Download
caseeksamen ny grundfagsbekendtg relse powerpoint til elever casevirksomhed hth 2014 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed HTH 2014-2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed HTH 2014-2015

Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed HTH 2014-2015

363 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed HTH 2014-2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelsePowerPoint til eleverCasevirksomhed HTH 2014-2015 www.hth.dk www.nobia.dk

  2. Caseeksamen er: • en casevirksomhed • en casehistoriehttp://www.emu.dk/modul/til-elever-den-merkantile-caseeksamen-2014-15 • et opgavesæt med 5-7 delopgaver • en casearbejdsdag – 8 timer • en caseeksamination – 30 minutter

  3. Casehistorien Du skal sætte dig ind i HTH på: http://www.emu.dk/modul/til-elever-den-merkantile-caseeksamen-2014-15 På siden finder du videoer med medarbejdere, som fortæller om sig selv og deres arbejdsplads. De har forskellige job og ved at høre dem fortælle, kan du få meget at vide om virksomheden. Der er også links til faktatekster, som er inddelt i 10 emner. Det er fx ”arbejdsforhold”, ”miljø og social ansvarlighed”, ”kommunikation”, “økonomi”, ”målgrupper og købmandskab” og ”It og logistik”. Faktateksterne kan du bruge i dine grundfag og til eksamen.

  4. Caseopgavesættet Du får caseopgavesættet på casearbejdsdagen. Skolen bestemmer tidspunktet, du skal møde på. Caseopgavesættet består af opgaver i opgavesættet i dit eksamensfag • Du skal løse alle opgaver i opgavesættet, så du kan præsentere og forklare dem til eksamen • Du må gerne tale med andre om opgaverne • Du må bruge alle hjælpemidler • Du må ikke ringe eller maile til HTHs hovedkontor og butikker • Du må gerne besøge HTHs butikker som kunde

  5. Arbejde fra undervisningen Dit prøvefag kan kræve, at du skal anvende • dit projekt • dit individuelle emne • din særskilte dokumentation • eller din portfolio fra undervisningen for at kunne løse mindst én af opgaverne i opgavesættet Din lærer giver dig nærmere besked.

  6. Casearbejdsdagen • Datoen fastsættes af skolen • Casearbejdsdagen varer 8 timer • Du skal løse alle opgaverne i opgavesættet • Du må anvende alle hjælpemidler (fx bøger, noter og internet) • Du må tale om opgaverne med andre elever • Hvis du har spørgsmål, skal du tale med skolens kontor, it-medarbejdere eller kontakte de coaches, som skolen evt. stiller til rådighed • Du kan arbejde videre med opgaverne indtil eksamen • Tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen skal du til caseeksamen

  7. Caseeksamen – hvordan? • Caseeksamen er individuel. Det betyder at: • du går alene til eksamen • det er din præstation under eksamen, der bliver bedømt. • Du ved ikke i forvejen, hvilke opgaver du bliver eksamineret i • Du skal have forberedt alle opgaver i opgavesættet • Eksamenstiden er 30 minutter inkl. votering

  8. Censors opgaver • Censor bestemmer hvilke opgaver, du skal eksamineres i • Censor bestemmer hvor lang tid, du skal eksamineres i hver enkelt opgave • Censor kan stille spørgsmål • Censor bestemmer, hvornår hele eksaminationen er færdig

  9. Hvordan vil caseeksamen typisk forløbe? • Censor tildeler dig en opgave • Du præsenterer din besvarelse • Din lærer (eksaminator) stiller dig nogle spørgsmål, og I taler om opgaven - censor kan også deltage • Censor tildeler dig eventuelt en ny opgave • Censor bestemmer, hvornår hele eksaminationen er færdig • Censor og eksaminator taler om din præstation, efter du er gået ud • Du kommer ind i eksamenslokalet igen og får en karakter for din præstation og en forklaring på, hvorfor den er blevet givet

  10. Karakter • Du får karakter ud fra • de opgaver, du har været til eksamen i • hvad du har præsteret i forhold til målene for det fag og det niveau, du er til eksamen på • Karakterer • Din karakter er individuel efter 7-trinsskalaen • Karakteren er en helhedsvurdering af din præstation ud fra målene for faget