1 / 14

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. L. Kruczkowskiego Technikum Nr 2 (zawód: technik informatyk)

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. L. Kruczkowskiego Technikum Nr 2 (zawód: technik informatyk). Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015.

Télécharger la présentation

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. L. Kruczkowskiego Technikum Nr 2 (zawód: technik informatyk)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Liceum Ogólnokształcące Nr II im. L. Kruczkowskiego Technikum Nr 2 (zawód: technik informatyk)

 2. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 stanowi innowację pedagogiczną powstałą m.in. dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, które będą wspierały szkołę i uczniów w ich rozwoju i osiąganiu wyników na miarę ich możliwości. Współpracujemy z: • UW-M w Olsztynie • Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, • UG w Gdańsku, UAM w Poznaniu, SWPS w Sopocie • OSW w Olsztynie, WSB w Gdańsku

 3. Profil POLITECHNICZNY m.in. dla fanów nauk ścisłych i przyszłych inżynierów. Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: MATEMATYKA i FIZYKA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - INFORMATYKA lub - BIOLOGIA lub - CHEMIA lub - JĘZYK ANGIELSKI Proponowane przedmioty uzupełniające: - podstawy rysunku lub grafika komputerowa - elementy logiki, historia i społeczeństwo

 4. Profil BIZNESOWO-MENADŻERSKI m.in. dla fanów nauk ekonomicznych, przyszłych właścicieli firm, bankowców… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: MATEMATYKA i GEOGRAFIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK ANGIELSKI lub - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub - FIZYKA lub - CHEMIA Proponowane przedmioty uzupełniające: - ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo - komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

 5. Profil MEDYCZNY m.in. dla fanów nauk ścisłych, nauk o człowieku –przyszłych lekarzy, farmaceutów… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: BIOLOGIA i CHEMIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK ANGIELSKI lub - GEOGRAFIA lub - FIZYKA lub - MATEMATYKA Proponowane przedmioty uzupełniające: - ratownictwo przedmedyczne, podstawy statystyki opisowej, historia i społeczeństwo

 6. Profil BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE m.in. dla zainteresowanych pracą w służbach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej, służbach celnych, administracji samorządowej i państwowej… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: GEOGRAFIA i WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK ANGIELSKI lub - MATEMATYKA lub - JĘZYK POLSKI lub - HISTORIA Proponowane przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy prawa, ratownictwo przedmedyczne, elementy statystyki lub korespondencja sztuk, lub komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

 7. Profil PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNY m.in. dla fanów nauk o człowieku i społeczeństwie – przyszłych psychologów, socjologów, politologów, pedagogów… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: BIOLOGIA i JĘZYK POLSKI oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK ANGIELSKI lub - GEOGRAFIA lub - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub - HISTORIA Proponowane przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, historia i społeczeństwo lub zajęcia artystyczne, podstawy statystyki opisowej

 8. Profil HUMANISTYCZNY m.in. dla fanów literatury, historii, kultury, nauk o społeczeństwie – przyszłych prawników, animatorów kultury, nauczycieli, krytyków literackich… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: JĘZYK POLSKI i HISTORIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK ANGIELSKI lub - GEOGRAFIA lub - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub - MATEMATYKA Proponowane przedmioty uzupełniające: podstawy filozofii - podstawy prawa korespondencja sztuk - zajęcia artystyczne przyroda

 9. Profil LINGWISTYCZNO-MEDIALNY m.in. dla fanów języków obcych, mediów, nowoczesnych technologii – przyszłych tłumaczy, dziennikarzy, pracowników mediów… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: JĘZYK ANGIELSKI i HISTORIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK POLSKI lub - GEOGRAFIA lub - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub - JĘZYK NIEMIECKI lub - INFORMATYKA Proponowane przedmioty uzupełniające: podstawy filozofii- zajęcia artystyczne korespondencja sztuk- przyroda

 10. Profil TURYSTYCZNY m.in. dla fanów podróży, otwartych na świat i lubiących języki obce – przyszłych pracowników biur podróży, hoteli, pilotów wycieczek, tłumaczy… Od klasy drugiej przedmiotami wiodącymi będą: JĘZYK ANGIELSKI i GEOGRAFIA oraz jeden dowolnie wybrany przedmiot spośród: - JĘZYK POLSKI lub - HISTORIA lub - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub - JĘZYK NIEMIECKI Proponowane przedmioty uzupełniające: język angielski w turystyce - podstawy prawa - zajęcia artystyczne - historia i społeczeństwo - komunikacja interpersonalna i autoprezentacja - podstawy filozofii podstawy statystyki opisowej

 11. TECHNIK INFORMATYK Przedmioty wiodące: zawodowe: • systemy operacyjne i sieci komputerowe • programowanie • bazy danych i strony www • urządzenia techniki komputerowej • język angielski dla informatyków • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ogólnokształcące: • matematyka • informatyka

 12. Możliwość wyboru specjalizacji: • systemy zarządzania bazami danych • komputerowe wspomaganie projektowania • grafika komputerowa • techniki multimedialne • eksploatacja sprzętu komputerowego Aby otrzymać dyplom technika należy uzyskać trzy kwalifikacje w zawodzie: • - po klasie drugiej: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E-12) • - po klasie trzeciej: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E-13) • w klasie czwartej: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E-14).

 13. Nasze atuty: • Oferta dostosowana do Twoich możliwości i oczekiwań. Ty decydujesz o swojej karierze. • Profesjonalizm kadry. • Bezpieczeństwo. • Niskie koszty kształcenia. • Nowoczesna baza dydaktyczna. • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla każdego. • Współpraca międzynarodowa. • Wielostronna współpraca ze środowiskiem lokalnym. • Wysokie wyniki kształcenia zapewniające pewną przyszłość – nasi absolwenci rzadko bywają klientami urzędów pracy!

 14. Wybierz kurs na sukces! Dołącz do wielotysięcznego grona naszych absolwentów! zsl-13.pl

More Related