1 / 41

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 2012-2013 Stratejik Eylem Planı. T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 2012-2013 Stratejik Eylem Planı.

angelique
Télécharger la présentation

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

 2. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı 2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımız ve tüm vilayette her okul düzeyinde iyi sonuçlar alacağımızı umut ettiğimiz Eğitim Projeleri, İlimizi eğitim alanında bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyacak, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin ortaya koyacağı sinerji ile de heyecan yaratacaktır. Eminim ki yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, bu projelerin uygulanması sürecinde büyük gayret sarf edeceklerdir. Şahsım ve kurumum adına çalışmalara destek verecek tüm eğitim gönüllülerine şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarda görev alacak tüm proje paydaşlarına başarılar diliyorum. Bilal YILMAZ Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü

 3. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Projeleri

 4. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM PROJELERİ Yaşanan gelişmeler ve hayatımızdaki değişimler çocuklarımızı doğrudan etkiliyor. Çalışan anne-babalar, medya, çevre, arkadaş grupları gibi etkenler aileyi ve eğitim kurumlarını çocuğun gelişimine etki etmede yeterli alan bırakmamakta. Çocuklarımızın dikkatini dağıtan onları hayata hazırlama noktasında ailesini ve eğitimcileri zorlayan çevresel faktörlerin etkilerini azaltabilmek için kendi seyrinde doğal akışında sürdüğü takdirde aileden ve okuldan alabileceği güzel davranışları ve becerileri artık farklı organizasyonlarla vermek durumundayız. Çünkü çevresel faktörler, eğitimin doğal akışına dalgalar misali sürekli çarpmakta ve zorlamakta. Eğitim öğretim faaliyetleri, sınavlar, dershaneler derken öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bütüncül bir yaklaşımla bazı konuları yakalamaya ihtiyaç duyuyorlar. Bundan dolayı eğitim projelerini hayata geçiriyoruz.

 5. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Eğitim Projeleri 1- Okullar Hayat Olsun 2- Yarın Sizdeyiz 3- Değerler Şehri Kastamonu 4- Kastamonu’yla Okumak 5- Sosyal Etkinlik Çalışmaları 6- Başarıya Bir Adım

 6. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

 7. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı 1. “Okullar Hayat Olsun” Projesi  Proje ile okulların örgün eğitim dışındaki zamanlarda da çeşitli etkinliklerle öğrencilerin, velilerin ve mahalle sakinlerinin hizmetine açılması, böylece okulların birer “hayat boyu öğrenme” merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılması;

 8. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı düzenlenecek kurs ve etkinliklerle gençlerin, çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunarak şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korunması, veliler ve mahalle sakinlerine alternatif yaşam alanlarının oluşturulması, okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun projelere göre yeniden düzenlenerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde ağaçlandırılması, peyzaj ve tasarımının yapılması planlanmaktadır.

 9. HEDEFLER: • Okulun fiziki imkanlarından gerek öğrencilerimizin gerekse velilerimizin ders saatleri dışında da yararlanabilmesi. • Velilerimizin okulda daha çok vakit geçirmeleri , hem sosyal etkinliklere hem de hayat boyu öğrenme çalışmalarına katılmaları. • İmkanlar ölçüsünde velilerin oluşturacağı gruplar ile yapacakları örnek etkinlikleri okulun paydaşlarına sunmaları.

 10. BEKLENEN SONUÇLAR: • Velilerin okula daha fazla ziyarette bulunarak okula aidiyet bilincinin gelişmesi. • Okulun fiziki imkanlarının gelişmesi. • Yarın Sizdeyiz projesi ile birlikte değerlendirildiğinde; okul idaresi-öğretmenler-veliler-öğrenciler arasındaki diyalogun daha iyi bir noktaya gelmesi.

