1 / 11

HULL HALL HUNT

HULL HALL HUNT. Koostanud Helve Kukk 2013. Keeleväänamisharjutused: I-M. Kõve " Tarkus tunneb rõõmu inimlapsest" põhjal. Teksti mõtestamise ja seostamise eesmärgil on esitluses kasutatud lünkteksti

mihaly
Télécharger la présentation

HULL HALL HUNT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HULL HALL HUNT Koostanud Helve Kukk 2013 Keeleväänamisharjutused: I-M. Kõve " Tarkus tunneb rõõmu inimlapsest" põhjal

 2. Teksti mõtestamise ja seostamise eesmärgil on esitluses kasutatud lünkteksti Hääldusharjutuse põhjal saavad lapsed teada, et ilus eesti keel kõlab ilusalt siis, kui me hääldame H häälikut, kõikjal kuhu ta kirjutatud on ka ilusasti välja. Lapsed omavad teadmise, et inimesed, kellel on raskusi rääkimisega, saavad end arusaadavaks teha piktogrammide abil – õpivad oma ümbruses (ruumides, ühissõidukis jne) märkama piktogrammtähiseid Nõuanded juhendajale on antud väikeses kirjas

 3. HULL HALL HUNT HALLIS KASUKAS, SPORDIHALLI KASUTAS, LAPSI HALLIS KÄSUTAS. Hall hunt otsib H –d Lapsed täidavad töölehe –antud esitluse lõpus, mis on eelnevalt väljaprinditud. Peale hiireklikki ilmuvad slaidile märgistused. Järgneb H loendamine, võrdlemine.

 4. kasukas hunt , HALLIS HULL HALL spordihalli KASUTAS, lapsi HALLIS KÄSUTAS.

 5. HULL HALL HUNT HALLIS KASUKAS, SPORDIHALLI KASUTAS, LAPSI HALLIS KÄSUTAS.. Peale hiireklikki kaob tekst, lapsed taastava teksti piktogrammide põhjal Töö jätkub kiirkõne harjutuse põhimõttel

 6. HULL HALL HUNT HALLIS KASUKAS, SPORDIHALLI KASUTAS, LAPSI HALLIS KÄSUTAS. Peale hiireklikki kaob tekst . Lapsed täidavad töölehe – loevad teksti ja kleebivad sõnade kohale vastava piktogrammi

 7. AITÄH ! UU ! UHUUUU ! hellognet@hot.ee

 8. Keeleväänamisharjutused: ( I-M. Kõve " Tarkus tunneb rõõmu inimlapsest" Haridustöötajate koolituskeskus 1994 põhjal ) • Piktogrammid: http://papunet.net/ • Hunt: http://eedefa.nw.eenet.ee/naita_kirjet.php?id=212&nimistu=212+166+150 • Taust . http://paper-backgrounds.com

 9. TAHAN HUNDIST ROHKEM TEADA ! http://www.youtube.com/watch?v=bw-J3sXEUAk&feature=player_embedded

 10. TÖÖLEHT : 3.slaidi ajal leiavad lapsed tekstist H-tähe, värvivad selle. Kinnistavas osas 6.slaid kleebitakse piktogrammid vastava sõna kohale. HULL HALL HUNT HALLIS KASUKAS, SPORDIHALLI KASUTAS, LAPSI HALLIS KÄSUTAS. HÄÄLDAN H HÄÄLIKUT ALATI SEAL, KUHU TA ON KIRJUTATUD !

 11. LOGOPEED HELVE koduleheküljele

More Related