Download
tpm yazilimlari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TPM YazILIMLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TPM YazILIMLARI

TPM YazILIMLARI

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TPM YazILIMLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TPM YazILIMLARI Emre ALIÇ

 2. BOYS • BOYS ile; Bakım Yönetim Sistemi’nde ISO’nun ve Q1 gibi sektör spesifik standartların gereği olan tüm bilgi ve raporlamalar elde edilebilmektedir. • Koruyucu bakım tablosu hazırlanıp, kullanılacak yedek parça malzeme ve iş gücü kaynakları tanımlanarak koruyucu bakımın zamanı geldiğinde otomatik olarak iş emri oluşturulur. • Kullandığınız ekipmanların kalibrasyon işlerini BOYS ile takip edebilirsiniz • Kullandığınız SCADA ve kestirimci bakım sistemleri ile kestirimci bakım uygulamalarınızı yönetebilirsiniz • BOYS Mobil ile iş emirlerini direkt olarak mobil cihazlara gönderip bakım iş emirleri ile ilgili bütün işlerinizi mobil olarak yönetebilirsiniz

 3. BOYS-Modüller • Makine/Ekipman Kayıt İşlemleri • Yedek Parça/Malzeme Kayıt İşlemleri • Yedek Parça/Malzeme Hareket İşlemleri • İş Talep İlave İşlemleri • İş Emri İşlemleri • Koruyucu Bakım/Muayene İşlemleri • İş Güvenliği İşlemleri • Kestirimci/Önleyici Bakım İşlemleri • Periyodik Bakım/Yağlama İşlemleri • Kalibrasyon Yönetimi • Demirbaş/Varlık Yönetimi • Proje Yönetimi • Dashboard • Tanımlama İşlemleri • Personel Yönetimi • Araç Yönetim İşlemleri • İş Akışı (Workflow) Yönetimi • Güvenlik/Yetkilendirme

 4. Raporlamalar • Bakım Yönetim Sistemi ile ilgili özellikle kalite yönetimi ve ana sanayi işletmelerinin denetimlerinde de talep ettikleri raporlamaların tamamı dahil olmak üzere oldukça zengin raporlamaların alındığı modüldür. Örneğin; Makine Tarihçe Raporu, • MTBF ve MTTR Raporları, • Arıza Analiz Raporu, • Personel Performans Analizi, • Bakım Durum Raporu, • Malzeme Kullanım Raporu, • Yıllık Koruyucu Bakım Planı, • Sarf yerleri Maliyet Raporu, • Bakımların İş Tiplerine Göre Dağılım Raporu gibi pek çok raporu BOYS’tan oldukça kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. http://www.bimser.com/urun/69/79/BOYS-Bakim-ve-Varlik-Yonetim-Sistemi.aspx?gclid=CL_er-CE068CFcNF3wodglqObg

 5. TREX DCAS • TREX DCAS İLE O.E.E. VERİMLİLİK ANALİZİ İŞ ÖLÇÜMLERİ VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ OEE ( Overall Equipment Effectiveness - Toplam Ekipman Etkinliği) :Üretim proseslerinin ( makinelerin, üretim merkezlerinin, montaj hatlarının vs.) etkinliğini gözlemleyen ve geliştiren en iyi ölçüm metodudur. Endüstride sıkça kullanılan bakım indikatörlerinden ( göstergeler ) birisidir.Amaç; şirketlerin gereksiz satın alımları yerine mevcut eldeki makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına odaklanmaktır.OEE, TPM ( total productive maintenance - toplam verimli bakım ) ve Lean Manufacturing ( yalın üretim) için genelde anahtar veri olarak kullanılır. TPM 'in etkinliğini ölçmede büyük yardımı olur. TPM prosesinin parçası olarak geliştirilmiştir ve birincil performans ölçüm metodudur. Belli başlı bakım stratejileri;TPM ( Total Productive Maintenance - Toplam Verimli Bakım )TQM ( Total Quality Management – Toplam Kalite Yönetimi )RCM ( Reliability Centred Maintenance – ( Güvenilirlik Odaklı Bakım )OEE, sürekli iyileştirme metotları ( Demming Çevrimi, DMAIC, FADE vs.) ile birleştirildiğinde operasyonların verimliliği, kalitesi ve güvenilirliği gözle görünür bir biçimde artar.

