Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking:

Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking:

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking: alle scholen alle gemeenten 15 juni 2010 regio 37

  2. Maatregel 1 (verplicht) Snel signaleren en alert reageren op beginnend verzuim.

  3. Doelstelling: • - Intensivering van bestaand verzuimbeleid: • Rollen binnen de school • Rollen leerplicht en GGD • Gebruik verzuimloket • - Ontwikkelen van een (voorbeeld)protocol • Analyseren van effect en verhogen kwaliteit • verzuimbeleid

  4. Deelnemende scholen • Vakcollege Dr. Knippenberg, Helmond • Jan van Brabantcollege, Helmond • Sondervickcollege, Veldhoven • Pleincollege De Burgh, Eindhoven • Pleincollege Aloysius/De Roosten, Eindhoven • ROC Ter AA • ROC Eindhoven

  5. Succesfactoren • Verzuimpreventie vast onderdeel loba • Kwaliteitsverhoging m.b.v. verzuimcijfers: • eigen registratiesysteem • terugkoppeling vanuit verzuimloket • Preventieve signaleringsrol leerplicht • Preventieve hulp via GGD • Landelijke initiatieven van de overheid • Eenduidig risicogericht toezicht op verzuimbeleid en meldgedrag

  6. Resultaten en rol van pilotscholen v.a. 2010 • producten via www.vsvzobrabant.nl • afstemming in regionaal MBO-overleg • collegiale visitatie van voorhoedescholen