1 / 10

V I R U S I

V I R U S I. Virusi su računarski programi koji se smeštaju na spoljašnju memoriju računara,a da pri tome vlasnik nije svesno snimio taj program.Kada se jednom smeste na hard disk,virusi se sami od sebe umnožavaju i kopiraju,ili pak oštećuju programe,brišu pojedine datoteke.

cruz
Télécharger la présentation

V I R U S I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. V I R U S I

  2. Virusi su računarski programi koji se smeštaju na spoljašnju memoriju računara,a da pri tome vlasnik nije svesno snimio taj program.Kada se jednom smeste na hard disk,virusi se sami od sebe umnožavaju i kopiraju,ili pak oštećuju programe,brišu pojedine datoteke.

  3. Do pojave virusa na računaru može doći ukoliko je putem interneta preuzet neki program koji je zaražen virusom.Drugi način širenja virusa je snimanje programa sa neke diskete,CD-a,DVD-a ili fleš memorije.Treći način dobijanja virusa je ako je neki od računara koji su povezani u lokalnu mrežu zaražen.

  4. Imamo više vrsta virusa,a ovo su neki od njih: Rootkit Spam Crv Trojanski konj Backdoor,Spyware Malware,Adware Makro virus Boot sektor virus Logičke bombe Keylogger... Vrste virusa

  5. Računarski virusi se sami od sebe razmnožavaju i oštećuju podatke,računarske programe ili čak sam računar. • Računarski virusi svakog dana postaju sve inteligentniji,nevidljivi i opasniji.Svakog meseca se pojavi 150 novih virusa.Internet je dosta doprineo brzini razmnožavanja virusa,jer se sa jednog kraja planete može poslati virus na drugi kraj za samo 5 sekundi.Osobe koje se bave pravljenjem virusa nazivaju se ‚‚hakeri”.

  6. Kao zaštitu, uvek treba koristiti antivirus programe.Ovi programi otkrivaju i eleminišu viruse iz memorije računara. • Program u sebi ima podatke koji mu omogućavaju prepoznavanje različitih virusa.Zbog toga će u trenutku kad naiđe na zapis zaražen virusom sprečiti aktiviranje tog zapisa i podići uzbunu.Pošto se broj novih virusa svakodnevno povećava,neophodno je redovno ažurirati program zaštite,kako bi se računar zaštitio od najnovijih virusa.

  7. Najpoznatiji antivirusi su: • ESET Nod32 • AVG antivirus • Kaspersky antivirus • Avira antivirus • Avast antivirus • Norton antivirus

  8. Pravilo je da pre priključivanju računara na internet prvi posao treba da bude ažuriranje antivirusnih programa. • Drugo pravilo je da svi diskovi i diskete koje se koriste na računaru budu pre snimanja na hard disk,proverene ažuriranim antivirus programom. • Ponekad je jedini način ispravljanja šteta koje je naneo virus,ponovo instaliranje operativnog sistema.Tada se gube svi postojeći programi i podaci.

  9. Važno je znati da su sve programe napisali neki ljudi koji su u njihovo stvaranje uložili mnogo truda,zbog toga svaki program je zaštićen autorskim pravom. • Svi programi koji nisu kupljeni su piratski programi.Za korišćenje piratskih programa su u svim zemljama,kao i u našoj predviđene sudske kazne.Zbog toga uvek treba koristiti legalno kupljene programe.

  10. K R A J ! By: Lena Ilić V-5

More Related