Download
pulmoner hipertansiyonlu koah l olgularda pulmoner rehabilitasyon etkinli i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pulmoner Hipertansiyonlu KOAH’lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pulmoner Hipertansiyonlu KOAH’lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği

Pulmoner Hipertansiyonlu KOAH’lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği

451 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pulmoner Hipertansiyonlu KOAH’lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pulmoner Hipertansiyonlu KOAH’lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliği Dr. İpek Candemir, Dr. Pınar Ergün, Dr. Dicle Kaymaz, Fzt. Neşe Demir, Dyt. Fatma Şengül, Psk. Nurcan Egesel Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H. Kronik solunum yetmezliği, evde bakım ve pulmoner rehabilitasyon merkezi

 2. Pulmoner rehabilitasyon KOAH’lı tüm olgularda yaş, cinsiyet, hastalık evresi, ve Ko-morbidit durumlardan bağımsız olarak , hastanın içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye özel yapılandırılmalıdır. ATS/ERS Statement 2013 • KOAH’da PR başarısının iki önemli belirleyicisi; • Hasta seçimi • Program yapısı

 3. Pulmoner hipertansiyon, geçmişte en az bir kez solunum yetersizliğinin alevlenmesi nedeniyle hastaneye yatırılmış KOAH hastalarında önemli düzeyde PH insidansının %20 olduğu gösterilmiştir. İleri evre KOAH’ta, PH prevalansı yüksektir (>%50) PH, Efor dipsnesi ve egzersiz kısıtlılığı, sağkalım ve sık tekrarlayan alevlenmelerle ilişkili bir bulgudur. Thabut G, et all. Pulmonary hemodynamics in advanced COPD candidates for lung volume reduction surgery or lung transplantation. Chest 2005 Chaouat A et all.Severe pulmonary hypertension and chronic obstructivepulmonary disease. Am J RespirCrit Care Med 2005 Oswald-Mammosser M. Et all. Prognostic factors in COPD patients receiving longtermoxygen therapy.Importance of pulmonary artery pressure. Chest 1995 Kessler R, et all. Predictive factors of hospitalization for acute exacerbation in a series of 64 patients with chronicobstructive pulmonary disease. Am J RespirCrit Care Med 1999

 4. Dana- Point 2008

 5. 2009 ESC/ERS

 6. AMAÇ Pulmoner hipertansiyonu olan KOAH’lı olgularda multidispliner pulmoner rehabilitasyon program etkinliği ???

 7. Materyal-method • 47 stabil KOAH (2’si kadın) • 2009 ERS/ESC rehberine göre ekokardiyografi ile; mümkün pulmoner hipertansiyon (PH) + olası pulmoner hipertansiyon (PH)

 8. Materyal-method • Dispne algıları: MRC dispne skalası • Sağlıkla ilişkili yaşam kaliteleri : S. George yaşam kalitesi anketi ve CAT • Günlük yaşam aktiviteleri: London Chest günlük yaşam aktivite ölçeği • Egzersiz kapasiteleri: Artan Hızda Mekik Yürüme Testi (AHMYT) Endurans Mekik yürüme testi (EMYT) • Vücut kompozisyonları: Biyoelektriksel impedans

 9. Materyal-method 8hf multi-displiner PR programının içeriği • Egzersiz eğitimi: Alt ve üst ekstremite kaslarına yönelik endurans ve aktif güçlendirme eğitimi, solunum egzersizleri ve nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri eğitimi • Vücut kompozisyonu değerlendirilmesi • Psikososyal destek • Hasta ve hasta yakınlarının eğitimi

 10. Bulgular Multidispliner PR sonrası • Egzersiz kapasitesi • Dispne algısı • Yaşam kalitesi KLİNİK VE İSTATİKSEL ANLAMLI KAZANIMLAR

 11. Tablo 1: Olguların PR öncesi ve sonrası ortalama değerleri

 12. Pulmoner arter basıncı ile Vücut kompozisyonu negatif Solunum fonksiyon testi KORELE Egzersiz kapasitesi MRC dispne skorları pozitif SRGQ skorları KORELE Egzersiz kapasitesindeki kazanımlar arasında korelasyon YOK

 13. Tablo 2: Pulmoner arter basıncı ile korelasyon gösteren parametreler

 14. Benefits of Intensive Treadmill Exercise Training on Cardiorespiratory Function and Quality of Life in Patients With Pulmonary Hypertension 10 hf 30-45 dk 24-30 seans treadmill ile • 6-dk yürüme mesafesi • Egzersiz süresi • Yaşam kalitesi (Short Form Health Surveyversion 2 Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review) CHEST 2013

 15. Exercise and Respiratory Training Improve ExerciseCapacity and Quality of Life in Patients With Severe Chronic Pulmonary Hypertension KAZANIMLAR • Yaşam kalitesi (SF-36) • WHO fonksiyonel class • Zirve o2 tüketimi • Anaerobik eşikte o2 tüketimi Circulation. 2006

 16. SONUÇ • Olgular bu açıdan da değerlendirilmeli ve egzersiz eğitim programlarında ; modalite, iş yükleri kişiye özel yapılandırılmalıdır. • Multidisipliner pulmoner rehabilitasyon PH olan KOAH tanılı olgularda da, etkin bir yaklaşımdır.