1 / 13

V i r u s i

V i r u s i. Virusi – otrovi Otkrio ih Dmitrij Ivanovski 1892. Acelularne su čestice (nemaju ćelijsku građu) Živi kada su u živoj ćeliji Neživi van živih bića kada se kristališu Opisani 1939.elektronskim mikroskopom Nanometarskih veličiva (10 – 300 nm)

alden
Télécharger la présentation

V i r u s i

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. V i r u s i

 2. Virusi – otrovi • Otkrio ih Dmitrij Ivanovski 1892. • Acelularne su čestice (nemaju ćelijsku građu) • Živi kada su u živoj ćeliji • Neživi van živih bića kada se kristališu • Opisani 1939.elektronskim mikroskopom • Nanometarskih veličiva (10 – 300 nm) • Oblik: izdužen ili izodijametričan • Nemaju sopstveni promet materija • Ne rastu • Ne razmnožavaju se već umnožavaju

 3. Građa virusne čestice • Jezgra (od ili DNA ili RNA) • Ljuska (kapsida) bjelančevinaste građe i izgrađena od kapsomera • Neki imaju dodatnu ovojnicu od bjelančevina i lipida • Virion zrela virusna čestica • koja može izazvati infekciju • Virusi se zovu još i • nukleoproteinske čestice Proteinska membrana RNA Enzim obratne transkriptaze Lipidna membrana Bjelančevinasta Ljuska - kapsida

 4. Umnožavanje virusa • Ulaze u tijelo • Naglo se umnožavaju • Ćelija puca • Oslobađaju se virusi - otrovi • Neki se ne umnožavaju • ( protovirusi )

 5. Retrovirusi sadrže samo RNA koju mogu transformisati u DNA • Nakon prodora pomoću vlastitog enzima reverzne transkriptaze • svoju genetičku uputu prevode u DNA (HIV, virusi raka isl.) • Jednostavnije čestice • od virusa su: • Viroidi (u jezgri sadrže • samo dio RNA) • Prioni koji izazivaju: • kravlje ludilo,smrtni • smijeh čovjeka

 6. Podjela virusa prema tipu nukleinske kiseline: • DNA – virusi • RNA – virusi • retrovirusi • Podjela virusa prema domaćinu na kojem živi: • zoofagi – (animalni) životinjski • fitofagi – biljni (sadrže RNA) • humani virusi • bakteriofagi – u bakterijama Bakteriofag Animalni virus

 7. Virus svinjske gripe Humani virusi HIV virus Virus gripe

 8. Viroze – bolesti izazvane virusima • Viroze biljaka: • mozaik vinove loze • mozaik paradajza • mozaik duhana • mozaik bijele djeteline • pljosnatost grana jabuke • kovrdžavost jagode Mozaik duhana Mozaik paradajza Mozaik vinove loze • Viroze biljaka izazvane viroidima: • vretenast gomolj krompira • patuljavost hrizantema • bljedilo krastavca

 9. Viroze životinja: • bjesnilo • šap • slinavka • štenećak • goveđa kuga • Viroze čovjeka: • dječija paraliza • hepatitis • velike boginje- bljuzge • bjesnilo • herpes • SIDA (HIV) • gripa • ospice

 10. Virusi su antigeni • U organizmu se stvaraju antitijela nasuprot virusima • Jednom preležana virusna bolest organizam čini imunim • Imunitet se vještački stiče vakcinom • Primjena virusa: • u poljoprivredi i šumarstvu • (zaraza štetnih insekata umjesto insekticida) • u hortikulturi • (ukrasne biljke šarenih cvjetova i listova) • u genetičkom inženjerstvu (gen tehnologiji)

 11. Hvala na pažnji !

More Related