Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Véber Evelin: Aragóniai Beatrix PowerPoint Presentation
Download Presentation
Véber Evelin: Aragóniai Beatrix

Véber Evelin: Aragóniai Beatrix

278 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Véber Evelin: Aragóniai Beatrix

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Véber Evelin: Aragóniai Beatrix Decades: „Milyen volt e nő, bárki megértheti… melyet szűzességről s a házasságbeli szeméremről írtam; benne van ő ebben teljesen, megismerheti ebből élő valóságában”

  2. Született:1457. november 14-én a nápolyi udvarban Atyja: Ferrante (Ferdinánd) calabriai herceg Anyja: Isabella di Chiaromonte Aragóniai Beatrix(1457-1508)‏

  3. A korabeli Nápoly - Ferrante trónra kerül, nincs invesztitúra joga - a bárók Anjou János mellé állnak - sógora is tőrbe csalja - serege sorozatos vereségeket szenved - a pápa és Sforza mellé állnak BÉKE 

  4. Beatrix jegyesei • 6 évesen: a sessai herceg fia, Gian-Battista Marzanó (börtönbe kerül)‏ • Filiberto, Savoya hercege • XI. Lajos 3 éves fia (nemleges válsz)‏ • Mátyás • Ulászló Mátyás jegyesei • Podjebrád Katalin (1465-ban elhunyt)‏ • Beatrix idősebb nővére, Eleonóra • Frigyes és Albrecht lányai • IV. Kázmér lánya, Hedvig (eljegyezni sem sikerült)‏ • Beatrix (1474-1475 között)

  5. Beatrix és a kortársak Bonfini: százada legbölcsebb asszonyának tartja Coelius Calcagnini szerint szerette a művelt elméjű tudósokat Christoforo Persona: az ókor nagyszellemű és tudományokat pártoló asszonyaihoz hasonlítja Könyvek is íródtak róla Brandolini, Varini és Poliziano kódexeket ajándékozott Mátyásnak (ez meg sem történik, ha nincs okos felesége)‏

  6. A ráckevei ortodox templom Fekete-fehér számlap, aranyozási opció, acél lemez, harang beszerzés

  7. A királyi udvar reneszánsz pompája királyi udvar lakomák cigány muzsikusok női sakk marcipán legelőkelőbb társaság az asztalnál

  8. Beatrix utolsó évei - Mátyás meghal - harc a királynéi címért - Ulászló felesége - harc a hozományáért