 11. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

 12. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve uygulamaya konulan ‘’Değerler Eğitimi, Okullar Hayat Olsun, Kastamonu’yla Okumak ve Başarıya Bir Adım ‘’ projelerini öğrenci ve veliler üzerinden evlere, sokaklara transfer ederek eğitim-öğretimdeki kalite artışına katkı sağlamak amacıyla “Yarın Sizdeyiz” projesi hayata geçirilecektir.

 13. Proje kapsamında 2012-2012 eğitim öğretim yılı birinci döneminde veli ziyaretleri yapılacaktır. Ziyaret öncesi veli bilgilendirilecek, okulu temsilen bir idareci, öğrencinin sınıf rehber öğretmeni, okulun rehber öğretmeni ve imkanlar dahilinde diğer ders öğretmenleri veliyi evinde ziyaret edecektir.Yapılan çalışmalar arşivlenerek proje denetimi esnasında İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine veya İl Eğitim Denetmenlerine sunulacaktır. 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

 14. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı • Ziyaretlerle ilgili izleme ve değerlendirme çalışmaları OGYE toplantılarında yapılacaktır. • İstatistikleri de içeren değerlendirme raporu İl-İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve yöneticilerinin ziyaretlerinde, denetim ve rehberlik çalışmalarında sunulacak olan yerel projeler brifing dosyasında bulunacaktır. • - Veli ziyaretleriyle ilgili brifingi rehber öğretmen verecektir.

 15. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

 16. DEĞERLER ŞEHRİ KASTAMONU İnsan kurallar ve değerler ile çevrili olan bir toplumda ve kültürde yaşar. Bir taraftan toplumsal kurallardan ve içerisinde yaşadığı kültürden etkilenerek kendi değer sistemini oluştururken, diğer taraftan da içerisinde yaşadığı kültüre yeni değerler katar ve mevcut değerleri değiştirir.

 17. DEĞERLER ŞEHRİ KASTAMONU Bilgi çağının ve küreselleşmenin etkisiyle insanlar daha çok teknolojiyle ilgilenmekte, insani ve manevi değerlerden uzaklaşmakta, insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü vb. insani değerler yavaş yavaş silinmektedir.

 18. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Toplumumuzun geleceği çocuklarımıza dair iyimserliğin ve umudun devamı için eğitim kurumlarımızda değerler eğitimi uygulamaları hayata geçirilecektir. Kastamonu ilindeki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere yönelik Değerler Şehri Kastamonu Projesi 1 EKİM 2012- 31 MAYIS 2012 tarihleri arasında uygulanacaktır.

 19. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Proje süresince okullarımıza “Değerli Yapraklar” gönderilecek, seçilen temalar altında değerlerimiz çocuklarımıza aktarılacaktır.

 20. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı 4. “Kastamonu’yla okumak” Projesi Amaç: Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve okul aile birlikleri vasıtası ile tüm velilerimizle, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hep birlikte kitap okumak ve bu sayede projeye katılan herkese okuma alışkanlığı kazandırmak.

 21. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Hedefler: 1- Öğrencilerimiz hayatlarının her döneminde sürdürecekleri “Okuma” alışkanlığına sahip olacaklardır, 2- Öğrencilerimiz kendilerini daha iyi ifade etme fırsatını yakalayacaktır, 3- Öğrencilerimizin öğrenme yetenekleri artacaktır, 4- Öğrencilerimizin anlamlandırma becerisi artacaktır. 5- Özgüven sahibi bir neslin yetişmesine katkı sağlanacaktır, 6- Öğrencilerimizin telaffuzu gelişecektir, 7- Öğrencilerimizin kelime hazineleri artacaktır, 8- Lise ve üniversite seçme sınavlarında İlimizdeki öğrenciler daha başarılı bir performans göstereceklerdir.

 22. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Uygulama: 1- Okul Müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ve okulun Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe öğretmenleri (Okul Gelişim Yönetim Ekibinde üyesi) proje için görevlendirilerek uygulama sürecini takip edecektir. 2- İlk dersten 15 dakika önce kitap okunacak, daha sonra ders başlayacaktır.(8:30-8:45 kitap okuma saati,8:45’ten itibaren ilk ders yapılacaktır.İkili eğitim yapılan okullarda sabahçı grup derslerin bitiminde , öğlenci grup derslerin başlangıcında okuma saatleri düzenleyecektir.)

