Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Från Salems kommun Ordinarie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Från Salems kommun Ordinarie

Från Salems kommun Ordinarie

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Från Salems kommun Ordinarie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Näringslivskommitten i Salem 2011-2014Samarbetsorgan mellan Salems kommun och det lokala näringslivet i Salem.Utser årets företagare Från Salems kommun Ordinarie Mats Röhr, ordf. M Dånviksvägen 18 14461 Rönninge 070-9930100 mats@mrconsulting.se Thore Wernolf Fp Emauel Birkes väg 2 14430 Rönninge 530 25 999 thore.wernolf@telia.com Arne Närström S Gustavslundsvägen 14 14463 Rönninge 070-7239465 arne.narstrom@salem.se Ersättare Pia Alm M Vråkstigen 6 14444 Rönninge 532 51 558 pia.alm@swipnet.se Nils-Olov Nilsson C Fågelsta 15295 Södertälje 532 55 162 Andreas Dahl S Bofinksstigen 46 14442 Rönninge 0707-877544 andreas.dahl@salem.se Från Salemsföretagarna Marlene Ackland(v.ordf).Rönningevägen 16 14461 Rönninge 0733-327408marlene@ackland.se Carina Kandell (ersättare) Fasanstigen 50 14444 Rönninge 070-5290046 info@blomsterprinsessan.se Från företagarna i Salem-Botkyrka (lokalavdelning i Företagarnas Riksorganisation) Kurth Ståhl Storskiftesvägen 148 14560 Norsborg 570 359 60 kurt.stahl@karisma.se Lena Lövkvist (ersättare) lelo03@handelsbanken.se Från Handelskammaren Botkyrka-Salem Sekreterare Jan Forsman Kommunalhuset 14480 Rönninge 532 59 808 jan.forsman@salem.se