1 / 93

Geografie hospodářství

Geografie hospodářství. Zkoumá prostorové rozšíření světového hospodářství a jeho vývoj v čase. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV - patří mezi nejstarší projevy hospodářské činnosti člověka vývoj: sběr plodů a lov zvěře >

astrid
Télécharger la présentation

Geografie hospodářství

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Geografie hospodářství Zkoumá prostorové rozšíření světového hospodářství a jeho vývoj v čase.

 2. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV - patří mezi nejstarší projevy hospodářské činnosti člověka vývoj: sběr plodů a lov zvěře > usedlí způsob života (neolitická revoluce v mladší době kamenné) s primitivním způsobem obdělávání půdy→ zakládání prvních sídel (první výraznější nárůst počtu obyvatel).

 3. Význam: poskytuje potraviny pro přímou spotřebu obyvatel a suroviny pro potravinářský průmysl a řadu odvětví lehkého průmyslu (oděvnictví, textilní...) pro zemědělství se využívá asi 1/3 plochy země (z toho 1/10 tvoří orná půda, louky a pastviny ¼)

 4. Rostlinná výroba zákl.odvětvím zemědělství (2/3 zem.produkce). Rozhodující část produkce slouží k výrobě potravin a část pro krmiva hospod.zvířat. Nejvýznamnější je pěstování obilovin (pšenice, kukuřice, rýže). Olejniny zajišťují přibl.2/3 svět.spotřeby tuků (sója, slunečnice, řepka ol., podzemnice ol., len, olivovník...) Hlíznaté rostliny tvoří skupinu rostlin, jejichž hlízy nebo dužnaté kořeny se využívají jako potraviny, krmivo, k výrobě škrobu a lihu (brambory, v teplém klimatu batáty - jamy, maniok).

 5. plantáže sóji na místě vykáceného amazonského pralesa

 6. moderní sklizeň sóji

 7. Povijnice batátová (lat. Ipomoea batatas )

 8. Maniok (lat.Manihot), kasava, yuka

 9. K výrobě cukru se pěstují cukrová třtina (teplé klima) a řepa cukrovka (mírné klima). Z ovoce dominují citrusy, banány a jablka, zelenina se pěstuje v příměstských oblastech Pochutiny (čaj, káva, kakao) se pěstují převážně plantážně v rozvojových zemích.Největšími dovozci jsou Evropa, USA, Japonsko.

 10. rumy od jediného guyanského výrobce Demerara Distillers

 11. sklizeň čaje v Mazambiku

 12. čajové plantáže v Indii

 13. kávovník (Coffea)

 14. pěstování bio kávy (Salvador)

 15. burza kávy (NY nebo Londýn)

 16. Cena kávy Arabika v letech 1985 až 2008, USc/libra

 17. Produkce kávy v letech 2002 až 2007, v tisících žoků (Zdroj: International Coffee Organization)

 18. jutovník

 19. sklizeň jutovníku ve snopech

 20. produkce opia (heroinu)

 21. Nejvýznamnější technické plodiny: bavlník – teplé klima a závlahy kaučukovník – význam výrobou levnějšího syntetického kaučuku klesá (použití – výroba pryže).

More Related