1 / 73

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA – PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W ŚRODOWISKU ”. Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim.

ayame
Télécharger la présentation

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA –PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W ŚRODOWISKU”

 2. Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabaływ Grodzisku Wielkopolskim

 3. Każdy zarówno rodzice jak i nauczyciele chcą aby nasze dzieci były bezpieczne. Jest to naszym nadrzędnym celem, dlatego nasze przedszkole, wzięło udział w kolejnej akcji z cyklu Akademia Zdrowego Przedszkolaka „Bezpieczny przedszkolak w środowisku” aby wiedzieć jak bezpiecznie spędzać czas w domu, przedszkolu na placu zabaw oraz na drodze. Naszym zdaniem był to tak ważny temat, że został przeprowadzony we wszystkich grupach wiekowych

 4. Pierwszym krokiem było poinformowanie rodziców poprzez zaprezentowanie głównych celów oraz plakatu promującego akcje na tablicy ogłoszeń. Po raz kolejny rodzice wykazali się dużym zainteresowaniem oraz chęcią niesienia pomocy przy realizacji projektu.

 5. 1. Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu

 6. W pierwszym tygodniu dzieci na podstawie bajki „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka – Co to jest bezpieczeństwo?” zapoznały się z pojęciem „bezpieczeństwa”. Dowiedziały się, jakie niebezpieczne przedmioty mogą znajdować się w ich własnym otoczeniu, do których miejsc nie powinny się zbliżać i czego nie mogą robić pod nieobecność rodziców. Dzieci poznały również ważne numery telefonów alarmowych oraz jakie służby ratownicze pomagają w sytuacjach zagrożenia.

 7. Michalina doskonale zapamiętała ważne numery telefonów alarmowych

 8. Chłopcy równie dobrze wykazali się znajomością poznanych numerów

 9. Dzieci bardzo chętnie kolorowały pojazdy ratunkowe

 10. O to efekty naszej pracy

 11. Bardzo pomocne okazały się plansze przedstawiające pomieszczenie w domu (kuchnia, łazienka, pokój). Dzieci nie miały żadnego problemu, ze wskazaniem niebezpiecznych przedmiotów, ale i wykazały się niebywałą wyobraźnią przy wymyślaniu sytuacji, które mogą zagrażać i jak ich unikać. W celu uatrakcyjnienia zajęć zaprosiłyśmy do współpracy pracownika Policji, który opowiedział dzieciom i wskazał czyhające na nich niebezpieczeństwa.

 12. Pani Terenia ciekawie tłumaczyła dzieciom czego powinni wystrzegać się i na co uważać w domu

 13. Plansze z pomieszczeniami domowymi

 14. Kuba doskonale wykazał się znajomością niebezpieczeństw czyhających w domu

 15. Dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusjach na temat niebezpieczeństw mogących znajdować się w domu

 16. Przedszkolaki z chęcią kolorowały pomieszczenia według własnego pomysłu

 17. 2. Bezpieczeństwo poza domem oraz w trakcie aktywności fizycznych

 18. W drugim tygodniu przedszkolaki dowiedziały się o zasadach prawidłowego zachowania się podczas aktywności poza domem oraz w kontakcie ze zwierzętami. Omówiliśmy poszczególne ilustracje mające na celu ocenę postępowania w różnych sytuacjach poza domem i w kontaktach z osobami obcymi oraz pokazanie prawidłowego zachowania.

 19. Pani Mirka przybliżyła dzieciom informacje na temat sytuacji zagrożenia w kontaktach ze zwierzętami

 20. Prace dzieci na temat zachowania się podczas zabaw z psem

 21. Następnie dzieci wymieniały zwierzęta, które mają w domu i są ich przyjaciółmi, opowiadały w jaki sposób opiekują się nimi i jak zachowują się ich ulubieńcy. Rozmowa ukierunkowana została na sytuacje, jakie mogą sprowokować psa do ataku i jak radzić sobie w sytuacji zaatakowania przez psa. Wspólnie z dziećmi nauczyłyśmy się przyjmować pozycję bezpieczną tzw. żółwia.

 22. Poznajemy pozycję na „żółwie”

 23. W kolejnym dniu dzieci przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, a następnie wysłuchały bajki „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka – bezpieczeństwo w czasie zabawy”. Dowiedziały się jak należy zachowywać się w czasie zabaw i zajęć gimnastycznych aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych dzieci. Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie zabaw, wyszliśmy do parku na dmuchany zamek gdzie dzieci swobodnie bawiły się, a jednocześnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo.

 24. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach gimnastycznych

 25. Chłopcy z przyjemnością wykonywali ćwiczenia rozciągające

 26. Michał z uśmiechem na twarzy wykonywał ćwiczenia na ławeczce

 27. Julka dzielnie utrzymuje równowagę

 28. Zabawy na dmuchanym zamku sprawiły dzieciom wielką radość

 29. 3. Jak zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 30. Dzieci zapoznały się z zasadami ruchu drogowego. Dowiedziały się co to jest ruch uliczny, kto to jest pieszy, co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym. W związku z tak ważnym tematem wybraliśmy się z wizytą na posterunek policji. Pan Policjant zapoznał dzieci z pracą Policji, opowiedział kiedy należy dzwonić i prosić o pomoc. Opowiedział jak bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy, co zrobić, kiedy nie ma sygnalizatora i pasów. Pogadanki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wysłuchały w wielkim skupieniu wszystkie przedszkolaki. Podczas spaceru na Komendę Policji w okolicy dzieci obserwowały ruch drogowy, przyglądały się jak wyglądają znaki drogowe i próbowały wyjaśnić ich znaczenie.

 31. Ola pokazała jak prawidłowo ubrać się na przejażdżkę rowerową

 32. Pani Alicja przekazała wiedzę na temat znaków drogowych

 33. Maciej doskonale zapamiętał znaczenie znaków

 34. Weronika podobnie jak Maciej uważnie słuchała panią Alicję

More Related