1 / 38

Tööintervjuu

Tööintervjuu. Merle Vilson Võrumaa Kutsehariduskeskus Täiskasvanute koolitustalituse peaspetsialist. 1. Eesmärgid 2. Sissejuhatus 3. Negatiivsed märguanded 4. Positiivsed märguanded 5. Närvilisuse märguanded 6. Ülbuse tunnused 7. Mida tavaliselt küsitakse 8. Vead, mida saab vältida.

haley
Télécharger la présentation

Tööintervjuu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tööintervjuu Merle Vilson Võrumaa Kutsehariduskeskus Täiskasvanute koolitustalituse peaspetsialist

 2. 1. Eesmärgid 2. Sissejuhatus 3. Negatiivsed märguanded 4. Positiivsed märguanded 5. Närvilisuse märguanded 6. Ülbuse tunnused 7. Mida tavaliselt küsitakse 8. Vead, mida saab vältida Sisukord

 3. Kohtumine

 4. Võimaldab tööandjal luua intervjueeritavaga isiklikku suhet ja sügavamat kontakti Süveneda käsitletavatesse teemadesse Saada kohest tagasisidet Arvestada intervjueeritava individuaalseid vajadusi 1. Tööintervjuu eesmärgid

 5. Intervjueeritavale pakutakse istet

 6. 2. Sissejuhatus (1) • Töövestlus ei kesta tavaliselt kaua, tulemus võib kesta aga aastaid. Seepärast on tööintervjuule minekuks väga oluline hea ettevalmistus • Töövestlus on tööotsija ja tööandja silmast silma kohtumine, info vahetamise viis • Tööandja püüab töötaja kohta võimalikult palju teada saada, et hinnata tema sobivust pakutavale ametikohale

 7. 2. Sissejuhatus (2) • Tööotsija, soovides oma tööjõudu müüa (töötasu hinnaga), püüab tööandjat veenda, et ta suudab ülesanded täita ja firmale kasu tuua • Eriti tähtsad on töövestlusel esimesed minutid, sest siis luuakse esmane mulje TÖÖPAKKUMISED LÄHEVAD NENDELE, KES OSKAVAD INTERVJUU MUUTA KAHE PROFESSIONAALI DÜNAAMILISEKS MÕTTEVAHETUSEKS!

 8. 2. Sissejuhatus (3) • Tööintervjuul püüab intervjueerija hinnata kõiki kandidaate kolmest kriteeriumist lähtudes: 1. kas kandidaat on võimeline tööga toime tulema? 2. kas ta on valmis töö õnnestumise nimel pingutama? 3. kas ta on juhitav? • Kui tööotsija pole erikoolitust saanud, on intervjuu tema jaoks ebamugav. Seepärast peab teenistuskäigu kokkuvõte olema kergesti loetav ja arusaadav ning peab äratama üldist huvi. See peab tööotsijast looma pildi kui probleemide lahendajast • Tööandjat huvitavad tööotsija saavutused, mis teda teistest esile tõstavad

 9. 3. Negatiivsed märguanded • Haigutamine = tüdimus • Siblimine sõrmedega = tähelepanematus • Sage kella vaatamine = mõtted mujal • Pilk suunatud põrandale = kui saaks minema

 10. 4. Positiivsed märguanded • Lai naeratus = avatus, enesekindlus • Istumine sirge seljaga, käed paigal = enesekindlus • Avatud käed = avatus • Silmside

 11. 5. Närvilisuse märgid • Huulte puudutamine, käeseljaga nina hõõrumine = enese rahustamine • Risti üle keha asetsev käsi = enesekaitse • Jäik jalgade asend = ebamugavustunne • Ekslev pilk = ebakindlus

 12. 6. Ülbuse tunnused • Räägib pidevalt = puudub austus tööandja suhtes • Ülemäärane toolil laiutamine = mina olen väga tähtis • Ringutamine = mulle on kõik lubatud • Jalg üle põlve istumine = mulle on kõik lubatud

 13. 7. Mida tavaliselt küsitakse (1) • Miks valisite just selle kutseala või ameti? • Miks peaksin just teid tööle võtma? • Mida te meie firmast teate? • Miks tahate siin töötada? • Mida peate oma tugevamateks külgedeks? • Millised olid teie suhted eelmise tööandjaga? • Mida peate oma karjääri kõrgpunktiks? • Milline on olnud teie karjääri madalseis?

 14. 7. Mida tavaliselt küsitakse (2) • Mida uut võiksite sellele tööle asudes kaasa tuua? • Mida peate oma elu suurimaks saavutuseks? • Mida te töö juures esmatähtsaks peate? • Kus te end viie aasta pärast näete? Kas soovite ennast arendada? • Kuidas te saate hakkama lühikeste tähtaegadega? • Kas Teile meeldib töötada üksi või meeskonnas? • Kuidas Teie parim sõber teid kirjeldaks?

 15. 7. Vead, mida saab vältida • Huvi ja entusiasmi puudumine • Isiklike probleemide rõhutamine • Puudulik väljendusoskus • Rõhu asetamine palgaprobleemidele

 16. Piltidel näitlesid:Terje KruusaluKai LaanemaaFotod tegi:Birge Talve

More Related