Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DON PowerPoint Presentation

DON

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DON Miroslav Tichý

  2. DON – přehled systému • Systém pro kapitálový trh - investiční nástroje • Modulární systém • Podílové fondy a OČE SCP • Zahraniční podílové fondy • Primární emise cenných papírů (ESOP, …) • Výplata výnosů z cenných papírů • Obchodování s dluhopisy (HZL, zajištěný dl.) • Obchodování na BCPP NEW • ... zahraniční burzy NEW

  3. DON – přerod systému • Upgrade na Caché 5.0.4 • Migrace databází DON do UNICODE • Nový design – NEW FRONT END • Technologie CSP • Web server Apache • Integrace modulů a produktů DON

  4. DON – nový vzhled a ovládání

  5. DON – Integrace produktů • Centrální „Registr osob“ • Investiční dotazník – profil klienta • Klientské číslo – KLIČ k portfoliu produktů • Aktivace/uvolnění klienta (… a jeho investičních produktů) • … napojení na Centrální depozitář (navazující a samostatná evidence) – nový ZPKT • Informační podpora investování

  6. DON – vize systému • Integrační SW platforma pro investiční nástroje a pojistné produkty • Tříúrovňová architektura přístupu k systému • Vícejazyčná verze systému – podpora finančních skupin ve vícejazyčném regionu • Přechod na objektovou technologii • Využití integračních nástrojů pro propojení s „okolním světem“

  7. DON – jak naplnit vize • Rozšířit DON o pojistné produkty (spolupráce s FSS) • Integrace investičních nástrojů a pojistných produktů (např. Unit Link) • „Produktové balíčky“ investičně – pojistného zaměření • Tři úrovně přístupu: • „Pobočka“ obsluhuje všechny klienty • „Finanční poradce/prodejní síť“ obsluhuje „svoje“ klienty • „Klient“ obsluhuje sám sebe (web)

  8. DON – jak naplnit vize S24 Burzy, trhy … Vídeň BCPP Platformy ISC IDEA Web Systém DON DON Integrační Agent Hlavní bankovní systémy Externí systémy - Centrální depozitář Burzy, trhy, … … klienti SAP CD DON IA DON

  9. Diskuse …