Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Léčivé rostliny Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_332 , 17 . sada, SP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Léčivé rostliny Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_332 , 17 . sada, SP

Léčivé rostliny Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_332 , 17 . sada, SP

314 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Léčivé rostliny Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_332 , 17 . sada, SP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Léčivé rostliny Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_332, 17. sada, SP Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 2. LÉČIVÉ ROSTLINY Charakteristika a význam léčivých rostlin Rozdělení léčivých rostlin Zásady sběru, sušení a uchování léčivých rostlin Ukázky léčivých rostlin Otázky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 3. Charakteristika a význam léčivých rostlin • Obsahují látky, které se používaly a používají k léčení lidí i zvířat. • Některé pomáhají hojit rány, jiné usnadňují odkašlávání, další léčí nemocný žaludek i jiné orgány. • Některé mohou při nesprávném použití vyvolat otravu. Nepatří proto do domácí lékárny. • Nejznámější se používají na přípravu čajů, jiné ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 4. ROZDĚLENÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN • Sbírají se buď v přírodě, nebo se pěstují v zahradách a na polích. • Sbírají a sklízejí se v různou dobu, podle toho, kdy je léčivá látka obsažena v největším množství. • Jsou jednoleté, dvouleté i vytrvalé. • Patří mezi nižší i vyšší rostliny, mezi byliny i dřeviny. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 5. ZÁSADY SBĚRU, SUŠENÍ A UCHOVÁNÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN • Sbíráme pouze rostliny, které spolehlivě známe. • Sbíráme pouze na povolených stanovištích, nikdy ne v chráněných oblastech a NP. • Při sběru neničíme okolní přírodu. • Nesbíráme chráněné rostliny. • Nesbíráme rostliny na silně znečištěných místech, jako je okolí silnic apod. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 6. ZÁSADY SBĚRU, SUŠENÍ A UCHOVÁNÍ LÉČIVÝCH ROSTLIN • Sbíráme suché rostliny, vlhké se snadno zapaří. • Přenášíme je v prodyšných obalech. • Po přinesení domů rostliny co nejrychleji vyjmeme z obalu. • Sušíme zavěšené nebo rozprostřené na čistém papíře v suché, dobře větrané místnosti. • Usušené léčivé rostliny uchováváme v neprodyšných, neprůsvitných obalech. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 7. NEJZNÁMĚJŠÍ LÉČIVÉ ROSTLINY • HEŘMÁNEK • DIVIZNA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 8. NEJZNÁMĚJŠÍ LÉČIVÉ ROSTLINY • M Ě S Í Č E K • M A L I N Í K Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 9. NEJZNÁMĚJŠÍ LÉČIVÉ ROSTLINY • J A H O D N Í K • P O D B Ě L Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 10. NEJZNÁMĚJŠÍ LÉČIVÉ ROSTLINY • K O P Ř I V A • L Í P A Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 11. OTÁZKY • Znáš některé stromy obsahující léčivé látky? • Kde se nesmí nebo není vhodné v přírodě léčivé rostliny sbírat a proč? • Proč se léčivé rostliny nemají sušit na slunci nebo při vysokých teplotách? • Znáš léčivé rostliny, u kterých se sbírají květy? • Co je to nať? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.

 12. Použité zdroje • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camomile_1.JPG • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verbascum_thapsus_mol%C3%A8ne_mullein.jpg • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006-10-22Calendula05-02.jpg • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dwie_maliny.jpg • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragaria_vesca_Jahodn%C3%ADk_obecn%C3%BD_1.jpg • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slovakia_Presov_515.JPG • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kop%C5%99iva_dvoudom%C3%A1.jpg • [cit. 2011 – 10 - 30] Dostupný pod licencí CreativeCommons naWWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praskolesk%C3%A1_l%C3%ADpa_-_koruna.jpg • DYTRTOVÁ, R. a kolektiv. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník základních škol. Pěstitelství. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997.ISBN 80 – 7168 – 448 – 1. s. 63 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bc. Martina Špačková.