 6. OEE'nin 3 ana bileşeni bulunmaktadır: • 1. Availability (Kullanılırlık) : Makine çalışma süresinin planlı üretim süresine oranıdır. Duruş Kayıpları'na ( Down Time Loss ) işaret eder. ( Nedenleri: Ekipman arızaları, malzeme eksiklikleri, hazırlık süreleri, değişim süreleri (kalıp değişim süreleri gibi) Plansız duruşların minimizasyonu üretim proseslerinde genel amaçtır. Duruşların ve buna bağlı oluşan maliyetlerin hesaplanması, bakım konusunun değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Duruşlar iki birbirini tamamlayan parçaya ayrılabilir. Arıza sayıları ile ilgili ölçümler; hatalar arası ortalama zaman (Mean Time Between Failure(MTBF) veya Mean Time To Failure (MTTF)) sıkça önerilen yaygın indikatörlerdir ( göstergeler ). Bunlar, ekipman başarısının ölçüsüdür ve fonksiyonel performans ve kapasite yeterliliği ile ilişkilidir. Ekipman geri yükleme fonksiyonu ortalama zamanı ( Mean Time to Restore Function ( MTRF ) ) parçalara ayrılabilir.Duruşların parçalarını ayrı ayrı analiz ederek her adımda küçük iyileştirmeler yaparak çözüm bulmak çok daha kolaylaşır.2. Performance (Performans) : Gerçekleşen çalışma hızının makine teorik hızına oranıdır. Hız Kayıpları'na (Speed Loss) işaret eder. ( Nedenleri : Standardın altında malzeme kullanımı, yanlış beslemeler, makine aşınması, operatör verimsizliği, kısa süreli duruşlar gibi. ) Geri kalan süre net operasyon süresidir.3. Quality (Kalite) - Toplam sağlam ürünün toplam üretime oranıdır. Kalite Kaybı'na (Quality Loss) işaret eder. ( Nedenleri: Başlangıç Firesi, Hatalı parçalar vb.) • http://www.trex.com.tr/yazilimlar_oeehesaplama.php

 7. PBT PRO • Periyodik Bakım Planları • Düzenli önleyici bakım faaliyetlerini planlamakta kullanılır. Makinelerin durumuna, bakımı yapan gurubun kurum içinden ya da dışından olmasına, planlı, plansız duruşlara bağlı bakım faaliyetleri ya da tüm bu parametrelerden bağımsız olarak belirli bir takvime bağlanmış tüm bakım faaliyetleri bu modül içinde yönetilir. Periyodik bakım modülü bunlara ek olarak, genel amaçlı tekrarlayan işlerin ve işlem sonrası gerekli testlerin yönetimi için de kullanılır. • Kalite, performans ve emniyet faktörleri dahil, operasyonlara ilişkin en uygun şartları sürekli koruyabilmek için periyodik bakıma ihtiyaç vardır. Periyodik bakım yönetimi; kalite hatalarını ve arızaları önleyen, ekipman ayarları ihtiyacını ortadan kaldıran, makine operatörlerinin işini kolaylaştıran ve daha emniyetli kılan faaliyetlerin detaylı tanımlandığı modüldür. Periyodik bakımların tanımlanması; periyodik bakım, arızaların ve dolayısıyla üretim aksamalarının önceden önlenmesini amaçlar. • http://orjin.net/yazilimlar/10/pbt-pro-kurumsal-varlik-ve-bakim-yonetimi/2/20/periyodik-bakim-planlari.html

 8. TPM Pro®Equipment Maintenance Software • TPM Pro is the amazing new web-based software for monitoring and controlling all your maintenance activities for your machines. It supports a Total Productive Maintenance (TPM) approach by providing proactive on-line information on maintenance related data on your machinery.

 9. Why use TPM Pro? • TPM Pro automates both preventive maintenance and work-order scheduling. It captures your best practices in machinery maintenance, helps you to formalize them, and it makes them available throughout the Enterprise. TPM Pro also imparts complete and accurate data on your maintenance costs (direct and indirect) to help you monitor maintenance costs and plan maintenance budgets.

