1 / 5

Vead esitluses. Venemaa!

Vead esitluses. Venemaa!. Elina elend 7.A Audru kool. Natuke venemaast. Venemaa (ametlik nimetus Venemaa Föderatsioon) on riik Euroopas ja Aasias .

yvon
Télécharger la présentation

Vead esitluses. Venemaa!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vead esitluses.Venemaa! Elina elend 7.A Audru kool.

  2. Natuke venemaast • Venemaa (ametlik nimetus Venemaa Föderatsioon) on riik Euroopas ja Aasias. • Venemaa piirneb loodes Norra ja Soomega, läänes Eesti, Läti, Leedu, Poola (viimase kahega Läänemere-äärse eksklaavi Kaliningradi oblasti kaudu), Valgevene ja Ukrainaga, edelas Gruusia ja Aserbaidžaaniga, lõunas Kasahstani, Hiina ja Mongooliaga, kagus Põhja-Korea ja Jaapaniga ning idas Ameerika Ühendriikidega (viimase kahega meritsi). • Venemaa on maailma suurima pindalaga riik; seal on kehtestatud üheksa ajavööndit. • Venemaa pikk rannajoon (37 653 km) ulatub Põhja-Jäämerest Vaikse ookeani lääneosani ning hõlmab veel Musta mere, Kaspia mere ja Läänemere ranniku. Venemaa on pikima maismaapiiriga riik (kokku 20 257 km), piirnedes 14 riigiga • Venemaa Föderatsiooni vapp, 1992–1993 • 1991. aastani oli Venemaa (Vene NFSV) Nõukogude Liidu pindalalt suurim liiduvabariik. Venemaa on Nõukogude Liidu õigusjärglane. Venemaa on endisi NSV Liidu liiduvabariike ühendava SRÜ juhtiv liige. • Venemaa praeguse riigi ametlik nimi on eesti keele normi järgi Venemaa Föderatsioon. Laialt on levinud nimekuju Vene Föderatsioon, sealhulgas diplomaatias. Nimekuju Vene Föderatsioon kasutati ka NSV Liitu kuulunud Vene NFSV lühendnimena.

  3. Vene tsaaridest.

  4. Putini salajane parim sõber!

  5. Tänanvaatamast!

More Related