 23. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Uygulama: 3- Okuma saatinde öğrencilerle birlikte tüm personel okuma etkinliğine katılacaktır. 4- Toplu okuma etkinlikleri, okulun resmi internet sitesinde duyurulacak, etkinlik fotoğrafları yayınlanacaktır. 5- Okunan sayfa sayısı ilgili öğretmence çizelgeye işlenecek, proje denetim sürecinde gerek okunan kitapların adları, gerekse sayfa sayısını içeren evrak proje denetçilerine sunulacaktır.

 24. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ • BEKLENEN SONUÇLAR • Katılımcılar kitap okuma alışkanlığını kazanacaktır. • Kitap okuma sayısında artış sağlanacaktır. • Öğrencilerin anlama, anlatma, yorumlama becerileri gelişecektir. • Katılımcıların okuma hızları artacaktır. • Akademik başarı daha iyi bir konuma gelecektir..

 25. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5. Sosyal Etkinlik Çalışmaları AMAÇ: İlköğretimden ortaöğretime kadar (1-12.sınıf) öğrencilerimizden mümkün olduğu kadar çok sayıda bireyi sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını sağlamak.

 26. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı UYGULAMA: * Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında ilkokulda bir sınıf öğretmeni , ortaokul ve liselerde beden eğitimi öğretmeni, resim veya müzik öğretmenlerinden biri Okul Gelişim Yönetim Ekibine seçilir. * Seçilen öğretmen, okuldaki öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla okul yönetimi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütür.

 27. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı BEKLENEN SONUÇLAR * Öğrencilerimize ders dışında farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecek fırsatlar sunulacaktır. * Öğrencilerin okula aidiyet duygusu güçlenecektir. * Öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlanacaktır. * Öğrencilerin özel yetenek, bilgi ve becerilerini keşfedebilecekleri fırsatlar oluşturulacaktır.

 28. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Sportif faaliyetler Bireysel sporlar Takım Sporları Sanatsal Faaliyetler Tiyatro Müzik Resim sergisi Fotoğrafçılık çalışmaları Şiir dinletisi Kısa film Sosyal faaliyetler Geziler ŞölenlerKültürel Faaliyetler Yerel-ulusal-uluslar arası projeler Törenler Organizasyonlar Diğer Bilim Şenlikleri Öğrenci Şenlikleri Yarışmalar

 29. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı 6. Başarıya bir adım “Ölçemediğiniz bilgiyi geliştiremezsiniz.” sloganıyla hazırlıklarına başladığımız ve akademik başarıyı desteklemek amacıyla farklı projeleri tek bir potada eriterek, önceki yıllara göre daha iyi bir konuma gelmek gayesiyle “Başarıya bir adım” çalışması 2012-2013 eğitim öğretim yılında tüm ortaokullarımızda ve liselerimizde uygulanacaktır.

 30. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı Yapılacak deneme sınavları ile öğrencilerimizin gelişimi takip edilecek, varsa eksik konuların tamamlanması konusunda gerekli tedbirler alınacaktır. Sınıf bazında yapılacak değerlendirmeler, OGYE(Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi) tarafından rapor haline getirilecektir.

 31. 2012-2013 Stratejik Eylem PlanıEğitim Projeleri Koordinatörleri:

 32. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tüm bu çalışmalarla, birikimimizi öğrencilerimizle paylaşarak onları daha başarılı ve mutlu görmek gayesindeyiz. 2012-2013 öğretim yılında Eğitim Projelerinin uygulanması sürecinde tüm paydaşlarımızın desteklerini alacağımıza eminiz. Kastamonu’nun bu heyecanı bizimle paylaşacağını biliyoruz.

 33. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

 34. T.C.KASTAMONU VALİLİĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 Stratejik Eylem Planı

More Related