Download
powerpoint regelmatige en onregelmatige werkwoorden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden PowerPoint Presentation
Download Presentation
PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden

PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden

281 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden Infinitief – Imperfectum - Perfectum

 2. Regelmatige werkwoorden Imperfectum Regel: • Singularis: STAM + -TE of STAM + -DE • Pluralis: STAM + - TEN of STAM + -DEN • Wanneer T of D?  • Voorbeelden: • Dansen  danste • Blaffen  blafte • Praten  praatte • Werken  werkte • Kuchen  kuchte • Knippen  knipte • Bellen  belde • Antwoorden  antwoordde SoFTKeTCHuP Als de STAM van het werkwoord eindigt op een consonant van SoFTKeTCHuP + -TE(N) Andere consonant  -DE(N)

 3. Regelmatige werkwoorden Perfectum Regel: hebben / zijn + participium • Hoe maak je het participium? • Ge + STAM + T of Ge + STAM + D Wanneer T of D?  • Voorbeelden: • Dansen  Ik heb gedanst • Blaffen  De hond heeft geblaft • Praten  Hij heeft luid gepraat • Werken  Hij heeft hard gewerkt • Kuchen  Hij heeft gekucht • Knippen  Hij heeft zijn haar geknipt • Bellen  Hij heeft gebeld • Antwoorden  Hij heeft de telefoon beantwoord SoFTKeTCHuP Als de STAM van het werkwoord eindigt op een consonant van SoFTKeTCHuP  Ge + Stam + T Andere consonant  Ge + Stam + D

 4. Onregelmatige werkwoorden Imperfectum Heel veel werkwoorden zijn ONREGELMATIG. De vocaal verandert bij deze werkwoorden. Voorbeeld: Lopen – liep Gaan – ging Doen – deed Alle onregelmatige werkwoorden: zie boek blz. 233-234 en slides. Het stuk in purper is het woordaccent.

 5. Onregelmatige werkwoorden Perfectum De werkwoorden met een onregelmatig IMPERFECTUM hebben ook een onregelmatig PERFECTUM. Heel vaak verandert de vocaal. Voorbeeld: Lopen – liep - gelopen Gaan – ging - gegaan Doen – deed – gedaan Alle onregelmatige werkwoorden: zie boek blz. 233-234 en slides. Het stuk in purperis het woordaccent.

 6. Aandoen  Zie ‘doen’ • Imperfectum: deed aan(S) - deden aan (Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft aangedaan • Perfectum (Pl) hebben aangedaan

 7. Aankomen  Zie ‘komen’ • Imperfectum: kwamaan(S) - kwamenaan (Pl) Kort Lang • Perfectum (S) ben – bent – isaangekomen • Perfectum (Pl) zijnaangekomen

 8. Bakken  Onregelmatig participium • Imperfectum: bakte (S) - bakten (Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft gebakken • Perfectum (Pl) hebben gebakken

 9. Beginnen • Imperfectum: begon (S) - begonnen (Pl) • Perfectum (S) ben– bent– is begonnen • Perfectum (Pl) zijn begonnen

 10. Begrijpen • Imperfectum: begreep (S) - begrepen (Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft begrepen • Perfectum (Pl) hebben begrepen

 11. Behangen • Imperfectum: behing(S) - behingen (Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft behangen • Perfectum (Pl) hebben behangen

 12. Bewegen • Imperfectum: bewoog (S) - bewogen (Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft bewogen • Perfectum (Pl) hebben bewogen

 13. Bezoeken  zie ‘zoeken’ • Imperfectum: bezocht (S) - bezochten (Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft bezocht • Perfectum (Pl) hebben bezocht

 14. Bijten • Imperfectum: beet(S) - beten(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebeten • Perfectum (Pl) hebben gebeten

 15. Blazen • Imperfectum: blies (S) - bliezen(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft geblazen • Perfectum (Pl) hebben geblazen

 16. Blijven • Imperfectum: bleef(S) - bleven(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebleven • Perfectum (Pl) hebben gebleven

 17. Breken • Imperfectum: brak(S) - braken(Pl) kortlang • Perfectum (S) heb– hebt– heeftgebroken • Perfectum (Pl) hebbengebroken

 18. Brengen • Imperfectum: bracht(S) - brachten(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebracht • Perfectum (Pl) hebben gebracht

 19. Denken • Imperfectum: dacht(S) - dachten(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedacht • Perfectum (Pl) hebben gedacht

 20. Doen • Imperfectum: deed(S) - deden(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedaan • Perfectum (Pl) hebben gedaan

 21. Dragen • Imperfectum: droeg(S) - droegen(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedragen • Perfectum (Pl) hebben gedragen

 22. Drinken • Imperfectum: dronk(S) - dronken(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedronken • Perfectum (Pl) hebben gedronken

 23. Eten • Imperfectum: at(S) - aten(Pl)Kort Lang • Perfectum (S) heb– hebt– heeftgegeten • Perfectum (Pl) hebbengegeten

 24. Gaan • Imperfectum: ging(S) - gingen(Pl) • Perfectum (S) ben– bent– is gegaan • Perfectum (Pl) zijn gegaan

 25. Genezen • Imperfectum: genas(S) - genazen(Pl) Kort Lang • Perfectum (S) heb– hebt– heeftgenezen • Perfectum (Pl) hebbengenezen

 26. Geven • Imperfectum: gaf(S) - gaven(Pl)Kort Lang • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gegeven • Perfectum (Pl) hebben gegeven

 27. Gieten • Imperfectum: goot(S) - gegoten(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gegoten • Perfectum (Pl) hebben gegoten

 28. Hangen  zie ‘behangen’ • Imperfectum: hing(S) - hingen(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gehangen • Perfectum (Pl) hebben gehangen

 29. Hebben • Imperfectum: had(S) - hadden(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gehad • Perfectum (Pl) hebben gehad

 30. Helpen • Imperfectum: hielp(S) - hielpen(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft geholpen • Perfectum (Pl) hebben geholpen

 31. Houden (van) • Imperfectum: hield(S) - hielden(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gehouden • Perfectum (Pl) hebben gehouden

 32. Inbreken  zie ‘Breken’ • Imperfectum: brak in(S) - braken in(Pl)kortlang • Perfectum (S) heb– hebt– heeftingebroken • Perfectum (Pl) hebbeningebroken

 33. Innemen  zie ‘Nemen’ • Imperfectum: nam in(S) - namen in(Pl) Kort Lang • Perfectum (S) heb– hebt– heeftingenomen • Perfectum (Pl) hebbeningenomen

 34. Kiezen • Imperfectum: koos(S) - kozen(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gekozen • Perfectum (Pl) hebben gekozen

 35. Kijken • Imperfectum: keek(S) - keken(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft gekeken • Perfectum (Pl) hebben gekeken

 36. Klimmen • Imperfectum: klom(S) - klommen(Pl) • Perfectum (S) heb– hebt– heeft geklommen • Ook met zijn ben – bent – is geklommen • Perfectum (Pl) hebben geklommen

 37. Komen • Imperfectum: kwam(S) -kwamen(Pl)kortlang • Perfectum (S) ben-bent-isgekomen • Perfectum (Pl) zijngekomen

 38. Krijgen • Imperfectum: kreeg(S) -kregen(Pl) • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgekregen • Perfectum (Pl) hebbengekregen

 39. Kunnen • Imperfectum: kon(S) -konden(Pl) • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgekund • Perfectum (Pl) hebbengekund

 40. Lachen  Onregelmatig Perfectum • Imperfectum: lachte(S) -lachten(Pl) • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgelachen • Perfectum (Pl) hebbengelachen

 41. Laten • Imperfectum: liet(S) - lieten (Pl) • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgelaten • Perfectum (Pl) hebbengelaten

 42. Lezen • Imperfectum: las(S) - lazen (Pl)kortlang • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgelezen • Perfectum (Pl) hebbengelezen

 43. Liggen • Imperfectum: lag(S) - lagen (Pl) Kortlang • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgelegen • Perfectum (Pl) hebbengelegen

 44. Lopen • Imperfectum: liep(S) - liepen (Pl) • Perfectum (S) heb – hebt - heeftgelopen • Ook met zijn: ben – bent – isgelopen • Perfectum (Pl) hebbengelopen

 45. Meegaan  Zie ‘gaan’ • Imperfectum: gingmee(S) - gingenmee(Pl) • Perfectum (S) ben– bent- ismeegegaan • Perfectum (Pl) zijnmeegegaan

 46. Meenemen  Zie ‘nemen’ • Imperfectum: nammee(S) - namenmee(Pl)kortlang • Perfectum (S) heb – hebt - heeftmeegenomen • Perfectum (Pl) hebbenmeegenomen

 47. Moeten • Imperfectum: moest(S) - moesten(Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft gemoeten • Perfectum (Pl) hebben gemoeten

 48. Mogen • Imperfectum: mocht(S) - mochten(Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft gemogen • Perfectum (Pl) hebben gemogen

 49. Nakijken  Zie ‘kijken’ • Imperfectum: keek na(S) - keken na(Pl) • Perfectum (S) heb – hebt – heeft nagekeken • Perfectum (Pl) hebben nagekeken

 50. Nemen • Imperfectum: nam(S) - namen(Pl)kort lang • Perfectum (S) heb – hebt – heeft genomen • Perfectum (Pl) hebben genomen