Download
organick slou eniny obsahuj c s ru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organické sloučeniny obsahující síru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organické sloučeniny obsahující síru

Organické sloučeniny obsahující síru

345 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Organické sloučeniny obsahující síru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organické sloučeniny obsahující síru Alice Skoumalová

  2. Sirné sloučeniny Podobné kyslíkatým sloučeninám

  3. Thioly: R-SH (sulfhydrylová skupina) Vlastnosti: • Netvoří vodíkové můstky • Silnější kyseliny než alkoholy • Snadno oxidovatelné → disulfidy Příklady: Cystein

  4. Disulfidy: R-S-S-R • Disulfidické můstky mezi cysteiny • dusulfidický můstek důsledek oxidace dvou -SH skupin (vratná reakce) • terciární struktura proteinů!

  5. Glutathion antioxidant (odstranění volných radikálů) Gly Cys Glu Gly Cys Glu Gly Cys SH Glu S S + H2O Redukovaný (monomer) Oxidovaný (dimer, disulfid)

  6. Sulfidy: R-S-R • Příklad: • Methionin • S-Adenosylmethionin (SAM) • = sulfoniový ion • reaktivní metylová skupina (metylační agens)!

  7. Sulfonové kyseliny: R-SO3H • Příklady: • Taurin • = derivát cysteinu • Sulfonamidy • důležitá chemoterapeutika