakov o tom, prečo treba jesť cereálne jedlo: •• Základňa pyramídy - chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny •• Obilniny a výrobky z obilia sú veľmi dôležitou zložkou potravy, ktorá by v našom jedálničku mala zaberať podstatné miesto. Ide predovšetkým o ryžu, výrobky z pšenice, pohánku, jačmeňa, či ovsa. Dôležité je nezabúdať na celozrnné  výrobky. Celozrnné pečivo obsahuje klíčky a obaly semien, ktoré sú bohatšie o vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, ako pečivo z bielej múky. Celozrnné výrobky so zeleninou a ovocím sú dôležitým zdrojom vlákniny, ktorá naplní žalúdok a tým vyvolá pocit sýtosti. Zároveň aktivizuje činnosť čriev, neutralizuje škodlivé črevné baktérie a jedovaté látky, a tým prispieva k zníženiu hladiny cholesterolu v krvi.

  5. A na záver kolegyňa Mgr. Dana Jenčová si vyskúšala urobiť pokus „Pleseň na chlebe“ (inšpirácia http://cec.truni.sk/vczv/documents/028a.pdf) šiestymi ročníkmi, ktorí do súťaže prispeli svojimi projektmi. Svoj podiel má aj žiak ôsmeho ročníka, ktorý si tiež pripravil projekt.

  6. Názov školy: ZŠ Prostějovská 38, Prešov Adresa školy: ul. Prostějovská 38, 080 01 Prešov Kontaktná osoba (meno, tel. číslo, email): Mgr. Martina Varechová, 0948 688 112, m.varechova@gmail.com Žiaci, ktorí pomáhali s prípravou (meno, ročník): Sára Straková (8.A), Juliana Jarkovská (8.A), Pavol Hadáč (8.A), Klaudia Lörincová (8.B), Vanessa Adamisová (6.A), Veronika Vargová (6.A) Zapojení žiaci (celkový počet): 117 žiakov Denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny