Download
tpm klub n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TPM Klub PowerPoint Presentation

TPM Klub

103 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TPM Klub

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TPM Klub 2011.12.06.

 2. Alapszabályok • Kötetlen viselet • Tegeződés • Reklámmentesség

 3. Program

 4. Az OEE fogalma, összetevői, célja Dr. Péczely György A.A. Stádium Kft.

 5. Ember/emberóra Gép/gépóra 7 veszteség az eszközök oldaláról + a tervezett leállás 5 veszteség az ember oldaláról Összes Összes Tervezett munkaórák Tervezett órák Menedzs- ment v. Tervezett állás Nettó munkaórák Kihasznált órák Váratlan hibák Hatékony munkaórák Mozdulat v. Hatékony órák Átállás Értékteremtő órák Elrendezési v. Értékteremtő munkaórák Szerszám v. Automatizáció hiánya Indítási v. Ellenőrzési és módosítási v. Mikroleállások Segédanyag, eszközjavítás Energia Anyag Sebességvesztés Selejt, újramegmunkálás A források oldala

 6. OEE = Teljes produktív idő / Üzemidő Üzemszünet Csoportgyűlések Szakmai rendezv. Tervezett karb. Átépítés, felújítás Munkaidőalap Tervezett leállás Üzemidő Üzemzavarok Leállási veszt. Rendelkezésre- állási mutató Tényleges üzemidő Átállási veszteség Szerszámcsere Hasznos üzemidő Telj. veszt. Üresjárat, mikroáll. Teljesítmény mutató Sebességvesztés Teljes produktív idő Selejt, újramegmunk Hiba veszt. Minőségi mutató Indítási selejt Nincs ember a gépre, nincs anyag, stb?

 7. Profit – vállalati lét - karbantartás Alig hat a profitra Könnyű mérni Munka, anyag, tartalék alkatrész, külsők, rezsi Nehezen, de mérhető Jelentősen hat a profitra Átállás, beállítás Kényszerleállások mikroleállások sebesség csökkenés selejt indítási veszteség Késői szállítás A lehetőségek rossz kihasználása Mérése szinte lehetetlen Létfontosságú Rugalmatlanság Rossz imidzs

 8. OEE • Overall Equipment Effectiveness • Overall Equipment Efficiency • Általános Berendezés hatékonyság • Hatásfok = Tényleges/”Tökéletes”

 9. Az OEE • Magyarországi átlag 45…55 % között van • Hasonló vagy rosszabb a helyzet a volt szoc. táborban • A fejlett ipari államokban 60…70 % • A TPM-es cégeknél 80…90 % • Mit jelent ez?

 10. Általános berendezés hatékonyság (OEE) mérése • Három részből tevődik össze: • Rendelkezésreállásimutató RM • Teljesítmény mutató TM • Minőségi mutató MM OEE= RM x TM x MM

 11. Általános berendezés hatékonyság (OEE) mérése • Rendelkezésreállási mutató GM= A gép ténylegesen megtett futása (T tényleges) A gép tervezett futási ideje (T tervezett) • Teljesítménymutató TM= Tervezett ütemidő (ttervezett) x Gyártott darabszám (ngyártott) A gép tényleges futási ideje (T tényleges) • Minőségi mutató MM= Gyártott (n gyártott) - Selejt (S) – Újra-megmunkálandó (UM) Gyártott darabszám (n gyártott)

 12. Általános berendezés hatékonyság (OEE) mérése OEE= RM x TM x MM, azaz t tervezett x (n gyártott – S – UM) T tervezett = Tényleges/”Tökéletes” = Hatásfok

 13. Az OEE számítás lényege Példa : Veszteségek OEE 32% 68% Az igazi kérdés: - a veszteségek mértéke - szerkezete

 14. Az OEE mérés céljai

 15. 1. Mint minden mérés esetében • Tény alapú döntéshozatal • Hová telepítsek új gépeket? • Melyik gyárat zárjam be? • Ki kapjon jutalmat vagy büntetést • Vigyázat! Becsaplak benneteket! • Erre sokan használják, de ez • HELYTELEN! • A tény alapú döntéshozatal fontos, de nem így!

 16. Tény alapú döntéshozatal (folytatás) • Hol kell fejleszteni? • Beruházás • Javítás • Képzés • Folyamat fejlesztés • Merre haladok? • Be kell-e avatkozni? • Bármilyen jutalom vagy retorzió az eredmények torzításához vezet(het)!

 17. A felhasználók szempontjából • A vezetést (és a tulajdonost) az OEE és a változási tendenciák érdeklik • A TPM-es és Leanes érintetteket • Az (1 – OEE) érdekli, • Az (1-OEE) összetevői, azok aránya, kapcsolata • A tendenciák • A változékonyság mértéke (mennyire stabil a folyamat?)

 18. Néhány fontos szempont az OEE kapcsán

 19. Mindenek előtt egy tény • Eddig kb. 50 helyen láttunk OEE mérést, és • …egyik sem felelt meg a „standard”-nak!

 20. Ez baj? • Szerintetek? • Mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül • Van, ahol pontatlan, hibás a mérés: ez baj • Van, ahol bizonyos dolgokat betettek, ritkábban kivettek az OEE rontó tényezők közül,… • …de a mérés pontos és következetes • Ez csak akkor okoz gondot, ha • ??? • Ha más cégekkel, telephelyekkel történik az összehasonlítás és ők máshogy mérnek!

 21. Sok – sok további kérdés

 22. Idő vs. naturália alapúság • Géphiba miatti kiesés (idő) • Átállás (idő) • Selejt 2x (db, l, kg, …) • Sebesség csökkenés és mikroleállás • Idő vagy • Naturália • A teljes számításnál az egységesség szükséges lehet VAGY használjuk az RM x TM x MM =OEE megközelítést

 23. Norma?? • Ütemidőt vs. norma ? • Mi a norma? • Mi az ütemidő? • Melyiket alkalmazzam? • Induljunk ki az OEE elvi definíciójából!

 24. A „nincsek” szerepe • Nincs anyag • …utasítás • …ember • …megrendelés • Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!

 25. Karbantartások és TPM-ezés • Tervezett javítás? • Váratlan hiba? • És, ha átminősítem? • És, ha a tervezett javítás közben találok „időnyújtó” hibát? • TPM-ezés: • TV • KT/IT • 6-12-24-48? • Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!

 26. Egy gyakori félreértés • „Az OEE-t minden rontja, amikor nem megy a gép.” (Pl. Karácsony este) • Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából! • Overall EquipmentEffectivness • Minden ront, ami nem tervezett • … és a géphez köthető. • Bár a tulajdonos szempontjából valóban veszteség a Karácsony este, de az OEE nem erről szól!

 27. Kis kitérő: • OEE • OPE – Process (folyamatveszteségek figyelembe vétele) • OE – Overall Efficiency

 28. Mikroleállás és sebesség csökkenés • Hogyan számszerűsítjük? • Egyes iparágakban ez a jellemző • Általában visszakövetkeztetünk rá • Automatikus mérés? • Statisztikai átlag és strigulák • ??

 29. Az újra-megmunkálható selejt kérdése • Segít a naturália alapú elszámolás • (Időalap, ténylegesen produkált eladható termék, elvi maximum)

 30. További izgalmas kérdések • Gépsorok • Nem egyforma a gépek áteresztő képessége • Alternatív utak • Ha át lehet vinni a termelést más, kevésbé hatékony gépre • Sebesség csökkenés – növekedés leálláskor - induláskor V t

 31. További izgalmas kérdések • Próbagyártás • MEO-ra vár • Túlsúly/anyag/zsír/hús… • Magas számú termékféleség • Egyedi gyártás • Egy műszakban több, eltérő termék, más - más sebesség jellemzőkkel • …??

 32. Elvi hibák • Az autóval mindig csúcssebességgel megyünk-e? • Elképzelhető-e 0 másodperces átállás? • Lehet-e csalás nélkül 100 % feletti OEE-t produkálni? • Szerintetek? • ??

 33. Az adatgyűjtés módja és pontossága • Kézi • Pl. termelési filmmel • Tapasztalatok • Ki és hogyan dolgozza fel? • Automatikus • Tapasztalatok

 34. További kérdések • Milyen gyakran mérjünk? • Hogyan trendeljünk? • Mennyi értelme van a gyártócsarnoki/gyári OEE-nek? • Mennyi a világszínvonal? (Igaz-e a japán állítás a 85 %-ról?) • Mi történik, ha átépítem (pl. felgyorsítom) a gépet? • Igazságtalanság vs. elvek

 35. Dicséret – Büntetés - Csalás • Ha az OEE-tdícsérethez – büntetéshez – pénzhez rendelem… • De akkor milyen alapon történjen a teljesítmény értékelés? • Csalás: • Magánérdek? • Telephely érdek? • Cégérdek? • Nemzeti érdek?

 36. A mérések után • Ne felejtsük! A mérés és a kimutatás nem cél, hanem eszköz! • A fejlesztés, a továbblépés motorja • Mérés – Súlypont felismerése – Paretozás – probléma megoldás • Tipikus probléma-megoldási technikák • A súlyponti téma végigkísérésének a fontossága • Az eredmények birtokában…?

 37. Kérdések?

 38. Workshop OEE számítás a gyakorlatban

 39. Alakítsunk csoportokat! • Öt csoport • Lehetőleg egy cégtől egy csoportban csak egy fő legyen • Bemutatkozás

 40. Alaphelyzet • Egy gép egy műszakja: • 8 óra munkaidő • 30’ reggeli és szociális szünet • Termelő képesség: 300 termék/óra • Állásidő hiba miatt: 20’ • Termékváltás: 16’ • Indítási selejt: 31 db • Selejt: 27 db • Mikroleállás: 55 perc • Sebességcsökkenés: 8 %

 41. Kérdések?