1 / 12

Venemaa 16.-19. saj

Venemaa 16.-19. saj. Poliitiline ajalugu. Ivan III (1462-1505). 1478 vallutab Novgorodi 1480 vastasseis Ugra jõel 1485 nimetab end kogu Venemaa valitsejaks III Rooma. Ivan IV Julm (1533-84). Isa Vassili III surres on kolme aastane Noorus täis salamõrvu ning pidevat hirmu

Télécharger la présentation

Venemaa 16.-19. saj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Venemaa 16.-19. saj Poliitiline ajalugu

 2. Ivan III (1462-1505) • 1478 vallutab Novgorodi • 1480 vastasseis Ugra jõel • 1485 nimetab end kogu Venemaa valitsejaks • III Rooma

 3. Ivan IV Julm (1533-84) • Isa Vassili III surres on kolme aastane • Noorus täis salamõrvu ning pidevat hirmu • Ebausklik ja vähese haridusega • Kroonitakse 1547

 4. Ivan IV Julm • 1550 „Tsaari koodeks“ - ühtne seadusandlus • 1552 Kaasani khaaniriigi alistamine • 1556 Astrahani khaaniriik • 1558-1583 Liivi sõda • 1580 Siberi alistamise algus – Jermaki sõjaretk

 5. Ivan IV Julm • Esimese abikaasa Anastassia surma järel 1560 algas meeltesegaduse ja terrori aeg • 1565-1572 opritšnina ja zemštšina, eesmärgiks purustada bojaaride vastupanu • 1570 – Novgorodi hävitamine – tapeti u 18 000 inimest

 6. Segaduste ajajärk (1584-1613) • 1584-1598 Fjodor • 1598-1605 Boriss Godunov • 1601-1603 näljahäda • 1605-1606 Vale-Dmitri I • 1606-1610 Vassili Šuiski • 1608 Vale-Dmitri II Moskva all • 1609 Rootsi-Vene ühisvalitsus Novgorodis

 7. Segaduste ajajärk (1584-1613) • 1610 Moskva poolakatele • 1612 Minin ja Požarski vabastavad Moskva • 1613 Mihhail Romanov valiti tsaariks • 1617 Stolbovo rahu

 8. Venemaa 17. saj • Taastati absolutistlik kord • Bojaaride Duuma • Prikaasid • Djakid • Vojevoodkonnad • 1649 pärisorjus • 1656 kirikulõhe

 9. Peeter I (1682-1725) • Läänelik ja absolutistlik • 1697 välisreis • 1700-1721 Põhjasõda • 1703 Peterburi rajamine (1712 pealinn) • 1724 Teaduste Akadeemia

 10. Peeter I • 1721 võtab keisri tiitli • Senat ja kolleegiumid • Aadli teenistusastmete tabel • 8 kubermangu ja 10 kohturingkonda • Sõjaväe reformimine • Pearahamaks • Püha Sinod

 11. Katariina II (1762-96) • Saksa väikevürsti tütar • Valgustatud valitseja • 1766 Suur komisjon • 1773-75 Pugatšovi ülestõus • 50 kubermangu • Sõjad Türgiga • Grigori Potjomkin

 12. Venemaa 19. saj • Paul I (1796-1801) • Aleksander I (1801-1825) • Nikolai I (1825-1855) • Aleksander II (1855-1881) • Aleksander III (1881-1894) • Nikolai II (1894-1917)

More Related