Download
h llbarhetsarbete i samverkan med hyresg ster gr na avtal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster Gröna avtal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster Gröna avtal

Hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster Gröna avtal

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster Gröna avtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hållbarhetsarbeteisamverkan med hyresgästerGrönaavtal

  2. ”Har aldrig haft ett företag som efterfrågar gröna hyresavtal, men när det kommer upp att tex. huset är " grönt " så är det ingen nackdel, men inte avgörande för affären. Funktionen och hyresnivå är avgörande.” Citatfrånuthyrare ”Har faktiskt inte någon riktig uppfattning. Så mycket jag sett hittills verkar det vara mer ”soppa på en spik”. Det är inte efterfrågat av hg. Det har blivit väldigt tyst vad gäller Vasakronans gröna avtal. Kan tänka mig att flera fastighetsägare ligger i startgroparna.”

  3. ”Det är absolut efterfrågat. Kanske inte det som står högst upp på önskelistan för alla men det är med i stort sett alla förfrågningar och för de som jobbar mycket med miljön så är det en viktig faktor. Vi som fastighetsägare är väldigt intresserade av det och vill jobba med ett hållbarhetstänk tillsammans med våra hyresgäster. Det är enda sättet att minska miljöpåverkan. Vad gäller befintliga hyresgäster så tar fler och fler gärna upp en dialog kring Gröna avtal i takt med att hållbarhet kommer upp på agendan mer och mer” ”Det efterfrågas inte i någon större utsträckning av hyresgäster. Däremot känner vi av att många hyresgäster förväntar sig att fastigheten är ”grön”. Det är vi fastighetsägare som trycker på gröna avtal snarare än hyresgästerna.”

  4. ”Några få efterfrågar det aktivt, men hyresgäster upplever att det är positivt när de stöter på det.” ”Hyresgäster blir mer och mer medvetna om lokalernas påverkan, men hyresvärden har ett informationsövertag som vi försöker överbrygga med tex gröna hyresavtal. Intresset finns hos hyresgästerna och tillsammans kan vi göra stor skillnad. ” ”Jag har faktiskt aldrig fått en enda fråga om Gröna hyresavtal från externt håll förrän idag från dig.”

  5. Branscherfarenheter

  6. Scenario: HG sökermiljöanpassadelokaler Högtmiljöfokusoch ambition attallt de görskagenomsyrasavettmiljöperspektiv Lågenergianvändning En fastighetisökningen hade Green Building – blevavgörande HG skriverlångsiktigtavtal – 7 år

  7. År 2014 tappar fastigheten Green Building-certifieringen Vad händer då med HG:s ambition om att kunna marknadsföra sig som ett grönt företag?

  8. Swedish Green Building Councils (SGBC) lista över Green Building-certifierade fastigheter Avser 2012/2013: 335 fastigheter Avser 2013/2014: 190 fastigheter Bortfall/ej återregistrerade: 169 fastigheter

  9. Joachim Bozorgnia070-674 15 15info@hyreskartan.seinfo@cresnia.se