1 / 15

Aktuelle samt fremtidige projekter

Optimér din forretning gennem:. Aktuelle samt fremtidige projekter. Markedsføring 2004. Busreklamer Fra april til november. Markedsføring 2004. Web-annoncering Moderniseret hjemmeside Boligtorvet.dk Boligplus.dk Boligportal.dk. Foreløbigt udkast !. Markedsføring 2004.

aqua
Télécharger la présentation

Aktuelle samt fremtidige projekter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Optimér din forretning gennem: Aktuelle samt fremtidige projekter

 2. Markedsføring 2004 Busreklamer Fra april til november

 3. Markedsføring 2004 Web-annoncering • Moderniseret hjemmeside • Boligtorvet.dk • Boligplus.dk • Boligportal.dk Foreløbigt udkast !

 4. Markedsføring 2004 Nyt brochuremateriale • Mindst 10 gode grunde til at bruge BOLIGadvokat • Selv-salgs indstik • Omslagsmappe

 5. Markedsføring 2004 Nye annoncer til lokal brug • 6 varianter • Samme temaer som busserne + 1 ekstra vedr. testamente

 6. Markedsføring - 2004 • Power Point materiale vedr. andelsboliger • Power Point materiale til brug ved b-t-b Forventes klar i maj

 7. Markedsføring 2004 Lokal markedsføring • Målet er, at man lokalt på landsplan skal bruge mindst lige så meget på markedsføring, som foreningen gør. • Nogle har allerede fortsat det gode lokale samarbejde fra 2003.

 8. Markedsføring 2004 Krak-løsning ?? Det er op til medlemmerne at beslutte senere på dagen ! Ex. vis kun medlemmer af…

 9. Markedsføring 2004 Foreningen kan få stort udbytte af Advokatsamfundets Kerneværdiprojekt, som er i gang i samarbejde med Kunde & Co Foreløbige konklusioner Bolighandel er i 2/3 af tilfældene anledning til, at en privatkunde første gang får kontakt til en advokat ! Den overordnede kommunikations-opgave består i at fortælle, hvorfor man skal bruge advokat! Bolighandel giver også en god indfaldsvinkel til klienter, som kan blive erhvervskunder!

 10. Markedsinformation • Vi får lidt flere indberetninger om markedsudviklingen end tidligere, men slet ikke nok ! • Derfor fortsat opfordring til at indsende statistik løbende til sekretariatet

 11. Boligagenten • Videreudvikling af mulighederne

 12. Dokumenter • Implementering af købsaftale • Implementering af formidlingsaftale • Kursustilbud vedr. disse

 13. Fokus på nye markedsmæssige muligheder • Selv-salg • Rådgivning ved andelsboligkøb • Samarbejde med andre nye aktører eks. om selv-salg

 14. Medlemsrekruttering • Bestyrelsen er pt. ved at afdække de ”sorte pletter” på landkortet, hvor der ikke er medlemmer. • Målrettet indsats over for disse !

 15. Med andre ord : Endnu et spændende år med masser af nye muligheder for medlemmerne og foreningen!

More Related