 10. Key Features • Maintenance Scheduler • Overall Equipment Effectiveness (OEE) • Provides Equipment Performance Indicators like machine downtime • Reports and graphical representations for MTBF and MTTR • Schedules Work Requests and maintenance Work Orders. • Maintenance Manager • Optimal Condition checks • Time based maintenance • Condition based maintenance • Shutdowns • Breakdowns • Immediate and permanent counter-measures. • Tracks and updates the machines and spare part list. • Visual Analysis • Web-based • http://www.omnexsystems.com/tpmpro.aspx

 11. Simatic IT OEE-DTM • It uses the basic functionality of SIMATIC IT Plant Performance Analyzer (PPA, for more information refer to the description), leveraging the calculation capacity of this component and then provides dedicated configuration for the Downtime Management and for Overall Equipment Efficiency. It can be therefore associated to PPA or to Historian. It provides dedicated functions for efficiency analysis. Data acquisition and aggregation in OEEKPIs (availability, performance, quality, OEE and many others, including custom KPIs) is the major function. To properly achieve the availability KPI a full downtime management is provided with time model definition in a hierarchical way, enabling distribution and root-cause analyses. GUI tools for OEE and Downtime analysis are also provided.

 12. RSBizWare PlantMetrics • RSBizWare™ PlantMetrics™ enables manufacturers of all types and sizes to increase production, reduce costs, and increase quality using existing equipment and labor more effectively. This is accomplished through accurate reporting of real plant-floor activity. • PlantMetrics monitors plant-floor equipment and provides accurate, timely, granular, and specific information on machine performance. This data is the basis for understanding the real causes of inefficiency, waste, and lost capacity. With this understanding, process improvement initiatives can be refined and prioritized resulting in reduced down time, decreased cycle time, and increased overall production.

 13. Features •   A complete system for event collection, analysis, and efficiency monitoring •  Easy, flexible, scalable configuration •  Works with any PLCs or HMIs using OPC standards •   Reliable 24/7 data collection • Data storage in an efficient, usable form • Built-in HTML report writer •  Access to all reports with a web browser •  Customizable and extendable • 15 standard KPIs (Key Performance Indicators) including OEE (Overall Equipment Effectiveness) • Customized event data collection

 14. Proficy Plant Application Efficiency • One of the most effective ways for manufacturers to keep costs low is to closely monitor and tightly control overall equipment effectiveness (OEE). The Proficy Efficiency module provides a comprehensive view of key factors including equipment downtime, waste and quantity and event sequences. Ideal for managers who want detailed, real-time reporting so they can increase production throughput without adding equipment, people and materials. • Benefits  Identify and improve areas that are causing operational inefficiencies   Perform root cause analyses to make data-driven decisions on capital expenditure and process improvement investments   Manage production operations in real time through comprehensive reporting • http://www.ge-ip.com/fr/

 15. HQ Activity • Based on a direct entry of production information by the operators, or on a collection of data on the machines, HQ Activity provides management with all the information concerning the production and performances of the operators and the resources. • Features:  Production data can be entered on industrial terminals, PC’s or radio portable barcode scanners starting from customised scenarios   Data collection on the production equipment   Real time follow-up of the operators’ and machines’ activity information   Follow-up of the MO and operations progress in quantity and time   Activity representation in the form of a GANTT diagram or graphic components   Reporting tool integrated   Interface definition tool with the ERP or the CAM • http://www.horoquartz.fr/accueil

 16. DT Analyst • DT Analyst - Downtime tracking and OEE software • Wonderware’s DT Analyst i s a modular, integrated, browser-based solution for monitoring and analyzing the production process in both real-time and historically. • By systematically recording key data from the existing production floor systems, it provides insightful information about the production performance, including downtime analysis and process efficiency. Since DT Analyst leverages the existing investment in plant level systems, it can be deployed quickly and without any adverse effects, such as loss of certification or production shut-down http://www.factorysystemes.fr/

 17. Teşekkürler...