Download
sakprosa nor2160 4160 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sakprosa (NOR2160+4160) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sakprosa (NOR2160+4160)

Sakprosa (NOR2160+4160)

194 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sakprosa (NOR2160+4160)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sakprosa (NOR2160+4160) Hva bør vi lære av evalueringen?

  2. Evalueringsresultater Evaluering NOR2160/4160 Høsten 10

  3. Evaluering – kommentarer om pensum • Temaene litt spredt og litt for mange. Litt lite sammenheng. • Pensum har vært spredt på en rekke interessante temaer (Helt enig) • Tidvis svært tung, kanskje for mye innenfor respektive fagfelt. Evaluering NOR2160/4160 Høsten 10

  4. Evalueringsresultater Evaluering NOR2160/4160 Høsten 10

  5. Evaluering – kommentarer om undervisningen • Kunne kanskje vært lenger. • (Har rettet ”Forelesningene” til ”Seminarene”.) Studentpresentasjonene fungerer meget bra. Dialog er fint. Fine PP fra Johan. • Forelesningene er fine, altså (vedk. bare ”litt enig” i at de har vært svært givende). Du er god som foreleser. Evaluering NOR2160/4160 Høsten 10

  6. Evalueringsresultater Evaluering NOR2160/4160 Høsten 10

  7. Evaluering – andre kommentarer om din erfaring med emnet • Store forskjeller i kvalitet på presentasjonene, og også på lengden på dem. • Spennende emne som absolutt fortjener oppmerksomhet. • Noen ganger uklart skille mellom 2160 og 4160-pensum. • Burde kanskje annonsert datoene for semesteroppgave og løpet der bedre. • Skulle ha vært lengre tid på forelesningene, da vi har mye stoff å gå gjennom + at det er svært givende å høre på faglærer Tønnesson. • For få undervisningstimer. Flere og lengre timer. Evaluering NOR2160/4160 Høsten 10