Download
atom a jeho slo en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atom a jeho složení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atom a jeho složení

Atom a jeho složení

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Atom a jeho složení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Atom a jeho složení Bc. Karolína Růtová

  2. Vraťme se k oblíbené fyzice… • Co jste se o atomu již dozvěděli v hodinách fyziky? • Znáte jeho strukturu? • Jsou atomy vidět?

  3. Atom • základní stavební jednotka hmoty • velice malý – průměr cca 0,000 000 000 1 m • skládá se z jádra a obalu Obal atomu Jádro atomu

  4. Částicové složení atomu Jádro atomu • dva typy částic – protony a neutrony • proton - částice s nejmenším kladným nábojem • neutron – částice bez náboje • Obě výše uvedené částice mají přibližně stejnou hmotnost

  5. Částicové složení atomu Obalatomu • zde se nacházejí elektrony – částice s nejmenším záporným nábojem • jsou uspořádány ve vrstvách (slupkách) • atomy mohou obsahovat 1 – 7 slupek • poslední vrstva – valenční vrstva (elektrony obsažené v této vrstvě se nazývají „valenční elektrony“)

  6. Atom – částice bez náboje • navenek elektricky neutrální = elektroneutrální • počet protonů vždy odpovídá počtu elektronů • protonové číslo – malý index vlevo dole před chemickou značkou

  7. Pracuj s periodickou soustavou prvků Do tabulky k jednotlivým protonovým číslům doplň prvky.

  8. Co je to ten prvek? • chemická látka, která je složena z atomů se stejným protonovým číslem Každý prvek v PSP tak má: • chemickou značku • český název • latinský název • protonové číslo

  9. Kde se vzaly názvy prvků? • podle vlastnosti prvku • podle toho, odkud byl prvek získán (vápník) • podle země, kde došlo k objevu • podle významného chemika 19. století Jan Svatopluk Presl Karel Slavoj Amerling

  10. Zdroje • http://www.ducksters.com/science/the_atom.php • http://www-hep2.fzu.cz/adventure/nucleus_fund.html • http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom3.html • http://www.e-chembook.eu/wp-content/uploads/Periodicka-tabulka.jpg • Google.com (obrázky) • ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80-7238-442-2.